Sunteți pe pagina 1din 1

Tip: A (eligibil ajutor social și APRA)

ELENA MOŞAN
GLODENI, S.BUTESTI, str.<0 <0 <0 ap.<0
Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni GLODENI
Tel. 249 25204
Suveranității 2
Data: 16.10.2018
Subiect: Decizie cu privire la cererea de acordare a ajutorului social
Cerere nr.: A483514100077
Acesta este un document important trebuie să-l păstraţi pentru viitor

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni GLODENI a examinat cererea Dvs.
pentru acordarea ajutorului social şi a decis că, Dvs aveți dreptul să beneficiați de
ajutor social în mărime de 364.79 lei pe lună.

• Prestația Dvs. va începe din luna 01.10.2018


• Plata Dvs. lunară va continua pînă în luna 30.09.2020, sau pînă cînd vor exista
schimbări în informația pe care ați furnizat-o în cerere despre Dvs. și familia Dvs.
Totodată, în baza cererii de acordare a ajutorului social Direcția Asistență Socială și
Protecția Familiei Glodeni GLODENI a decis că aveți dreptul și la ajutor pentru perioada
rece a anului în cuantum de 350.00 lei/lună. Această prestație se achită doar în
perioada rece a anului.

• Prestația Dvs. va începe din luna 01 noiembrie 2018


• Veți primi ajutor pentru perioada rece a anului pentru lunile: noiembrie 2018,
decembrie 2018, ianuarie 2019, februarie 2019, martie 2019, noiembrie
2019, decembrie 2019, ianuarie 2020, februarie 2020, martie 2020
• Aceste plăți vor fi efectuate numai cu condiția că veți primi ajutor social în această
perioadă, ceia ce înseamnă că, dacă plata ajutorului social încetează, vor înceta și
plățile pentru ajutorul pentru perioada rece a anului.

Plățile vor fi efectuate prin "Poșta Moldovei". Este necesar de a vă adresa la cea mai
apropiată filială sau la asistentul social pentru a preciza cum puteți primi banii. Plațile
vor începe cît mai curînd posibil, și vor include toate sumele anterioare neplătite, care au
fost stabilite din prima lună. Plata prestației se efectuază pentru luna precedentă.
În ultima lună de plată Dvs. aveți dreptul să depuneți repetat cerere pentru acordarea
ajutorului social pentru a examina posibilitatea acordării în continuare a prestației.
Pentru aceasta este necesar să vă adresați la asistentul social și să completați o nouă
cerere de acordare a ajutorului social, iar Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei
Glodeni GLODENI vă va comunica decizia.
Dacă nu sunteți de acord cu această decizie, o puteți contesta în modul stabilit de lege.
Rețineți: orice modificare intervenită în informația declarată inițial în cererea de
acordare a ajutorului social sunteți obligat să o comunicați în scris asistentului social în
termen de 10 zile de la data la care a intervenit modificarea. În cazul depistării
prezentării unor informații incomplete, greșite sau neinformarea despre schimbările ce
au intervenit, plata Dvs. va fi stopată și veți restitui întreaga suma care a fost platită
nejustificat.

Puteți găsi mai multe informații la Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni
GLODENI și/sau la numărul de telefon indicat mai sus.

Cu stimă,

Semnătura și ștampila
SvetlanaSandu
Șeful Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni GLODENI