Sunteți pe pagina 1din 3

Raport de evaluare

a performanţelor profesionale individuale


pentru personalul de execuţie cu studii medii

Nume, prenume:
Funcţia :
Data ultimei promovări:
Perioada evaluată:
Studii:
Instruiri în perioada evaluată:

A) Evaluarea performanţelor profesionale individuale privind îndeplinirea


obiectivelor

Nr. Obiective specifice şi generale din fişa % din timpul Termen de Realizare Notare
Crt postului (5 obiective) efectiv de realizare în % (min. 1 –
. lucru max. 5)
1

Rezultat A):
Nota obţinută pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale privind
îndeplinirea obiectivelor: (media aritmetică a notelor de mai sus)

B) Evaluarea performanţelor profesionale individuale privind îndeplinirea criteriilor de


performanţă

Note
Nr. (min. 1
Criterii de performanţă Comentarii
Crt. –
max. 5)
0 1 2 3
1 Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate
2 Abilitatea în gestionarea resurselor materiale, umane, ştiinţifice şi
tehnice
3 Abilităţi în domeniul instruirii
0 1 2 3
4 Adaptabilitate
5 Asumarea responsabilităţilor
6 Capacitatea de analiză, sinteză şi rezolvare a problemelor
7 Creativitate şi spirit de iniţiativă
8 Capacitatea de a comunica
9 Capacitatea de a lucra independent
10 Capacitatea de a lucra în echipă
11 Abilitare în utilizarea calculatorului
12 Respectul faţă de lege
13 Respectul faţă de interesele institutului
14 Respectul faţă de şeful ierarhic direct
15 Respectare regulamentelor şi codurilor de etică aplicabile
16 Lărgirea sferei de relaţii din interior şi exteriorul institutului
17 Elaborare documente financiar - contabile, economice pentru
contracte şi proiecte CDI de la buget şi terţi
18 Utilizarea timpului de muncă
19 Experienţă profesională în domeniu
20 Efort intelectual/fizic
21 Aptitudini deosebite
22 Studiu individual şi colectiv
23 Actualizarea cunoştiinţelor în domeniu
24 Implicarea în activităţi ale unor organizaţii profesionale

Rezultat B):

Nota obţinută pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale privind


îndeplinirea obiectivelor: (media aritmetică a notelor de mai sus)

Rezultat final evaluare:

Nota obţinută prin media aritmetică a notelor de la A) şi B)

Barem obligatoriu pentru satisfacerea cerinţelor postului:


minim nota 4 (nu mai puţin de nota 3 la nici un criteriu aplicabil)
C) Obiective pentru următoarea periodă pentru care se va face evaluarea

Nr. Obiective specifice şi generale din fişa postului % din timpul Termen de
Crt. (5 obiective) efectiv de lucru realizare
1

Instruiri recomandate pentru perioada următoare:

D) Comentariile persoanei evaluate:

Nume, prenume, semnătură:


Funcţia :
Data:

E) Comentariile persoanei evaluatoare (şef ierarhic direct al


persoanei evaluate):

Nume, prenume, semnătură:


Funcţia :
Data:

F) Comentariile persoanei care contrasemnează (şef ierarhic


direct al
evaluatorului):

Nume, prenume, semnătură:


Funcţia :
Data: