Sunteți pe pagina 1din 44

MOLDOVA

Tinerii
din Moldova
pentru
#ObiectiveGlobale
Campania națională „Tinerii din Moldova pentru #ObiectiveGlobale” are scopul
de a implica tinerii în evaluarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și în procesul
de realizare a Evaluării Naționale Voluntare, la care s-a înscris Republica Moldova.
Datorită unor instruiri, consultări și evenimente publice, tinerii vor deține abilități
de implicare în procesul de monitorizare a Obiectivelor Globale, aceasta fiind o
oportunitate de a-și face auzită vocea la nivel global.

Campania națională „Tinerii din Moldova pentru #ObiectiveGlobale” este


realizată de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu UNFPA,
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și UNICEF, cu susținerea media
oferită de Centrul Media pentru Tineri.
Activitățile campaniei
„Tinerii din Moldova pentru #ObiectiveGlobale”
se vor baza pe principiul fundamental al Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă – de a nu lăsa pe nimeni în urmă, astfel încât tinerii să fie
încurajați să se implice și să-și exprime vocea, indiferent de gen,
vârstă, statut social, etnie sau limbă vorbită.

Tineri din diferite regiuni Tinerii vor fi invitați la patru


ale țării, cu diverse viziuni consultări regionale de evaluare
și abilități, vor participa la a Obiectivelor Globale și vor
22 de ateliere de informare participa la realizarea unei
despre Obiectivele de expoziții de fotografie, ce va
Dezvoltare Durabilă (ODD) exprima viziunea lor cu privire la
și importanța realizării implementarea Obiectivelor de
acestora, vor învăța cum Dezvoltare Durabilă în Republica
să le monitorizeze și să Moldova. Expozitia va fi publică,
le promoveze pe rețelele amenajată în scuarul Grădinii
sociale, utilizând fotografii. Publice „Ștefan cel Mare și
Atelierele vor fi organizate în Sfânt” din Chișinău, precum și în
centrele de tineret din țară. alte localități ale țării.

Contextul: În septembrie 2015, împreună cu celelalte 192 de state membre, Moldova


a aprobat noua Agendă de dezvoltare durabilă - Agenda 2030, cu 17 obiective și 169
de ținte. O parte importantă a monitorizării procesului de implementare a Agendei
2030 este Evaluarea Națională Voluntară privind progresul de implementare a
Agendei 2030 (ENV), la care țările se înscriu voluntar și își raportează progresele.
Moldova va prezenta primul său raport ENV în iulie 2020, la Forumul Politic de Nivel
Înalt de la New York, SUA.
De ce trebuie să te implici în PROMOVAREA
și monitorizarea Obiectivelor Globale
în Republica Moldova, online și offline?

Obiectivele Globale sunt Tu vei monitoriza Obiectivele


promovate de mii de tineri din Globale în localitatea ta,
peste 190 de țări din lume. prin intermediul fotografiilor
Implicându-te, arăți și rețelelor sociale. cele
că-ți pasă și că vrei să schimbi mai sugestive imagini vor fi
lucruri în comunitatea ta, în prezentate într-o expoziție a
țara ta, la nivel mondial. Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă, care va fi lansată
la Chișinău.
Postările tale vor atrage atenția
autorităților locale și centrale –
ele ar putea lua decizii ce ar În cazul în care vei fi activ/ă și
face Obiectivele Globale mai vei publica despre Obiectivele
respectate în țara noastră, Globale, ai șansa să devii
ceea ce va spori nivelul calității Ambasador/Ambasadoare
vieții în Republica Moldova. Media pentru Obiective
Globale.

Fotografiile tale vor fi văzute Ambasadorii/Ambasadoarele


de alți tineri din diferite sate și Media pentru Obiective
orașe ale Republicii Moldova. Globale vor participa
Unii tineri vor fi inspirați la instruiri și întâlniri
de poveștile de succes ale importante, la Chișinău
comunității tale; alți tineri și în alte localități ale țării.
își vor da seama că același
Obiectiv Global este ignorat în
localitatea lor.
Cum devin
Ambasador/Ambasadoare Media
pentru #ObiectiveGlobale?
E timpul să te înscrii în competiția

CONCURS!
pentru obținerea titlului
„Ambasador/Ambasadoare Media
pentru #ObiectiveGlobale”.
La concursul de fotografie se pot
înscrie tinerii care locuiesc în orice
regiune a Republicii Moldova, cu vârsta
cuprinsă între 14 și 24 de ani.

urmeazĂ acești 10 pași:

1 Analizează fiecare
dintre cele 17 Obiective 3 Fă un mic plan/scenariu de
fotografiere și începe munca!
Globale, care sunt
prezentate în acest caiet.

4 Selectează cea mai potrivită


imagine și public-o pe
Instagram și Facebook.

2 Alege un Obiectiv
pe care consideri

5
că-l poți fotografia. Poți Pentru Facebook – creează o
reprezenta Obiectivul fie descriere scurtă (1-2 propoziții),
din perspectivă pozitivă – folosește hashtagul #ObiectiveGlobale.
istorie de succes, fie ca Pentru Instagram – creează o descriere,
o provocare – situație folosește hashtagul #ObiectiveGlobale
ce trebuie rezolvată și altele: #TineriODD #globalgoals
în comunitatea ta din #Moldova #participare #activism
Republica Moldova. #voluntariat.
6 Verifică dacă descrierea transmite un mesaj
despre Obiectivul pe care l-ai fotografiat.
La sfârșitul descrierii indică Obiectivul la care se
referă imaginea (de exemplu, ODD 4 Educație de
Calitate).

7 După ce ai făcut postarea pe Instagram sau Facebook,


expediază în aceeași zi fotografia originală pe adresa
obiectiveglobale.moldova@gmail.com, cu titlul mesajului –
Ambasador media pentru #ObiectiveGlobale. În e-mail vei include
următoarele informații:
 Numele și prenumele tău
 Vârsta
 Localitatea
 Obiectivul de Dezvoltare Durabilă pe care l-ai reprezentat în
postare
 Categoria la care îți înscrii fotografia – poveste de succes sau
provocare
 Linkul postării de pe Instagram sau Facebook (postarea va fi
publică, vizibilă până la încheierea concursului)
 Imaginea originală, anexată la e-mail, în cea mai bună calitate
 Consimțământul exprimat astfel – „Sunt de acord ca această
fotografie, expediată la concursul „Ambasador Media pentru
#ObiectiveGlobale”, să fie utilizată de către organizatori pentru
promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”.
CO N C U R S !
8 În cazul în care nu vei
respecta pașii de mai
sus, dosarul va fi exclus din
10 Te poți înscrie la concurs cu
cel mult 17 postări. Fiecare
imagine trebuie să reprezinte un
concurs. Obiectiv diferit.

Toate fotografiile publicate pe rețelele


9 Urmărește activitățile
campaniei pe
Facebook și înscrie-te în
sociale și expediate pe e-mailul
obiectiveglobale.moldova@gmail.com
grupul Tinerii din Moldova vor fi preluate și utilizate de organizatori,
pentru #ObiectiveGlobale,
cu drept de autor, la evenimente regionale
ca să știi dacă ai obținut
titlul de „Ambasador/ și naționale, cu scopul de a promova
Ambasadoare Media pentru Obiectivele Globale în Republica Moldova.
#ObiectiveGlobale”.

Concursul se încheie
la 10 martie, 2020.
Creează și publică
fotografii bune

1. Curăță obiectivul camerei


de filmat sau cel al telefonului.

2. Aplică regula
treimilor atunci când
fotografiezi. Ca să-ți fie
mai ușor, setează grila
pe ecranul telefonului/
camerei.

3. Profită
de lumina
naturală. 4. Evită fotografierea
Fotografiază împotriva luminii.
dimineața
devreme sau
fața copiilor!
seara, atunci NU fotografia
oamenii
când soarele „nu NU fotografia
arde”. fără voia lor!
5. Creează-ți un sc
enariu/
plan de fotografier
e – vor
fi apreciate mes
6. Setează calitatea ajul
imaginii, ideea trans
maximă de misă
și emoțiile pe care
fotografiere la le
provoacă.
telefonul/camera ta.
Standard minim de
calitate – dimensiune
1920x1080, cu 8. Detaliile contează –
focalizare pe subiect. fotografiază din mai multe
unghiuri, fii creativ/ă.

t de
7. Ține con 9. Acordă at
rețelelor – enție
specificul textului din
te pentru
imagini pătra descrierea ima
ntru ginii –
Instagram; pe concis, cu mesa
j,
sește
Facebook folo fără figuri de st
il.
te și
imagini pătra
orizontale.
Ține minte:
fotografia trebuie
să transmită un
mesaj!
DESCOPERĂ
Obiectivele Globale
Eliminarea sărăciei
în toate formele sale,
pretutindeni
Acțiunile tale:
Generează discuții despre sărăcie - creează o

postare pe rețelele sociale sau scrie un articol
în presa locală
Fă voluntariat la centrele pentru găzduirea

persoanelor fără adăpost. Să le acorzi timpul
și atenția ta s-ar putea să fie mai util decât să
le oferi bani
Cumpără haine sau produse de la cei care știi

că se implică în acte de caritate și le dăruiesc
persoanelor cu resurse limitate
Atunci când îți sărbătorești ziua de naștere,

renunță la cadouri și sugerează prietenilor să
doneze pentru o cauză care susține o persoa-
nă aflată în dificultate
Eradicarea foamei, asigurarea
securității alimentare
și îmbunătățirea nutriției,
precum și promovarea
agriculturii durabile
Acțiunile tale:
Donează produse nealterabile atunci când

sunt organizate activități de caritate
Împreună cu colegii, discută despre fenome-

nul foamei la nivel local și global
Susține producătorii locali, fermierii din comu-

nitatea ta și cumpără-le produsele
Informează-te mai mult despre fenomenul

foamei. O mai bună înțelegere a subiectului
te va pregăti să intervii în anumite situații și să
faci o schimbare
Asigurarea sănătății fizice
și emoționale, promovarea
stării de bine pentru toți,
la toate vârstele
Acțiunile tale:
Fii mai activ/ă. Plimbă-te în fiecare zi, fă sport

și alege să mergi cu bicicleta la școală
Mănâncă produse sănătoase, gătite acasă

sau crescute de familia ta și bea mai multă
apă
Fă-ți timp pentru ieșirile cu prietenii și pentru

distracții sănătoase
Respectă cele 7-8 ore de somn

Asigurarea unei educații
calitative, incluzive
și echitabile, promovarea
oportunităților de învățare
continuă pentru toți
Acțiunile tale:
Vorbește despre importanța educației de

calitate și rolul acesteia în realizarea poten-
țialului fiecăruia
Fă educația mai distractivă! Propune cadrelor

didactice sau consiliului elevilor să organizați
excursii tematice, activități extracurriculare și
lecții în alt format, decât cel clasic
Donează cărți pentru bibliotecile publice sau

împrumută colegilor cărțile care te-au impre-
sionat
În unele țări/regiuni ale Globului, fetele și

băieții sunt obligați să renunțe la studii pen-
tru a se căsători sau a munci. Inițiază discuții
despre această problemă în comunitatea ta
și ajută ca tinerii și adulții să înțeleagă im-
portanța educației
Realizarea egalității de gen
și abilitarea tuturor femeilor
și fetelor
Acțiunile tale:
Împărțiți sarcinile egal, între băieți și fete,

atunci când organizați activități în cadrul
centrului de tineret, consiliului elevilor, consi-
liului local al tinerilor, organizațiilor de tineret
etc.
Insistă ca, în familia ta, să împărțiți sarcinile în

mod egal, atât pentru fete, cât și pentru băieți
Cunoaște-ți drepturile și protejează-le! Rapor-

tează publicitatea sexistă și articolele cu ste-
reotipuri despre femei și bărbați
Alege-ți viitoarea profesie în funcție de

preferințe și aptitudini, nu în funcție de gen.
Încurajează-i/-le pe colegii/colegele tăi/tale
să facă la fel și să oprească stereotipurile de
felul „această muncă este doar pentru băieți/
fete”
Asigurarea disponibilității
și gestionării durabile a apei
și salubrității pentru toți
Acțiunile tale:
Nu arunca niciodată vopsele, chimicale și me-

dicamente în chiuvetă sau în WC – contami-
nezi lacurile și râurile și cauzezi probleme de
sănătate oamenilor
Folosește fiecare resursă de apă. Nu irosi cu-

burile de gheață din pahar, ci pune-le la tulpi-
na plantelor
Închide robinetul atunci când te speli pe dinți

sau faci alte proceduri de îngrijire
Gândește-te că apa este o resursă prețioasă

care se poate epuiza – folosește apa cu res-
ponsabilitate
Asigurarea accesului
tuturor persoanelor la
energie accesibilă, fiabilă,
durabilă și modernă

Acțiunile tale:
Gătește mâncarea în vase acoperite cu un

capac. Astfel, vei reduce cu mult nivelul de
energie necesar fierberii apei
Stinge lumina când nu stai în cameră

Folosește becuri econome și setează utilajul

din casă, astfel încât acesta să consume cât
mai puțină energie
Informează-te despre energia solară și despre

cum ai putea să-ți alimentezi casa, școala,
sau viitorul birou prin intermediul panourilor
solare
Promovarea creșterii
economice incluzive
și durabile, a ocupării
integrale și productive a
forței de muncă și a muncii
decente pentru toate
persoanele
Acțiunile tale:
Devino un lider! învață despre antreprenoriat

și încurajează-i pe alții să te urmeze
Încurajează tinerii specialiști să se dezvolte și

să avanseze profesional
Cunoaște-ți drepturile și negociază contrac-

tul individual de muncă
Susține și promovează campaniile interna-

ționale de informare care au scopul de a opri
robia și căsătoriile forțate
Construirea unei structuri
reziliente, promovarea
industrializării incluzive
și durabile, promovarea
inovării
Acțiunile tale:
E normal să-ți schimbi telefonul sau alt utilaj

care nu mai funcționează la capacitate maxi-
mă. Nu arunca, reciclează! Specialiștii ar pu-
tea reutiliza o parte din obiectul tău vechi
Promovează și discută cu colegii tăi despre

infrastructura durabilă, îmbunătățită datorită
tehnologiilor ecologice
Urmărește noutățile și fii la curent cu ultimele

tehnologii și inovații
Împreună cu alți tineri, vizitează comunități/

regiuni în care lipsesc infrastructura și tehno-
logiile de bază. Astfel vei înțelege mai bine do-
meniul
Reducerea inegalităților
în cadrul țărilor și în afara
acestora
Acțiunile tale:
Învață să respecți oamenii și să-i apreciezi, in-

diferent că s-au născut în mediul urban sau
rural
Călătorește, cunoaște locuri și oameni noi.

Bucură-te de experiența de a descoperi noi
culturi
Toți oamenii sunt personalități care pot con-

tribui la dezvoltarea comunității, indiferent de
statut social sau economic, de etnie sau reli-
gie
Sparge stereotipurile! Creează postări pe

rețelele sociale sau scrie articole despre mo-
dul în care percepi lumea, despre egalitate în
drepturi
Asigurarea integrării
orașelor și așezărilor umane,
în condiții de siguranță,
reziliență și durabilitate
Acțiunile tale:
Inițiază discuții despre locurile publice din

comunitatea ta, care trebuie să fie accesibile
și sigure pentru toți, în special pentru copii,
vârstnici și persoane cu dizabilități
Solicită ca, în localitatea ta, să existe spații

amenajate pentru odihnă și sport. Acestea
contribuie să crearea unei comunități mai pu-
ternice, mai sănătoase și mai fericite
Descoperă patrimoniul cultural și natural al

zonei în care te-ai născut. Vizitează locurile
importante și promovează-le prin intermediul
rețelelor sociale
Solicită autorităților publice și companiilor

private să adapteze infrastructura și să ofere
servicii de calitate și accesibile, conform nevo-
ilor tinerilor
Asigurarea unor modele
durabile de consum
și producție
Acțiunile tale:
Fă dușuri scurte, calde. Apa fierbinte consu-

mă multă energie
Nu păstra haine și obiecte pe care nu le

folosești. Donează-le, du-le la reciclare
Împreună cu prietenii și colegii, organizează

activități de curățare a parcurilor, lacurilor,
zonelor de odihnă din localitate. Astfel, o să
înțelegeți mai bine riscurile poluării naturii
Cumpără produse alimentare, în cantități re-

zonabile, de la producătorii locali. Dacă fruc-
tele și legumele îți par prea coapte, transfor-
mă-le în sucuri, supe și alte mâncăruri
Acțiuni urgente de combatere
a schimbărilor climatice
și impactului acestora
Acțiunile tale:
Cumpără doar ceea ce-ți trebuie să mănânci

sau să folosești. S-a constatat că oamenii
aruncă la gunoi aproximativ 20-50% din pro-
dusele alimentare din frigider
Distribuie informații despre modalitățile prin

care putem contribui la protejarea naturii și la
oprirea încălzirii globale
Implică-te în activități de plantare a copacilor,

florilor și arbuștilor. Copacii absorb dioxidul
de carbon și ne oferă oxigen
Folosește pungi din pânză, prietenoase cu

mediul, atunci când mergi la cumpărături
Conservarea și utilizarea
durabilă a oceanelor, mărilor
și resurselor marine pentru o
dezvoltare durabilă
Acțiunile tale:
Folosește mai puține produse ambalate în

plastic. Adesea, plasticul ajunge în râuri și la-
curi, mări și oceane și provoacă moartea ani-
malelor care trăiesc în apă
Utilizează mașina de spălat vase și mașina de

spălat rufe doar când acestea sunt pline
Evită să cumperi specii de pești de apă săra-

tă, capturate, pentru acvariul de acasă
Practică următoarele activități recreative în

mod responsabil – pescuitul, plimbările cu
barca, scufundările, caiac-canoe
Protejarea, restabilirea și
promovarea utilizării durabile
a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a
pădurilor, combaterea
deșertificării și stoparea
degradării terenurilor și
pierderii biodiversității
Acțiunile tale:
Vorbește adulților despre riscurile utilizării

pesticidelor – ele ajung în râuri și lacuri, și
sunt dăunătoare pentru viața animalelor și a
plantelor
Mănâncă fructe și legume de sezon – e mai

gustos, mai ieftin, mai sănătos și mai priete-
nos cu natura
Transformă frunzele uscate și resturile de mân-

carea alterată în compost pentru grădina fa-
miliei. Vei susține biodiversitatea, solul va fi mai
bogat și vei evita fertilizarea chimică
Consumă mai puțină carne. Creșterea anima-

lelor, transportarea, sacrificarea și pregătirea
cărnii duce la utilizarea unor cantități mari
de apă și la răspândirea emisiilor de gaze cu
efect de seră
Promovarea unor societăți
pașnice și favorabile incluziunii
pentru o dezvoltare durabilă,
asigurarea accesului la
justiție pentru toți și crearea
unor instituții eficiente,
responsabile și incluzive la
toate nivelurile
Acțiunile tale:
Fă-ți vocea auzită și participă la alegeri

Fă voluntariat la organizațiile locale care pro-

movează și apără drepturile omului
Informează autoritățile despre violența asu-

pra oamenilor din comunitatea ta – asupra
copiilor și a femeilor. Raportează fiecare în-
călcare a drepturilor omului
Raportează cazurile de corupție. Nu da mită

Împreună cu colegii, discută despre impor-

tanța respectării drepturilor omului
Consolidarea mijloacelor
de implementare și revitalizare
a parteneriatului global
pentru dezvoltare durabilă
Acțiunile tale:
Dacă acționezi pentru o cauză, colaborează

cu tineri și organizații care au viziuni similare
Învață despre beneficiile și provocările parte-

neriatelor prin practicarea unui sport
Exersează și acasă munca în echipă. Împărțiți

responsabilitățile între toți membrii familiei
Stabilește parteneriate și colaborări de suc-

ces pentru soluționarea problemelor din co-
munitatea ta
Transmite colegilor și partenerilor cunoștințele

și expertizele tale într-un anumit domeniu
#ObiectiveGlobale

w w w. u n . m d