Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURSUL REGIONAL DE MATEMATICĂ

Ediţia a IV-a, Faza locală, 23 februarie 2019


Subiecte – clasa a II-a

Timp de lucru: 90 de minute


Toate rezolvările se vor scrie pe foaia de concurs.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Punctajul total: 100 de puncte

SUBIECTUL I- 15 puncte

Află suma dintre cel mai mare număr natural scris cu două cifre, care are cifra unităților 6
și cel mai mare număr natural scris cu două cifre, care are cifra zecilor 6.

SUBIECTUL II- 15 puncte

Să se afle numărul natural a , știind că sunt îndeplinite în același timp condițiile:

• a este cu 18 mai mic decât d;

• d este cât suma numerelor b și c;

• b este 127;

• c este cu 63 mai mare decât b.

SUBIECTUL III- 30 puncte

În trei cutii sunt 89 de caiete. În primele două cutii sunt 52 de caiete, iar în ultima cu 15
caiete mai mult decât în prima.

Câte caiete sunt în fiecare cutie?

SUBIECTUL IV- 30 puncte

Într-o livadă sunt 54 de meri, ceea ce înseamnă cu 8 mai puțin decât numărul perilor și cu
18 mai mult decât numărul gutuilor.
Câți pomi fructiferi sunt în acea livadă?
CONCURSUL REGIONAL DE MATEMATICĂ

Ediţia a IV-a, Faza locală, 23 februarie 2019


Bareme de corectare – clasa a II-a

SUBIECTUL I- 15 puncte

1. Stabilește corect cel mai mare nr. nat. de două cifre, cu cifra unităților 6 (96)….. 5 puncte
2. Stabilește corect cel mai mare nr. nat. de două cifre, cu cifra zecilor 6 (69)….. 5 puncte
3. Calculează corect suma celor două numere: 96 + 69 = 165……………………….5 puncte

SUBIECTUL II- 15 puncte


c = 127 + 63 …………………………………………………………………...2,5 puncte
c = 190 …………..…………………………………………………………2,5 puncte
d = 127 + 190 …………………………………………………………………...2,5 puncte
d = 317 …………..…………………………………………………………2,5 puncte
a = 317 – 18 …………………………………………………………………...2,5 puncte
a = 299 …………..…………………………………………………………2,5 puncte
SUBIECTUL III- 30 puncte

1. Câte caiete sunt în a treia cutie? ...........................................................................2,5 puncte


89 – 52 = 37 (caiete) ............................................................................2,5 puncte
2.Câte caiete sunt în prima cutie? .............................................................................2,5 puncte
37 – 15 = 22 (caiete) ............................................................................2,5 puncte
3.Câte caiete sunt în a doua cutie? .............................................................................2,5 puncte
52 – 22 = 30 (caiete) ............................................................................2,5 puncte

SUBIECTUL IV- 30 puncte

1. Câți peri sunt în livadă? ...........................................................................2,5 puncte


54 + 8 = 62 (peri) ............................................................................2,5 puncte
2.Câți gutui sunt în livadă? .............................................................................2,5 puncte
54 – 18 = 36 (gutui) ............................................................................2,5 puncte
3.Câți pomi fructiferi sunt în livadă? ..........................................................................2,5 puncte
54 + 62 + 36 = 152 (pomi fructiferi) ……....................................................................2,5 puncte

• Se acceptă orice altă variantă de rezolvare corectă!

S-ar putea să vă placă și