Sunteți pe pagina 1din 3

Cursul 2.

Concepte cheie in studiul organizatiilor

Emergenta si existenta organizatiilor


Teoriile contractualiste [organizatiile publice; statul] T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rouseau
Limitele biologice si intelectuale ale oamenilor Ch. Barnard
‘actiunea sociala de cooperare si coordonare’
‘diviziunea muncii’

Definirea conceptului de organizatie


Sistem structurat de interactiune a oamenilor in scopul realizarii unor obiective comune
[Vlasceanu, 1993]

Sa fie cunoscute si acceptate [ASIMILARE]


Sa poata fi operationalizate (pana la nivelul unitatilor functionale)
Sa fie convergente cu obiectivele personale [PRACTICA PARTICIPATIVA]

Comportamente de munca predefinite (reguli, proceduri, politici - formalizare)


Comportamente de munca ‘spontane’ (relatii informale)
‘Calitatea’ interactiunilor esentiala pentru functionarea organizatiei

Configuratii de pozitii + roluri + relatiile dintre acestea


Pozitii si roluri: autoritate, raspundere si responsabilitate
Relatiile dintre acestea: ierarhizare , interval de control (diferentiere verticala), diviziunea
muncii si unitatile functionale (diferentiere orizontala)

Tipuri si forme de organizare


(1) Gradul de structurare
organizarea informala vs organizarea formala

Relatii spontane, nedefinite, flexibile vs relatii predefinite (autoritate, de munca etc), fixe
Scopuri nedefinite explicit vs scopuri definite explicit
Grad scazut de structurare vs grad ridicat de structurare
Afilierea poate fi inconstienta vs afiliere formala, contractuala

(2) Implicarea emotionala


grupuri primare si grupuri secundare

(3) Scopurile urmarite


organiz economice (grupari, firme, …)
organiz politice (cafenele, cluburi, asociatii …)
organiz religioase (biserici, secte, grupuri …)
organiz sociale (cluburi, asociatii …)
Cuvinte cheie
Bunuri si servicii
Bunuri (servicii) private si colective (vamuite, comune, publice)
(Non-)Exclusivitate si (Non-) rivalitate
Sectorul public (organizatii publice) si Sectorul privat (pentru si non-profit)
Externalitatile pozitive si negative
Unitate functionala
Raspundere si responsabilitate
Autoritate si putere
Centralizare si descentralizare
Operationalizarea obiectivelor
Reguli, proceduri, politici
Organigrama si sociograma
Structura
Grupuri primare si grupuri secundare
Organizare formala si organizare informala
Organizatia