Sunteți pe pagina 1din 2

7/23/2019 Tematica Anuala Instruire Periodica Tamplar 2015

 
APROBAT,
 

TEMATICA ANUALA CADRU PENTRU INSTRUIREA PERIODICA A


LUCRATORILOR PENTRU MESERIA DE TAMPLAR
 2015

1. Instruirea periodică se va efectua timp de minim 2 ore, cu întreg personalul încadrat în muncă;
2. Instruirea periodică se va face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:
a) Când un lucrător a lipsit peste ! de zile lucrătoare;
 ") Când au apărut modificări ale prevederilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale
locului de muncă și#sau postului de lucru sau ale instrucțiunilor proprii $.$.%, inclusiv datorită evolu ției
riscurilor sau apariției de noi riscuri în unitate;
c) &a reluarea activității după un accident de muncă;
d) &a e'ecutarea unor lucrari speciale
e) &a introducerea unui ec(ipament de muncă sau a unor modificări ale ec(ipamentului e'istent;
f) &a modificarea te(nologiilor e'istente sau a procedurilor de lucru;
g) &a introducerea oricărei noi te(nologii sau a unor proceduri de lucru

&*+ -%-&- - I*$/I/- 0I0&I/+3I-


I+*+/I- 1. Instructiuni proprii atelier tamplarie 1. I6 art 1<;
÷ 4.!1.2!15 2. Instructiuni proprii 6rim +7utor. emonstratii practice. 2. I6 cap 2.1rganizarea activitatii
. 8 941#2!! de acordare a primului a7utor 
. 8 941#2!! = $emnalizari de
securitate

3-0/+/I- 1. Instructiuni proprii atelier tamplarie 1.I6 art 91


12÷ 15.!2.2!15 2. Instructiuni proprii 6rim +7utor. emonstratii practice. 2.I6 cap 2.1.+cordare prim a7utor 
. 8 1!51#2!! . 8 1!51#2!! = %anipularea
manuala a maselor 
%+/I- 1. Instructiuni proprii atelier tamplarie 1.I6 art 142>
12÷ 15.!.2!15 2. Instructiuni proprii 6rim +7utor. emonstratii practice. 2.I6 cap 2.2 +cordarea primului
. 8 11>#2!! a7utor in caz de electrocutare
. 8 11>#2!! = ec(ipamente de
munca
+6/I&I- 1. Instructiuni proprii atelier tamplarie 1.I6 art 252
12÷ 15.!>.2!15 2. Instructiuni proprii 6rim +7utor. emonstratii practice. 2.I6 cap 2. prirea (emoragiilor 
. 6lan de prevenire și protecție pe 2!15.

%+I 1. Instructiuni proprii atelier tamplarie 1.I6 art >!


12÷ 15.!5.2!15 2. Instructiuni proprii 6rim +7utor. emonstratii practice. 2.I6 cap 2..6ansarea ranilor 
. -valuarea riscurilor.

I*I- 1. Instructiuni proprii atelier tamplarie 1.I6 art >1>4


12÷ 15.!.2!15 2. Instructiuni proprii 6rim +7utor. emonstratii practice. 2.I6 cap 2.> = +cordarea primului
. 8 1!91#2!! a7utor in caz de fracturi, entorse
. 8 1!91#2!! = cerinte minime
de securitate pentru locul de muncă,
I&I- 1. Instructiuni proprii atelier tamplarie 1.I6 art ><5>
12÷ 15.!4.2!15 2. Instructiuni proprii 6rim +7utor. emonstratii practice. 2. I6 cap 2.5 +cordarea primului
. 8 941#2!! a7utor in caz de arsuri

+$ 1. Instructiuni proprii atelier tamplarie 1.I6 art 552


12÷ 15.!<.2!15 2. Instructiuni proprii 6rim +7utor. emonstratii practice. 2.I6 cap 2. e'punerea la caldura
. 8 1!51#2!!

$-6-%0/I- 1. Instructiuni proprii atelier tamplarie 1.I6 art 4!


÷ 2. Instructiuni proprii 6rim +7utor. emonstratii practice. 2.I6 cap 2.< acordare prim a7utor in
12  15.!9.2!15 . 8 11>#2!! cazul otravirilor accidentale

C%0/I- 1. Instructiuni proprii atelier tamplarie 1.I6 art 4144


1!÷ 1.1!.2!15 2. Instructiuni proprii 6rim +7utor. emonstratii practice. 2.I6 cap 2.9muscaturi de animale,
. 6lan de prevenire și protecție pe 2!15. intepaturi si muscaturi de isnecte

http://slidepdf.com/reader/full/tematica-anuala-instruire-periodica-tamplar-2015 1/2
7/23/2019
 *I-%0/I- 1. Instructiuni proprii atelierTematica
tamplarieAnuala Instruire Periodica Tamplar 2015
1.I6 art 4<<5
12÷ 15.11.2!15 2. Instructiuni proprii 6rim +7utor. emonstratii practice. 2.I6 cap 2..> = Controlul si
. -valuarea riscurilor. curatarea ranii
-C-%0/I- 1. Instructiuni proprii atelier tamplarie 1.I6 art <99
12÷ 15.12.2!15 2. Instructiuni proprii 6rim +7utor. emonstratii practice. 2.I6 cap 2.4 e'punerea la frig
. estare $$%

Intocmit,
 

http://slidepdf.com/reader/full/tematica-anuala-instruire-periodica-tamplar-2015 2/2