Sunteți pe pagina 1din 4

Avenor College

Complex Greenfield
Str. Drumul Pădurea Pustnicu nr. 125 A,
Sector 1, București 014042
Tel: 021 386 02 12; 021 386 02 10
office@avenor.ro, www.avenor.ro

POLITICA DE PRIM AJUTOR

Pentru anul școlar 2018-2019


Data aprobării: 20.08.2018

1. Scop

 De a prezenta furnizarea primului ajutor în mod eficient și în condiții de siguranță elevilor,


angajaților și vizitatorilor;
 De a asigura faptul că toți angajații și elevii sunt familiarizați cu sistemul în vigoare;
 De a face cunoscute aspectele legate de sănătate și siguranță în incinta școlii și în timpul
excursiilor școlare pentru a preveni, atunci când e posibil, potențialele pericole sau accidente.

2. Persoanele calificate să acorde primul ajutor

Persoanele care acordă primul ajutor sunt angajații care au fost instruiți corespunzător de
persoane calificate profesional și care dețin un certificat de Prim Ajutor valabil.

În timpul programului școlar zilnic, în incinta școlii există în permanență fie o asistentă, fie un
medic calificat.

Avenor College se asigură că mulți dintre angajații săi sunt instruiți în acordarea primului ajutor ca
„persoane desemnate”. Acest lucru asigură disponibilitatea în orice moment a persoanelor care
acordă primul ajutor. În plus, persoanele care acordă primul ajutor dețin și o calificare de acordare
a primului ajutor pediatric, inclusă în instructajul de resuscitare cardio-pulmonară.

Școala derulează un program continuu de revizuire și actualizare periodică a calificărilor


angajaților prin intermediul asiguratorului nostru.

Persoanele care acordă primul ajutor:


 Vor ajuta întotdeauna o persoană rănită, atunci când li se cere, și o vor trata cât mai bine posibil
și în cel mai sigur mod posibil. Acest lucru implică folosirea mănușilor în cazul în există piederi de
sânge sau fluide biologice, solicitarea ajutorului din partea celorlalte persoane care acordă primul
ajutor sau a echipei de la Office;
 Vor identifica boala sau afecțiunea de care suferă persoana afectată; dar nu vor trata nicio boală
sau rană care le depășește competențele;
 Vor rămâne cu persoana rănită până când aceasta ajunge în grija unui medic, a unui paramedic,
a unității spitalicești de urgențe sau a unei alte persoane autorizate;
 Vor ajuta colegii care acordă primul ajutor în cazul unui incident și vor oferi sprijin după incident;
 Nu ignoră accidentele sau boala în nicio situație, nu refuză să acorde tratament și asistență dacă
li se cere acest lucru;
 Respectă confidențialitatea pacientului în orice moment și nu discută despre situația acestuia cu
nimeni altcineva decât cu Directorul general/executiv al Avenor College sau cu personalul medical;
 Mențin cel mai ridicat nivel de curățenie în momentul tratării unui pacient și trebuie să ia măsuri
pentru a evita infecțiile și de a urma procedurile de igienă de bază.

Trusele de prim ajutor - Avenor College


Trusele de prim ajutor sunt localizate după cum urmează:
 Clădirea Junior: etajele 2 și 3
 Clădirea Senior: parter și etajul 1
 Clădirea cluburilor: parter și etajul 1

Trusele de prim ajutor - Grădinița Avenor


Trusele de prim ajutor sunt amplasate după cum urmează: etajul 1 și etajul 2
 Localizarea truselor de prim ajutor va fi marcată clar în planul de amplasare din fiecare clasă și
de la fiecare etaj al fiecărei clădiri;
 Trusele de prim ajutor trebuie să fie disponibile în orice moment, cu un conținut valabil, complet
echipate și reaprovizionate doar cu elemente care corespund standardelor aprobate de către
echipa medicală.

Truse de prim ajutor pentru călătorie


 Trusele de prim ajutor pentru călătorie se află în cabinetele medicale; acestea trebuie
aprovizionate în mod corespunzător de către echipa medicală și să fie întotdeauna la îndemână.

Truse de urgență
 În plus față de trusele de prim ajutor amplasate la fiecare etaj, trusele de urgență se află în
cabinetele medicale; acestea sunt la îndemână pentru situațiile de urgență, sunt complet dotate,
iar conținutul lor este valabil.

Definiția accidentelor majore


 Sângerarea care nu poate fi tratată în mod rezonabil cu curățarea și aplicarea unui plasture;
 O lovitură la cap în urma căreia copilul acuză amețeli sau pare dezorientat;
 Leziuni la un membru în care se suspectează o entorsă sau o fractură, probleme de respirație sau
pierderea cunoștinței;
 Accidentați care au suferit lovituri puternice la cap.

Echipa de la Office:
 Va informa cabinetul medical cu privire la situația medicală a elevului și dacă a fost comunicată
telefonic sau prin email de către părinte, în cazul absenței;
 Va asigura confidențialitatea informațiilor cu privire la fiecare elev.

În cazul unor accidente grave, echipa de la Office:


 Informează dirigintele și echipa de management în scris (întreaga echipă de management,
inclusiv responsabilul pentru Compliance) cu privire la această situație.

Echipa medicală
 Va acorda primul ajutor în caz de accidente minore și majore;
 La începutul fiecărui an școlar, va furniza echipei de prim ajutor, învățătorilor și diriginților o listă
cu elevii astmatici, alergici, diabetici și epileptici sau care au alte boli grave. Inhalatoarele trebuie
etichetate clar cu numele copilului și păstrate în cabinetul medical;
Avenor College 2/4
 Deține un dosar al formularelor de consimțământ actualizate anual pentru fiecare elev și se
asigură că acestea sunt pregătite pentru angajații responsabili de excursiile/taberele școlare
(disponibile pentru Avenor College). Pentru raportare, va fi utilizat sistemul de management
informațional al școlii, platforma Engage;
 Se va asigura că, în eventualitatea unui incident foarte grav, elevul este examinat de o persoană
care poate acorda primul ajutor. Este posibil să fie necesară chemarea ambulanței;
 Va contacta telefonic părinții elevului și îi va informa cu privire la această situație;
 Se asigură că obține mereu un istoric medical al elevului care nu se simte bine;
 Se asigură că trusele de prim ajutor, trusele de prim ajutor pentru călătorie și trusele de urgență
sunt disponibile, valabile și dotate și aprovizionate complet doar cu materiale ce corespond
standardelor;
 Se asigură că, atunci când elevii necesită o medicație specifică sau au anumite cerințe medicale,
aceste informații vor fi consemnate în Registrul medical păstrat în cabinetul medical. Aceste
dosare trebuie păstrate, iar conținutul acestora trebuie comunicat tuturor angajaților care vin în
contact cu acei elevi, respectând confidențialitatea medicală;
 Menține evidența tuturor pacienților tratați în Registrul medical, indiferent de gravitate;
 Se asigură că sunt disponibile informațiile despre procedurile în caz de urgență, localizarea
facilităților de prim ajutor și de urgență și identitatea persoanelor desemnate să utilizeze aceste
facilități;
 Insistă ca orice persoană rănită care a suferit o lovitură gravă la cap să fie examinată de un
specialist la spital, fie trimițând elevul direct la spital sau rugând părinții să vină să-l ia și să-l ducă
la spital; se asigură că părinții sunt informați imediat atunci când copiii suferă lovituri la cap. La
Avenor College suntem conștienți că accidentele care implică lovituri la cap pot fi problematice
pentru că rana poate să nu fie vizibilă (poate fi internă), iar efectele devin vizibile ulterior. Atunci
când un elev se lovește la cap, părinții vor fi informați.

Profesorii:
 Vor informa cabinetul medical cu privire la o afecțiune medicală a unui elev, în caz că au fost
deja anunțați de către un părinte;
 Se familiarizează cu procedurile operaționale de prim ajutor și se asigură că știu cine sunt
persoanele care acordă primul ajutor în școală;
 Cunosc detaliile medicale specifice ale fiecărui elev atunci când le sunt transmise din partea
școlii;
 Întotdeauna trimit un elev care „nu se simte bine” la cabinetul medical;
 Întotdeauna trimit un elev care are răni minore la cabinetul medical, dacă acesta se poate
deplasa singur; la grădiniță, elevul trebuie însoțit la cabinetul medical de un angajat;
 Nu vor deplasa niciodată o persoană rănită până când aceasta nu a fost evaluată de către o
echipă medicală calificată/persoană care acordă primul ajutor, decât dacă persoana rănită se află
în pericol iminent;
 Cer ajutorul echipei medicale/persoanei care acordă primul ajutor și apoi informează echipa de
la Office în cel mai scurt timp, asigurându-se că persoana care transmite informația cunoaște locul
exact în care se află persoana rănită;
 Liniștesc, dar nu tratează niciodată o persoană rănită decât dacă se află în posesia unui certificat
valabil de prim ajutor sau cunosc procedurile corecte; evident, acești angajați pot începe
acordarea ajutorului de urgență până la sosirea unui membru al echipei medicale la locul
accidentului sau pot începe să ia măsuri de eliberare a căilor respiratorii dacă acestea sunt evident
necesare;

Avenor College 3/4


 Se asigură că au formularul de consimțământ medical actualizat pentru fiecare elev cu care
pleacă într-o excursie școlară, iar acest formular indică toate afecțiunile sau medicațiile specifice
asupra cărora trebuie să fie informați;
 Au în vedere siguranța personală a elevilor și informează cabinetul medical cu privire la orice
situație legată de sănătate (postură incorectă, dificultăți de vedere etc.);
 Informează cabinetul medical cu privire la situația medicală a elevului și, în caz că a fost anunțată
telefonic sau prin email de către părinte, cu privire la absență;
 În cazul unui accident care implică sângerare, lovitură la cap sau fracturi, acesta trebuie raportat
imediat echipei medicale și un Formular pentru raportarea incidentelor (formularul pentru
accidente pentru grădiniță) trebuie completat în termen de 24 de ore de la momentul accidentului
de către persoana autorizată;
 Profesorii catedrei de sport sunt instruiți în aplicarea procedurilor de prim ajutor și pot gestiona
situația cu condiția ca aceasta să fie în sfera lor de competență.

Avenor College 4/4