Sunteți pe pagina 1din 13

Cooperare vs competitie in cadrul activitatilor pe

grupe

Argumentul microcercetarii
In perioada experientei mele ca profesor (2001-2008), am remarcat
faptul ca activitatile pe grupe, in comparatie cu cele frontale si
individuale, sunt foarte indragite si asteptate de catre elevi.

Organizarea pe grupe a activitatilor elevilor nu sunt o noutate in teoria


si practica pedagogica, insa consider faptul ca nu sunt suficient
valorificate in cadrul lectiilor, dar si a altor activitati extrascolare, asta
deoarece solicita eforturi suplimentare din partea cadrului didactic, atat in
ceea ce priveste proiectarea, cat si coordonarea lor.

Este cunoscut faptul ca grupul reprezinta elementul central al invatarii


prin cooperare, metoda extrem de eficienta, avand rolul de a-i ajuta pe
elevi sa inteleaga faptul ca e important sa fie ,,unul pentru celalalt” si
nu ,,unul impotriva celuilalt, lasand loc interdependentei si solutionarii in
comun a unor situatii date, cu efecte asupra cresterii randamentului
scolar

Tema pe care am ales-o pentru investigatie vizeaza reliefarea rolului


pe care il are cooperarea, in cadrul activitatilor pe grupe, asupra
cresterii randamentului scolar al elevilor, in special in randul
elevilor cu rezultate scazute la invatatura, in defavoarea
competitie, care de cele mai multe ori determina situatii
conflictuale, comportamente agresive in grup si, implicit,
rezultate scazute la invatatura, in special in randul elevilor
emotivi si anxiosi.

Obiectivele microcercetarii
• constientizarea elevilor despre necesitatea relationarii
interpersonale si lucru eficient in grup
• evidentierea capacitatii elevilor de a intelege perspectiva celuilalt,
atat din punct de vedere cognitiv, cat si pe plan emotional
• evidentierea unor relatii constructive, orientate spre rezolvare de
sarcini
• cresterea stimei de sine a elevilor cu o stima de sine scazuta
• gradul de participare activa la gasirea de solutii, in cadrul unui
microgrup, marcand astfel trecerea de la o atitudine de pasivitate
fata de invatare, la o atitudine activa, sustinuta de dorinta de a
obtine succese
• cresterea randamentului scolar in urma invatarii prin cooperare
versus invatare prin competitie, in cadrul unui microgrup

Ipoteza microcercetarii

Climatul afectiv pozitiv, precum si antrenarea elevilor in


stabilirea de interactiuni prin cooperare, in cadrul
activitatilor de invatare pe grupe, determina
dezvoltarea capacitatii de comunicare, atitudine mai
indrazneata mai ales in randul elevilor emotivi si,
implicit, cresterea randamentului scolar.

Esantionul de lucru
Microcercetarea a fost realizata pe un esantion constituit din 70 de elevi
ai claselor IX-XII, din cadrul Colegiului National ,,IOAN SLAVICI”, dintre
care 50 de fete si 20 baieti.

Instrumentul de cercetare
Am utilizat un chestionar in care preponderente au fost intrebarile de tip
inchis.

Chestionarul a urmarit evidentierea urmatoarele aspecte:

 preferinta pentru un anumit tip (forma) de activitate, in cadrul


orelor

 frecventa cu care profesorii apeleaza la organizarea activitatilor pe


grupe

 gradul de implicare in rezolvarea sarcinilor la nivelul grupului de


lucru

 atmosfera predominanta in cadrul activitatii pe grupe

 imbunatatirea rezultatelor scolare in urma implicarii in munca pe


grupe

Interpretarea cantitativa si calitativa a rezultatelor


chestionarului privind cooperarea si competitia in cadrul
activitatilor pe grupe
Număr Procente (%)

Fete Băieţi Fete Băieţi

50 20 71.4% 28.5%

Dupa cum se poate observa, distributia Prima intrebare a chestionarului (vezi


repondentilor pe varste este urmatoarea: 8 anexa) a vizat preferinta elevilor pentru o
elevi au varsta de 15 ani, cei mai multi, anumita forma de activitate din trei
respectiv 27 elevi sunt in varsta de 16 variante. Rezultatele se prezinta astfel: 6
ani, 22 elevi de 17 ani, 10 elevi de 18 elevi manifesta preferinta pentru
ani si doar 3 elevi de 19 ani. In esantion activitatea individuala, 12 elevi
au fost cuprinsi elevi de liceu din toate manifesta preferinta pentru activitatea
categoriile de varsta. frontala, iar cei mai multi, respectiv 52
elevi prefera activitatile pe grupe. Se
remarca usor faptul ca, din cele trei tipuri
de activitate, cele mai indragite de catre
elevi sunt activitatile pe grupe, in
detrimentul celor frontale si individuale.

Intrebarea 2

In privinta motivelor pentru care elevii


prefera un anumit tip de activitate,
raspunsurile au fost urmatoarele:

Cei care au ales varianta individuala, In ceea ce priveste frecventa cu care


motiveaza astfel: profesorii fac apel la activitatea pe grupe,
in cadrul orelor, distributia pe variante de
raspuns este urmatoarea: 1 elev a ales
 te poti concentra mai bine varianta niciodata, doar 3 elevi au ales
varianta frecvent, 24 de elevi spun ca
 esti determinat sa gandesti singur profesorii fac apel rar la aceasta forma de
activitate, iar cei mai multi, respectiv 42
 iti verifici capacitatea de a lucra de elevi din totalul de 70 au ales varianta
singur ceva uneori. Cu toate ca elevilor le plac aceste
activitati, recunosc faptul ca profesorii fac
Cei care au ales varianta frontala, doar uneori apel la ele.
motiveaza astfel:

 lucrezi mai rapid si eficient

 poti sa-ti exprimi punctul de vedere


in fata intregii clase

Cei care au ales varianta pe grupe,


motiveaza astfel:

 poti socializa mai bine; se dezvolta


spiritul de echipa

 te implici mai mult; fiecare membru


contribuie cu idei/pareri

 comunici mai usor cu colegii

 retii mai usor informatii

 colaborezi in interiorul grupei si intri


in competitie cu celelalte grupe
Intrebarea numarul 4 a urmarit sa scoata In ceea ce priveste motivul pentru care
in evidenta cat de mult le plac activitatile elevii plac activitatile pe grupe, distributia
pe grupe elevilor. Rezultatele se prezinta pe variante de raspuns este urmatoarea:
astfel: 1 singura persoana a ales varianta 32 elevi, respectiv cei mai multi, plac
deloc, 7 persoane recunosc ca le plac aceste activitati deoarece
mai putin acest tip de activitati, 44 de impartasesc/afla diferite opinii sau
persoane au ales varianta destul de puncte de vedere; pentru 18 elevi motivul
mult si doar 18 elevi recunosc ca le plac este facilitarea comunicarii mai usoare
foarte mult activitatile pe grupe. Chiar cu colegii, iar 16 elevi considera ca
daca celor mai multi elevi le plac acest tip invata mai usor in cadrul acestor
de activitati, este usor surprinzatoare activitati si doar 4 elevi recunosc ca
alegerea variantei de raspuns care exprima motivul este legat de distractie.
nivelul la care manifesta placere pentru
aceste activitati.
Ce-a de-a 6-a intrebare a chestionarului a Referitor la atmosfera predominanta in
vizat gradul de implicare personala a cadrul grupelor, atunci cand se face apel la
elevilor in rezolvarea sarcinilor la nivelul activitatea pe grupe, elevii au avut de ales
grupului din care face parte uneori. intre doua variante de raspuns si anume,
Distributia pe variante de raspuns este atmosfera de cooperare sau atmosfera de
urmatoarea: 55 de elevi (cei mai multi) competitie. Cei mai multi elevi, respectiv
recunosc faptul ca se implica destul de 65 (92.8%) considera ca predomina
mult in rezolvarea sarcinilor si nici un atmosfera de cooperare si doar 5 elevi
elev nu a ales varianta deloc, ceea ce este (7.1%) considera ca predomina
foarte imbucurator si denota implicare din competitia.
partea majoritatii elevilor in cadrul acestui
tip de activitati.
Intrebarea numarul 8 a urmarit In ceea ce priveste modul de manifestare
evidentierea modului de manifestare a atitudinii de cooperare in cadrul grupului
personala a atitudinii de cooperare in a colegilor, distributia pe variante de
cadrul grupului. Cei mai multi elevi, raspuns este urmatoarea: 43 elevi
respectiv 45 contribuie cu idei si solutii considera faptul ca colegii lor
la realizarea sarcinii de grup, 20 de contribuie cu idei si solutii la
elevi isi manifesta atitudinea de cooperare realizarea sarcinii de grup, iar 20 de
comunicand cu membrii grupului si elevi au ales varianta de raspuns
doar 2 elevi recunosc ca respecta legata de comunicarea cu ceilalti. Se
normele de grup. observa usor faptul ca pentru elevi este
importanta rezolvarea sarcinii de lucru si
comunicarea din interiorul grupului.
Referitor la modul in care relatiile de In ceea ce priveste imbunatatirea
simpatie dintre membrii grupului rezultatelor scolare si a cunostintelor
influenteaza in vreun fel nivelul eficientei in colegilor lor, in urma implicarii in munca pe
rezolvarea sarcinilor, cei mai multi, grupe, cei mai multi, respectiv 41 de elevi
respectiv 38 elevi, recunosc faptul ca au remarcat faptul ca acest lucru se
acestea influenteaza destul de mult intampla uneori in randul elevilor, 23 de
eficienta grupului si doar 1 elev afirma elevi au remarcat faptul ca se intampla
faptul ca simpatiile dintre elevi nu deseori si doar 6 elevi spun ca acest lucru
influenteaza deloc productivitatea nu l-au remarcat niciodata.
grupului.
Referitor la imbunatatirea rezultatelor Intrebarea numarul 13 a urmarit scoaterea
scolare si a cunostintelor personale, in in evidenta a rolului benefic pe care-l au
urma implicarii in munca pe grupe, cei mai activitatile grupale pentru elevii mai
multi, respectiv 41 de elevi considera emotivi. Un numar destul de mare,
faptul ca uneori au simtit acest lucru, 20 respectiv 37 de elevi considera faptul ca
de elevi recunosc ca deseori li s-a uneori activitatile pe grupe ii ajuta pe
intamplat acest lucru si doar 9 elevi spun elevii emotivi sa fie mai indrazneti, 27 de
ca acest lucru nu li s-a intamplat elevi considera faptul ca deseori acest tip
niciodata. de activitati avantajeaza pe cei emotivi si
doar 6 elevi au remarcat faptul ca
niciodata aceste activitati nu au venit in
sprijinul emotivilor.
In ceea ce priveste rolul pe care considera
elevii ca-l au activitatile pe grupe pentru ei,
varianta de raspuns cu scorul cel mai mare
si, implicit, considerata cu rolul cel mai
important, este cea legata de dezvoltarea
abilitatilor de comunicare a elevilor, urmata
de imbunatatirea nivelului cunostintelor si
dezvoltarea spiritului de cooperare. Cel mai
mic scor l-a avut varianta legata de
contributia activitatilor grupale in cresterea
stimei de sine a elevilor.

Concluzii
In urma efectuarii microcercetarii pe tema ,,Cooperare vs competitie in
cadrul activitatilor pe grupe”, se poate remarca faptul ca ipoteza
cercetarii se confirma, astfel incat un numar mare de elevi care au
alcatuit esantionul de studiu considera faptul ca stabilirea de interactiuni
prin cooperare, in cadrul activitatilor de invatare pe grupe, determina
dezvoltarea capacitatii de comunicare, atitudine mai indrazneata mai ales
in randul elevilor emotivi si, implicit, cresterea randamentului scolar.

Propuneri
Datorita interesului crescut al elevilor pentru acest tip de activitati,
precum si a avantajelor pe care le au, propun o intensificare a
activitatilor pe grupe, atat la orele de consiliere, cat si in cadrul
orelor de specialitate, precum si prezentarea rezultatelor
microcercetarii, atat in Consiliul Profesoral cat si la sedinta
Consiliului Elevilor pe scoala, pentru constientizarea necesitatii unei
invatari prin cooperare mai intense.

Profesor consilier PAULA GALOS

ANEXA (chestionarul)

Chestionar adresat elevilor

Te rog sa raspunzi sincer si cu responsabilitate la toate intrebarile, fara a te consulta


cu colegii si fara a-ti scrie numele. Raspunsurile tale sunt confidentiale.

Sexul: 1. masculin 2. feminin

Varsta: □ 15 ani □ 16 ani □17 ani □18 ani □19 ani

1. Care tip de activitate iti place cel mai mult in cadrul orelor?
a. individuala (cand lucrezi singur)
b. frontala (cand se lucreaza cu toata clasa)
c. pe grupe (cand lucrezi in cadrul unor grupuri mici)

2. Care este motivul pentru care preferi un anumit tip de activitate? (cel
selectat la intrebarea anterioara)
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................
3. Cat de frecvent fac apel profesorii la activitatea pe grupe, in cadrul
orelor?
a. frecvent
b. uneori
c. rareori
d. niciodata
4. Iti plac activitatile desfasurate pe grupe?
a. foarte mult
b. destul de mult
c. mai putin
d. deloc
5. Care este motivul pentru care iti plac activitatile pe grupe?
a. comunici mai usor cu colegii
b. impartasesti /afli diverse opinii/puncte de vedere
c. inveti mai usor anumite lucruri
d. te distrezi
6. In ce masura te implici in rezolvarea sarcinilor la nivelul grupului din
care faci parte uneori?
a. foarte mult
b. destul de mult
c. mai putin
d. deloc

7. Ce atmosfera predomina, in general, in grupurile din care faci parte?


a. de cooperare
b. de competitie

8. In ce fel iti manifesti atitutinea de cooperare in cadrul grupului din care


faci parte, la diverse ore?
a. comunic cu membrii grupului
b. contribui cu idei si solutii la realizarea sarcinii de grup
c. respect normele grupului
d. accept ideile/opiniile celorlalti

9. In ce fel isi manifesta atitutinea de cooperare ceilalti colegi din cadrul


grupului de lucru?
a. comunica cu ceilalti membri ai grupului
b. contribuie cu idei si solutii la realizarea sarcinii de grup
c. respecta normele grupului
d. accepta ideile/opiniile celorlalti

10. In ce masura relatiile de simpatie manifestate intre membrii grupului


influenteaza nivelul eficientei in rezolvarea sarcinilor?
a. foarte mult
b. destul de mult
c. mai putin
d. deloc

11. Ai remarcat faptul ca elevi cu rezultate mai slabe la invatatura si-au


imbunatatit atat nivelul cunostintelor cat si nivelul rezultatelor datorita
implicarii in munca pe grupe?
a. deseori
b. uneori
c. niciodata
12. Ai simtit vreodata faptul ca nivelul rezultatelor tale scolare/a
cunostintelor a fost mai bun datorita implicarii in munca pe grupe?
a. deseori
b. uneori
c. niciodata

13. Ai remarcat faptul ca elevii mai emotivi/timizi au reusit sa fie mai


indrazneti in cadrul activitatilor pe grupe, decat atunci cand erau
solicitati la raspunsuri individuale?
a. deseori
b. uneori
c. niciodata

14. Care crezi ca este rolul cel mai mare al activitatilor pe grupe? ( acorda
fiecarei variante de raspuns cate o nota de la 1-7, in caseta din partea dreapta- o
singura data poti opta pentru o nota; nota se acorda in functie de importanta
raspunsului, nota 7 fiind acordata pentru raspunsul cu cea mai mare importanta
pentru tine)
a. sa-i apropie pe oameni □
b. sa imbunatateasca nivelul cunostintelor □
c. sa dezvolte spiritul de competitie □
d. sa dezvolte spiritul de cooperare □
e. sa creasca nivelul performantelor □
f. sa dezvolte abilitatile de comunicare □
g. sa contribuie sa cresterea stimei de sine □