Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a IX-a – Probleme adaptate după BAC

PROBLEME (soluții, impurități, volum de gaze, amestec)

1. Fierul cu un grad înalt de puritate, aplicat într-un strat foarte subțire pe suprafața sticlei, îi conferă proprietăți
termoreflectoare, asigurând micșorarea pierderilor de căldură. Metalul chimic pur poate fi obținut din oxid de
fier prin reducere cu hidrogen. Rezolvă problema: 1) Calculează, dacă hidrogenul cu volumul de 224 l (c.n.)
va fi suficient pentru reducerea completă a fierului din oxidul de fier (III), obținut la descompunerea
hidroxidului de fier (III) cu masa de 428 g. 2) Determină masa fierului obținut. (BAC 2012)
2. Una din problemele ecologice actuale vizează micşorarea nivelului de oxid de carbon (IV) din aer. O soluţie
este eliminarea lui pe cale chimică, utilizînd oxizii metalelor alcaline. Rezolvă problema. Oxid de carbon (IV),
obţinut la arderea metanului cu volumul de 11,2 l (c. n.), a fost absorbit de oxidul de litiu cu masa de 45 g. a)
Calculează volumul oxigenului (c. n.) consumat pentru arderea metanului. b) Argumentează prin calcule dacă
oxidul de litiu a fost suficient pentru absorbirea completă a oxidului de carbon (IV). (preBAC 2012)
3. Preparatul „Nicorette” este destinat pentru tratarea dependenţei de nicotină şi se produce în formă de
pastile de mestecat cu un conţinut de carbonat de calciu de 40 %. Rezolvă problema. Oxidul de carbon (IV),
obţinut la arderea completă a metanului cu volumul de 4,48 l (c.n.), a fost trecut printr-o soluţie de hidroxid
de calciu. Calculează: 1) masa carbonatului de calciu obţinut; 2) masa preparatului „Nicorette” ce poate fi
obţinut din această cantitate de carbonat de calciu. (simpl. preBAC 2015)

Soluții
4. Un comprimat din preparatul „Acidanon”, folosit pentru micşorarea acidităţii sucului gastric la tratarea
gastritelor, conține 0,26 g hidroxidul de aluminiu. Rezolvă problema: Câte pastile de „Acidanon” pot fi
fabricate din precipitatul obţinut în urma reacției unei soluții de clorură de aluminiu cu masa de 133,5 g şi
partea de masă a AlCl3 de 10 % cu o soluţie de hidroxid de potasiu? (simpl. BAC 2013)
5. Oxidul de zinc este un pigment al vopselei minerale numite „alb de zinc”. Pentru a crea efectul de
transparență, specific peisajelor marine sau autumnale, se recomandă vopseaua cu un conținut de oxid de zinc
de 65-73%. Rezolvă problema. Hidroxidul de zinc, obținut în rezultatul interacțiunii soluției de nitrat de zinc
cu masa de 378 g cu partea de masă a Zn(NO3)2 de 10% cu o soluție de hidroxid de sodiu, a fost supus reacției
de descompunere. Calculează: a) masa oxidului de zinc obținut; b) argumentează prin calcule dacă vopseaua
cu masa de 12 g, ce conține această cantitate de oxid de zinc, poate fi utilizată în pictură pentru crearea efectului
de transparență. (simpl. preBAC 2018 eșantion)

Impurități
6. Clorura de magneziu este utilizată la prepararea brînzei „tofu” în calitate de coagulant. Rezolvă problema:
a) Calculează ce masă de clorură de magneziu se va obține prin reacția unei soluții de acid clorhidric cu
carbonat de magneziu tehnic cu masa de 280 g, în care se găsesc 10% impurităţi. b) Ce volum de dioxid de
carbon (c.n.) se va degaja în urma reacției? (simpl. BAC suplimentar 2013)
7. Sulfatul de zinc intră în compoziţia preparatelor medicale cu efect antimicrobian şi antialergic. Rezolvă
problema: a) Calculează ce masa de sulfat de zinc se obține la tratarea cu soluție de acid sulfuric a unei probe
de minereu cu masa de 90 g, știind că minereul conține 90 % de oxid de zinc. b) Calculează ce masă de soluție
de acid sulfuric necesară, dacă partea de masă a acidului este 20%. (simpl. preBAC eșantion 2013)
8. Suspensia de sulfat de bariu este utilizată în medicină la roentgenografiile gastrice. Pentru o investigaţie se
consumă în mediu câte 115 g de sulfat de bariu. Rezolvă problema: Câte investigații se pot efectua utilizând
precipitatul care se prepară prin reacția unei soluții de acid sulfuric cu o probă de carbonat de bariu tehnic cu
masa de 492,5 g, ce conţine 20% impurităţi. (simpl. preBAC 2013)
9. Creioanele hemostatice ce conțin 56-76% sulfat de aluminiu sunt antihemoragice ce opresc rapid
sângerarea, sterilizează și grăbesc vindecarea rănilor în cazul leziunilor minore. Rezolvă problema: O probă
de oxid de aluminiu tehnic cu masa de 25,5 g, ce conține 20% impurități, a fost tratată cu soluție de acid
sulfuric cu partea de masă a acidului de 15%. a) Calculează masa de sulfat de aluminiu obținută. b)
Argumentează prin calcul dacă va avea efect antihemoragic un creion hemostatic cu masa de 120 g, în care se
conține masa de sulfat de aluminiu preparată prin această metodă. (simpl. preBAC 2018)
10. Pentru a asigura o culoare intensă și stabilă a măslinelor conservate în calitate de fixator de culoare se
utilizează sulfatul de cupru (II), în proporție de 170 mg la 1 kg de măsline. La un conținut mai mic - culoarea
măslinelor devine neomogenă, iar la un conținut mai mare – măslinele capătă un gust neplăcut. Rezolvă
problema: O probă de oxid de cupru (II) tehnic cu masa de 20 g, ce conține 20% de impurități, a fost tratată
cu soluție de acid sulfuric cu partea de masă a acidului de 10%. a) Calculează masa sulfatului de cupru (II) ce
poate fi obținută în urma acestei reacții. b) Argumentează prin calcule dacă produsul obținut la conservarea a
400 kg de măsline cu utilizarea acestei cantități de sulfat de cupru (II) va corespunde standardelor de culoare
și gust. c) Calculează masa de soluție de acid sulfuric consumată. (simpl. preBAC 2018 eșantion)
11. „Alumac 320” este un absorbant recomandat pentru purificarea apei potabile de compuşi ai fluorului,
arseniului şi a metalelor grele. Pentru producerea lui se utilizează oxid de aluminiu ce conţine cel mult
5% de impurităţi. Rezolvă problema: Un amestec de oxid de aluminiu şi carbonat de calciu cu masa de 50 g
a fost tratat cu exces de acid clorhidric. S-a eliminat un gaz cu volumul de 0,448 l (c.n.). a) Calculează partea
de masă a oxidului de aluminiu din amestec. b) Argumentează dacă amestecul cu această compoziţie poate fi
utilizat pentru producerea absorbentului „Alumac 320”. (preBAC 2018 eșantion)
12. Clorura de calciu se adaugă în marinada folosită pentru conservarea roşiilor şi a castraveţilor, pentru a
evita deformarea legumelor în rezultatul prelucrării termice. Rezolvă problema. În rezultatul interacţiunii
acidului clorhidric cu o probă de calcar cu masa de 80 g, s-a eliminat oxid de carbon (IV) cu volumul de 15,68
l (c. n.). 1) Calculează partea de masă a carbonatului de calciu în proba de calcar. 2) Calculează, dacă clorură
de calciu obţinută este suficientă pentru prepararea a 75 kg de marinadă, cu partea de masă a CaCl2 în ea de
0,1%. (preBAC 2014)

Amestecuri de substanțe
13. Deodorantele naturale conţin carbonat de sodiu, ce absoarbe eficient transpiraţia şi oxid de zinc, ce posedă
proprietăţi antiseptice. Pentru pielea sensibilă se recomandă deodorantele în care conţinutul oxidului de zinc
este cel puţin de două ori mai mare decît a carbonatului de sodiu. Rezolvă problema: Un amestec de oxid de
zinc şi carbonat de sodiu cu masa de 200 g a fost tratat în exces cu soluție de acid clorhidric. Ca rezultat s-a
obţinut un gaz cu volumul de 11,2 l (c.n.). 1) Calculează partea de masă a fiecărui component din amestec. 2)
Reieşind din părţile de masă calculate, determină dacă deodorantul obţinut din acest amestec este potrivit
pentru pielea sensibilă. (BAC 2014)
14. Vopseaua ce conţine oxid de zinc şi carbonat de zinc este numită „antifoc”, deoarece sub acţiunea
temperaturilor extreme formează un strat de spumă, ce inhibă procesul de ardere. Pentru asigurarea unui efect
de protecţie, conţinutul carbonatului de zinc trebuie să fie de două ori mai mare decît al oxidului de zinc.
Rezolvă problema. Un amestec de oxid de zinc şi carbonat de zinc cu masa de 250 g a fost tratat cu exces de
acid clorhidric. În rezultat s-a eliminat un gaz cu volumul de 8,96 l (c.n.). 1) Calculează partea de masă a
fiecărui component din amestec. 2) Reieşind din părţile de masă calculate, determină dacă acest amestec poate
fi utilizat la producerea vopselei antifoc. (BAC -sesiunea suplimentară 2014)
15. Zincul se utilizează în calitate de acoperire anticorozivă a fierului, iar oxidul de zinc – în calitate de
pigment alb în industria vopselelor. Rezolvă problema: Un amestec de zinc şi oxid de zinc cu masa de 260 g
a reacţionat complet cu soluţia de acid clorhidric. În rezultat s-a eliminat un gaz cu volumul de 4,48 l (c.n.).
a) Calculează părţile de masă ale zincului şi oxidului de zinc în amestecul dat. b) Reieşind din părţile de masă
calculate, alege domeniul cel mai rentabil de utilizare a amestecului dat (pentru acoperirea anticorozivă sau
producerea vopselelor). (BAC 2011)
16. Aliajele din aluminiu şi cupru se folosesc pentru confecţionarea diferitor obiecte de artă. Un aliaj de
aluminiu şi cupru cu masa de 20,25 g a fost tratat cu exces de soluţie de acid clorhidric, iar hidrogenul degajat
a fost ars în oxigen cu formarea a 4,05 g apă. Calculează părţile de masă ale metalelor în aliaj. (preBAC 2011)
17. Creta şcolară se produce prin presarea prafului format din carbonat de calciu şi sulfat de calciu în raport
de 40% la 60%. La un conţinut mai mare de carbonat de calciu produsul devine prea fărâmicios, iar la un
surplus de sulfat de calciu prea dur şi zgârie tabla. Rezolvă problema. Un amestec de carbonat de calciu şi
sulfat de calciu cu masa de 75 g a fost tratat cu exces de acid clorhidric. În rezultat s-a eliminat un gaz cu
volumul de 3,36 l (c.n.). a) Calculează partea de masă a fiecărui component din amestec. b) Argumentează
dacă vei recomanda utilizarea amestecului cu această compoziţie pentru producerea cretei şcolare. (preBAC
2017 eșantion)
18. Litoponul este un pigment alb format din sulfură de zinc şi sulfat de bariu. Pigmentul ce conţine 35-40%
de ZnS sporeşte intensitatea culorii şi este recomandat pentru vopselele de interior, iar cel cu un conţinut de
BaSO4 de 75-80% este mai stabil la acţiunea luminii, fiind recomandat pentru vopselele de exterior. Rezolvă
problema. Un amestec de sulfură de zinc şi sulfat de bariu cu masa de 50 g a fost tratat cu exces de acid
clorhidric. În rezultat s-a eliminat un gaz cu volumul de 4,48 l (c.n.). a) Calculează partea de masă a fiecărui
component al acestui amestec. b) Indică pentru ce tip de vopsele poate fi recomandat pigmentul cu această
compoziţie. (BAC suplimentar 2017)

S-ar putea să vă placă și