Sunteți pe pagina 1din 2

FUNCȚII

1) Stabiliți numărul de funcții care se pot forma de la mulțimea A la mulțimea B dacă:


a) A ={1, 2, 3} și B ={0, 1} b) card A = 4 și card B = 2
c) A ={x / x  N ,  1  x  2 } și B ={-1, 2, 3} d) A ={0, 1} și B ={x / x  Z ,  2  x  5 }
e) A ={-1, 0, 1} și B ={-1, 1, 2} f) A ={0, 1, 2} și B ={0, 1, 2, 3}

2) Desenați printr-o diagramă funcțiile: a) f : 1, 2, 3  1, 2, 3 , f (x) = x


b) f :   1, 0, 1  1, 0,  1 , f (x) = – x c) f :   1, 2, 3    2, 4, 6, 8 , f (x) = 2x
1
d) f :   2,  1, 0, 1, 2  R , f (x) = – 2x + 3 e) f :   4,  2, 0, 2, 4  R , f (x) = – 2 x
f) f :   3,  2,  1, 0, 1, 2  R , f (x) = 6 g) f :   1, 2, 4, 5  R , f (x) = 2x – 5

3) Exprimați printr-o formulă fiecare din funcțiile de mai jos, reprezentate prin tabel de
valori: a) x 0 1 2 b) x –1 0 1 2
f (x) 0 1 2 f (x) 1 0 1 4

c) x –1 0 1 2 d) x –2 –1 0 1
1 1
f (x) –2 0 2
1 f (x) –3 –1 1 3
d) x –2 –1 0 1 e) x 1 2 3 4
f (x) –3 –1 1 3 f (x) 0 1 2 3

f) x 1 2 3 4 g) x 1 2 3 4
f (x) 2 4 6 8 f (x) 3 4 5 6

4) Stabiliți codomeniul (cu numărul minim de elemente) pentru următoarele funcții:


a) f :   2,  1, 0, 1, 2, 3  B , f (x) = x + 2 b) f :   3,  2,  1, 1, 2, 3  B , f (x) = x2
1
c) f :   2,  1, 0, 1, 2, 3, 4  B , f (x) = 2x – 1 d) f :   4,  2, 0, 2, 4, 6  B , f (x) = x 2
e) f :   1, 0, 1, 2, 3, 4  B , f (x) = x + 3.

5) Pentru funcțiile de mai jos stabiliţi domeniul de definiție, știind că fiecare element al
codomeniului este imaginea unui element din domeniu:
a) f : A    7,  5,  1, 1, 5 , f (x) = 2x – 1 b) f : A   4, 3, 2, 1, 0,  1 , f (x) = –x + 1
c) f : A   0, 4, 6, 9 , f (x) = x 2
d) f : A    3,  1, 1, 2 , f (x) = 2x + 3
e) f : A    1, 0, 1, 2, 3 , f (x) = –x + 5.

Răspuns: 1) a) 8. b) 16. c) 27. d) 64. e) 27. f) 64. 3) a) f (x) = x. b) f (x) = x2. c) f (x) =
1
2
x. d) f (x) = 2x + 1. e) f (x) = x – 1. f) f (x) = 2x. g) f (x) = x + 2. 4) a) {0, 1, 2, 3, 4,
5}. b) {9, 4, 1}. c) {–5, –3, –1, 1, 3, 5, 7}.d){ –2, –1, 0, 1, 2, 3 }. e) {2, 3, 4, 5, 6, 7}. 5)
1
a) {–3, –2, 0, 1, 3}. b) {–3, –2, –1, 0, 1, 2}. c) {0, 2, 6 , 3}.d){ –3, –2, –1, – 2 }. e) {2,
3, 4, 5, 6}.
6) Stabiliți dacă următoarele funcții sunt egale:
a) f : 1, 2, 3  N , f (x) = x + 1 și g : 1, 2, 3  R , g (x) = x + 1
b) f :  0, 1, 2  R , f (x) = 3x – 2 și g : 1, 2, 3  R , g (x) = 3x – 2
c) f :   1, 0, 1  R , f (x) = 2x și g :   1, 0, 1  R , g (x) = 2x

7) Determinați Gf și Im f dacă:
a) f :   1, 0, 1, 2, 3  R , f (x) = x – 1 b) f :   1, 0, 1  R , f (x) = x2
 1 3 
c) f :  , 1, 4  R , f (x) = x-1 d) f :   2,  1, 0, 1  R , f (x) = |x|
 2 2 
e) f :   1, 0, 1, 2  R , f (x) = 2 f) f :  0, 1, 2  R , f (x) = (-1)x

Răspuns 6) a) nu. b) nu. c) da. 7) a) Gf = {(-1,-2), (0,-1), (1,0), (2,1), (3,2)}, Im f = {-2,
-1, 0, 1, 2}.