Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL PRIMA SCHOOL BUZAU

Buzău, Str. Plevnei, Nr. 2A, Tel / Fax: 0238 721 779
liceul_primascool@yahoo.com
Autorizat prin OMECTS 3480/24.03.2015

TEST DE EVALUARE
“Povestea lui Harap-Alb”
Clasa a X-a

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se


acordă 80 de puncte. Din oficiu se acorda 20 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

Partea I

Citeşte textul:
“…Şi mai mergând ei o bucată, numai iaca ce vede Harap Alb o altă bâzdâganie şi mai
şi: o pocitanie de om umbla cu arcul după vânat paseri. Ş-apoi, chitiţi că numai în arc se
încheia tot meşteşugul şi puterea omului aceluia? Ţi-ai găsit! Avea un meşteşug mai
drăcos şi o putere mai presus decât îşi poate dracul închipui: când voia, aşa se lăţea de
tare, de cuprindea pământul în braţe. Şi altă dată, aşa se deşira şi se lungea de grozav, de
ajungea cu mâna la lună, la stele, la soare şi cât voia de sus.”

Următoarele cerinţe sunt formulate pornind de la textul dat:


A.
Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect:
1.Sinonimele cuvintelor “meşteşug” şi “deşira” sunt: 5 puncte
a. întindere, meserie; b. îndeletnicire, desfacea; c. reducere, destindere;

2.Textul aparţine genului: 5 puncte


a. dramatic; b. epic; c. liric;

3. Menţionează două modalităţi de a realiza oralitatea stilului, prezente în textul citat:


5 puncte
LICEUL PRIMA SCHOOL BUZAU
Buzău, Str. Plevnei, Nr. 2A, Tel / Fax: 0238 721 779
liceul_primascool@yahoo.com
Autorizat prin OMECTS 3480/24.03.2015

4. Ilustrează, prin câte un enunţ, sensul denotativ şi sensul conotativ al


cuvântului “om”.
5 puncte

5.Menţionează două trasături ale basmului cult, care se regăsesc in fragmentul dat:
5 puncte

6. Transcrie, din textul citat, doua fragmente care prezintă însuşiri ale personajului Păsări-Lăţi-
Lungilă, sugerate şi de nume. 5 puncte

B.
1.Rescrie primul enunţ din textul de mai sus, înlocuind patru elemente ale limbajului popular sau
particularităţi regionale cu echivaletele lor din limbajul cult. 10 puncte

2.Precizează un efect expresiv al construcţiei: „Avea un meşteşug mai dracos…decât îşi poate
dracul închipui”, din textul citat. 10 puncte
LICEUL PRIMA SCHOOL BUZAU
Buzău, Str. Plevnei, Nr. 2A, Tel / Fax: 0238 721 779
liceul_primascool@yahoo.com
Autorizat prin OMECTS 3480/24.03.2015

Partea a II-a
30 de puncte

Prezintă, pe scurt, subiectul basmului “Povestea lui Harap –Alb”, evidenţiind două
simboluri şi cinci motive literare specifice basmelor.