Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: ROWH Nr factura: 169902372041

Data (Z, L, A) 17-01-2017

Factura
2 5 8 6 3 7 2 8

Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)


Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 Szántó Orsolya
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.139.453
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637 Sediul Str. Erege, Nr. 4., Cod postal: 520019, România Sfantu Gheorghe
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului -
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) Judetul Covasna
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Contul -
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Banca -
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Telefon mobil Allview P6 Plus, Dual SIM, 8GB, buc 1 420,16 19 420,16 79,83
Brown [P6 Plus br]

2 Discount conform promotie: Revolutia Preturilor buc 1 -151,26 19 -151,26 -28,74


Ianuarie 2017_P6 Plus br [DPRO1VAT19TYPE11]

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata numerar ramburs, Plata numerar cu bon fiscal/chitanta

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 19% 268,90 51,09
stampila care accize: Total 268,90 51,09
Numele delegatului Szántó Orsolya
furnizorului
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) ..............
Semnatura de Total de plata
Mijlocul de transport ............. nr. .................... primire (col 6+col 7)
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
319,99
data de ........................... ora ..............................
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)