Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Departamentul

Informatică și Ingineria Sistemelor

REFERAT
la lucrarea de laborator nr.5

Tema: „Moștenirea multiplă”

Disciplina: „Programarea orientată pe obiecte”

A elaborat st. gr.IBM-181, Burdeniuc Alexandru

A verificat conf. univ., dr. Oșovschi Mariana

Chișinău 2019
Varianta 14

Scopul lucrării:

 Studierea regulilor de determinare a moştenirii multiple;


 Studierea avantajelor şi neajunsurilor moştenirii multiple;
 Probleme legate de utilizarea moştenirii multiple;
 Studierea rezolvării problemelor;

Sarcina lucrării:
a) Să se creeze, o ierarhie de moştenire: mamifere, reptile – ornitorinc.
b) Să se creeze, o ierarhie de moştenire: animale - mamifere, reptile – ornitorinc.

a)

#include <iostream>

using namespace std;

class mamifere
{
public:
void show1()
{
cout << "hraneste cu lapte ";
}
};

class reptile
{
public:
void show2()
{
cout << "si depune oua" <<endl;
}
};

class ornitorinc: public mamifere, public reptile


{
public:
void show()
{
cout << "Ornitorincul ";
mamifere::show1();
reptile::show2();
}
};

int main()
{
ornitorinc a;
a.show();
return 0;
}

b)

#include <iostream>

using namespace std;

class animale
{
public:
void i1()
{
cout << " este un animal ";
}
};

class mamifere: public animale


{
public:
void i2()
{
animale::i1();
cout << "mamifer care ";
}
};

class reptile: public animale


{
public:
void i3()
{
cout << "depune oua" <<endl;
}
};

class ornitorinc: public mamifere, public reptile


{
public:
void show()
{
cout << "Ornitorincul";
mamifere::i2();
reptile::i3();
}
};

int main()
{
ornitorinc a;
a.show();
return 0;
}

Concluzia:

În urma efectuării lucrării de laborator am făcut cunoștință cu avantajele și


neajunsurile moștenirii multiple. Am rezolvat probleme care necesitau utilizarea
moștenirii multiple.