Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:10.12.2019

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: 5-6 ani, nivel II, Grupa mare

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum exprimăm ceea ce simțim?”

TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII„Magia sărbătorilor de iarnă”

TEMA ACTIVITĂȚII: „Simbolurile iernii”

DOMENIUL EXPERIENȚIAL : Domeniul Științe-activitate matematică

MIJLOC DE REALIZARE-DȘ-exercițiu cu material individual

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Verificarea nivelului de însuşire a deprinderii de a număra şi de a


utiliza corect numerele şi cifrele în limitele 1-5

Domeniul Ştiinţă (DŞ) : cifrele de la 1 la 5

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

1 Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat


COMPORTAMENTE VIZATE
1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat

2-Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și


cunoașterea mediului apropiat
COMPORTAMENTE VIZATE:
2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia
2.3. Identifică şi numeşte formele obiectelor din mediul înconjurător
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
Relaţii, operaţii şi deducţii logice în mediul apropiat

Obiective operaţionale:
- să numere crescător şi descrescător în limitele 1- 5;
- să formeze cel puțin o grupă de 4 clopoței și o grupă de 5 fulgi
- să asocieze numărul fulgilor, al clopoțeilor, și al oamenilor de zăpadă cu cifra
corespunzătoare;
- să împodobească brăduţul cu două globuri roșii și trei globuri multicolore

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, învăţarea prin cooperare,
instructajul verbal
Mijloace şi materiale didactice: scrisoare de la Moş Crăciun, coşuleţe, jetoane cu
cifrele 1 – 5, jetoane cu simboluri ale anotimpului iarna (oameni de zăpadă, clopoţei,
globuleţe, steluţe, fulgi de nea), brăduţi pictaţi, jetoane cu globuleţe de culori diferite,
stimulente
DURATA ESTIMATĂ: 35 min

BIBLIOGRAFIE:
*** Curriculum pentru educație timpurie 2019

Inventarul de activitate
- ADP:
-Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne-aduce iarna?”
-Rutine: „ Mă îmbrac corespunzător anotimpului iarna”
-Tranziţii: „Săniuța fuge”(mima)
-
ALA
- Artă: „Globuleţe”
- Construcţii: „Brăduţul”
- Bibliotecă: „Sa-ni-e”

ADE:

DS: „cifrele de la 1 la 5” - consolidarea numerelor şi cifrelor 1- 5

ALA2

- Joc de mişcare: „Prindem fulgii de zăpadă”


SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei începe cu Întâlnirea de dimineață.


Preșcolarii se vor îndrepta spre colțul întâlnirii de dimineață cântând cântecul ursuleții s-
au trezit și se vor așeza în semicerc pe buștean pentru a putea stabili fiecare un contact vizual
cu toți membrii grupei în cadrul căreia ne vom saluta, vom face prezența și vom completa
calendarul naturii.
Preșcolarii îşi vor reaminti tema săptămânii, moment în care introduc elementul surpriză –
Omul de zăpadă care a venit în vizită la noi să ne întrebe cât de multe știm despre lumea lui
de zăpadă.
Omul de zăpadă îi întreabă prin intermediul unor bilețele pe copii lucruri care țin de
anotimpul iarna- îi întreabă cum se îmbracă, ce obiceiuri cunosc ei referitoare la Crăciun, dacă
au împodobit bradul, dacă le place să se dea cu sania.

Tot el mai ține alături un săculeț unde se ascund multe surprize pentru copiii, dacă aceștia
vor fi atenți la activități și vor duce la îndeplinire toate sarcinile cerute de către doamna
educatoare.

Tot el le mai spune copiilor că acolo unde el trăiește , totul este înghețat, iar copiii nu știu
să cânte sau să se bucure.
De aceea el îi roagă pe copii, dacă sunt dispuși să audă niște cântecele de iarnă deoarece îi
plac foarte mult și rar are ocazia să le asculte.
După ce copiii cântă cântecelele de iarnă el le îndreaptă atenția către centrele de interes
unde îi așteaptă niște activități foarte interesante și captivante.
Copiii se îndreaptă către centrele de interes prin tranziția- Săniuța fuge și așteaptă indicații
cu privire la sarcinile ce le au de îndeplinit.

În încheiere se vor face aprecieri generale şi individuale privind desfăşurarea activităţii.


Pe tot parcursul activităţii educatoarea va observa comportamentul preşcolarilor şi gradul de
implicare în activităţi, va oferi întăriri pozitive, va corecta eventualele greşeli, va oferi
feedback constructiv şi va formula aprecieri individuale şi colective cu privire la prestaţia
copiilor.

Activităţi pe Domenii Experenţiale (ADE)


DS: „Exercițiu cu material individual cifrele de la 1 la 5” –

Strategii didactice
Etapele activităţii Conţinutul științific Metode şi Materiale Evaluare
procedee didactice
1. Moment Asigurarea condiţiilor necesare
organizatoric desfăşurării activităţii:
- aranjarea mobilierului;
- aerisirea sălii de clasă;
-pregătirea materialului didactic;
- intrarea copiilor în clasă şi
aşezarea lor la măsuţe;
-asigurarea ordinii şi disciplinei

2. Captarea Educatoarea va prezenta copiilor - surpriza -plic,


atenţiei o scrisoare „primită” de la Moş scrisoare
Crăciun:
„Dragi copii,
Ştiu că sunteţi nerăbdători să
ajung la voi. Am pregătit sacul cu
daruri, am înhămat renii la sănioară
şi, în curând , voi porni la drum.
Însă, până atunci, vreau să aflu cât
de bine vă descurcaţi la activităţile
de astăzi.
Vă doresc: „ Succes!”. Să fiţi
atenţi şi cuminţi!
Moş Crăciun”

3. Anunţarea Educatoarea anunţă tema: „ Să ne -explicaţia -observarea


temei şi a jucăm cu prietenele noastre, sistematică a
obiectivelor numerele”. Va preciza faptul că,în comporta-
această activitate, vor număra mentului
obiecte, vor forma grupe şi vor copiilor
utiliza cifrele.
4.Reactualiza-rea Copiii vor număra în ordine -conversaţia -jetoane cu -observarea
cunoştinţelor crescătoare şi descrescătoare, în -explicaţia cifre sistematică a
limitele 1-5. -exerciţiul -cosuleţe cu comporta-
Vor descoperi coşuleţele şi vor simboluri de mentului
numi elementele primite: clopoţei, iarnă decupate copiilor
oameni de zăpadă , globuleţe,
steluţe, fulgi de nea.
5.Desfăşurarea Copiii vor fi solicitaţi să formeze -conversaţia -jetoane cu -observarea
activităţii grupe de obiecte după formă. Vor -explicaţia cifre sistematică a
forma grupa oamenilor de zăpadă. -exerciţiul -cosuleţe cu comporta-
Un copil va număra elementele şi va -problemati- simboluri de mentului
preciza numărul acestora. Un alt zarea iarnă decupate copiilor
copil va spune care cifră corespunde -aprecieri
grupei formate. Copiii vor aşeza sub verbale
grupa formată cifra corespunzătoare.
La fel se va proceda şi cu grupa
fulgilor de nea.
Educatoarea le cere copiilor să
compare cele două grupe.
În continuare vor forma şi alte
grupe de obiecte.

6.Obţinerea Se împart copiii în două echipe: -conversaţia -simboluri -aprecieri


performanţei „Echipa renilor” şi „Echipa -explicaţia pentru fiecare verbale
îngeraşilor”. Fiecare echipă va fi -exerciţiul echipă individuale
aşezată în semicerc, la câte o -problemati- -jetoane cu şi ale
măsuţă. Educatoarea va cere fiecărei zarea globuleţe de echipei
echipe să descopere materialele din -lucru în culori diferite
coşuleţe, să precizeze forma şi echipă -brazi pictaţi
culoarea acestora. Li se explică pe placă de
sarcina de lucru: fiecare echipă va polistiren
forma grupe de globuleţe,
respectând culoarea precizată de
educatoare şi numărul corespunzător
cifrei afişate pe fulgul de nea.
Cu aceste globuleţe vor împodobi
câte un brăduleţ pictat pe placă de
polistiren.

7.Evaluarea Se fac aprecieri individuale şi -explicaţia -aprecieri


activităţii frontale asupra comportamentului şi verbale
participării copiilor la activitate.
8.Încheierea Educatoarea oferă stimulente -stimulente
activităţii copiilor.

Tranziţii
Tranziţia către activitatea practică se va realiza prin interpretarea cântecului „Fulgi de
nea”, însoţită de mişcări sugerate de text.

S-ar putea să vă placă și