Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de activitate integrată

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de Colţ”


Educatoare: David Gabriella
Grupa: Mare „Step by Step”
Tema anuală de studiu: Când/Cum şi de ce se întâmplă?
Tema săptămânii: Sărbători pascale
Tema activităţii: Iepuraşul Ţopăilă şi prietenii lui
Forma de realizare: Activitate artistico-plastică+ Observare
Componența activității: ADP + ALA 1+ADE (DEC+ DȘ) + ALA 2
Tipul activităţii: Sistematizare de cunoștințe/ Formare de priceperi și deprinderi

Activităţi susţinute:
1. Activităţi de dezvoltare (ADP):
- Întâlnirea de dimineaţă: „Prietenii iepuraşului”.
- Salutul: „Bună dimineaţa, iepuraşilor!”
- Prezenţa
- Calendarul naturii
- Împărtăşirea cu ceilalţi: „Ce ai vrea să îţi aducă iepuraşul?”
- Activitatea de grup
- Noutatea zilei: „Iepuraşul Ţopăilă”
- Tranziţii: „Trenuleţul iepuraşilor”.

2. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE):


Domeniul estetic și creativ (DEC) - se va desfăşura la centrul Artă;
- „Oul ” – pictură decorativă pe lemn;
Domeniul Științe (DȘ)- se va desfășura la centrul Științe;
- „Oul care plutește/ se scufundă în apă”- experiment

3. Activităţi liber alese (ALA I):


Matematică:.„Așează tot atâtea ouă câte îți indică cifra” – masa luminoasă;
Alfabetizare: „Decorează oul”- grafisme;
Bucătărie: „Mini Pască” – preparare rețetă;
Construcții: „Iepurașul”- conturul iepurașului cu ajutorul cuburilor de lemn
Nisip şi apă: ,,Caută ouăle colorate ascunse în nisip”
Activităţi liber alese (ALA II):
- „Iepurașul Țopăilă” – joc de mișcare

Strategii didactice:
Metode şi procedee - Conversaţia - Exercițiul
- Povestirea - Demonstrația - Observarea
- Explicaţia - Experimentul - Turul Galeriei
Scopul activităţii: Dezvoltarea capacităţilor copiilor de raţionament în conexiune cu
obiecte şi activităţi familiare, prin realizarea unor experimente şi organizarea datelor
rezultate din observaţiile făcute de copii

Obiective operaţionale:

1. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE):


Domeniul estetic și creativ (DEC):
- să execute tehnici de lucru specifice pentru a duce la îndeplinire sarcina cerută;
- să experimenteze tehnici cunoscute (pictură) utilizând material noi (pictură pe lemn)
Domeniul Științe (DȘ)
- să observe cu atenție plutirea/scufundarea oului în apă dulce/sărată;
- să execute experimentul sub supravegherea educatoarei, respectând normele de siguranță;
- să repete termenii învățați: plutire, scufundare;
- să exemplifice obiecte care plutesc sau se scufundă;
- să consemneze cele observate prin tehnica experimentului;

2. Activităţi liber alese (ALA I):


Matematică:
- să aşeze pe masa luminoasă tot atâtea ouă colorate câte îi indică cifra;
Alfabetizare:
- să folosească grafisme în decorarea oului;
Bucătărie:
- Practică prepararea rețetei repectând etapele prezentate pentru o mini pască;
Construcții:
- să execute conturul iepuraşului cu ajutorul cuburilor mici de lemn colorate;
Nisip şi apă:
- să aleagă ouăle de ciocolată ascunse în nisip;

Mijloace didactice: masa luminoasă, laptop, video-proiector


Material didactic: povestea „Coliba Iepuraşului”, scrisoarea, ouă de ciocolată, ouă,
acuarele, pensule, şerveţele , cuburi mici de lemn, recompense, masa luminoasă, jetoane cu
ouă, lemn rotund, pahare, sare. etc..
Durata: 1 zi

Material bibliografic:
 ”Curriculum pentru învăţământul preşcolar”.
 Piramida Cunoașterii
 ”Metodica activităților instructiv educative în grădinița de copii”,editura
Sitech,2011, Craiova;

 ”Activitatea integrată din grădiniță”-ghid pentru cadrele didactice din
învățământul preșcolar, editura DPH, 2008.
SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu „Întâlnirea de dimineaţă”, copiii aşezându-se pe pernuțe


în semicerc, pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii grupei.
Salutul – Copiii se vor saluta pe rând, câte doi folosindu-se de apelativul „Iepuraş”.
Prezenţa :,,După ce ne-am adunat,/ Şi frumos ne-am salutat,/ Colegii ne-am întâlnit,/ Cine,
oare, n-a venit? ” Se va citi catalogul. Vom purta câteva discuţii libere, despre: ,,Ce
sărbătoare urmează? De ce îşi cumpără lumea haine noi şi frumoase?,, Cum ne-am îmbrăcat
astăzi? De ce? ( pentru că este cald), În ce anotimp suntem? ”…completându-se astfel
calendarul naturii. Împărtășirea cu ceilalți – unul sau doi copii relatează ce ar dori să le
aducă iepuraşul şi de ce, având o mască de iepuraş pus. Pornind de la această idee, se
realizează o activitate de grup unde copiii vizualizează povestea „Coliba Iepuraşului”.
Noutatea zilei – se realizează cu ajutorul unei scrisori primite de la Iepuraşul
Ţopăilă care îi roagă să treaca pe la toate centrele pentru a-l putea ajuta să îşi găsească
prietenii pe care nu i-a mai văzut de foarte mult timp şi să nu uite să treacă neapărat la
centrele Ştiinţă şi Artă.
Sala se va pregăti pentru următoarele activităţi: se vor pregăti materialele de la
centrul Artă, Ştiinţe, Bucătărie, Matematică, Alfabetizare, Nisip şi apă și Construcții.
Captarea atenţiei se va realiza în cadrul întâlnirii de dimineaţă unde copiii vor
asculta povestea ,,Coliba Iepuraşului”.
Prin intermediul tranziţiei „Trenuleţul iepuraşilor”, copiii se vor deplasa înspre
centre. Le voi prezenta centrele de lucru, materialele didactice şi sarcinile fiecărui grup: la
Centrul Științe vor observa dacă oul pluteşte sau se scufundă, având într-un pahar apă
dulce, iar în celălalt pahar apă sărată, iar cu ajutorul metodei experimentului vor observa
scufundarea oului în apa dulce şi plutirea oului în apa sărată. La Centru Artă copiii vor
experimenta tehnici cunoscute utilizând materiale noi (pictură pe lemn).
Obținerea performanței se va desfășura la celelalte centre deschise: la Centrul
Matematică vor utiliza masa luminoasă, pe care vor așeza tot atâtea ouă colorate câte le
indică cifra ( vor fi expuse cifrele de la 4 la 9), la centrul Bucătărie vor pregăti o mini
pască cu brânză şi stafide, respectând reţeta dată; apoi vor așeza pasca într-o tavă de copt,
la Centrul Alfabetizare vor realiza grafisme pe un ou, Centrul Nisip şi Apă vor căuta
ouăle ascunse în nisip, Centrul Construcții vor face conturul iepuraşului cu ajutorul
cuburilor mici de lemn și a celorlalte accesorii puse la dispoziție.
Asigurarea retenției și a transferului se realizează la Centrul Ştiinţe prin fişa de
observare, iar la Centrul Artă se va verifica dacă toţi copii au respectat tehnicile de lucru.
Asigurarea feed-back-ului se va face cu ajutorul întrebărilor: Unde aţi văzut voi ouă? De
unde avem noi ouă? Ce facem cu ouăle când vin Paştele? etc. Evaluarea activității se va
realiza prin metoda Turul Galeriei şi se va verifica dacă toți copiii au găsit prietenii
Iepuraşului Ţopăilă.Se vor face aprecieri asupra modului de lucru, asupra participării
copiilor la întreaga activitate.
În încheierea activității ne vom bucura împreună, vom culege ouăle colorate din iarbă şi le
vom aşeza în coşul potrivit, după care vom servi pască.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

EVENIMENTUL CONŢINUTUL STRATEGII EVALUAREA


DIDACTIC ŞTIINŢIFIC DIDACTICE INSTRUMENTE ȘI
INDICATORI
MOMENT Se asigură condiţiile Conversația
ORGANIZATORIC optime desfăşurării
activităţii:
-aerisirea sălii de grupă;
-pregătirea materialului
didactic;
-plasarea organizată a
preşcolarilor în spaţiul
educaţional amenajat
sugestiv
CAPTAREA Introducerea în activitate Conversaţia
ATENŢIEI se realizează în cadrul Explicația
întâlnirii de dimineaţă,
unde copiii vizualizează
povestea ”Coliba
Iepurașului”.
ANUNŢAREA Iepurașul Țopăilă le Conversaţia
TEMEI trimite o scrisoare prin Explicația
care îi roagă pe copii să
îl ajute să își găsească
fratele și un vechi
prieten pe care nu i-a
mai văzut demult.
DIRIJAREA Iepurașul Țopăilă îi Conversaţia
ÎNVĂŢĂRII roagă să treacă pe la
toate centrele dar mai
ales pe la centrele Artă și
Științe.
Centrul Artă
1. Intuirea materialului
- copiii vor intui
materialele puse la Execută tehnici de lucru
dispoziție și specifice Domeniului
instrumentele specifice Estetic şi Creativ
picturi;
2. Analiza modelelor Explicaţia
- copiii vor observa
modele de ouă pictate pe
lemn;
3.Exerciții pentru
încălzirea mușchilor
mici ai mâinilor

Se vor executa câteva Exerciţiul


exerciții de încălzire a Aprecierea gradului de
muschilor mici ai implicare în activitate
mâinilor :
Demonstraţia
``Mișcăm degețelele``

``Închidem și deschidem
pumnii`` ;

``Cântăm la pian``.

4. Executarea temei
- copiii se vor servi cu Practic-acțională:copiii
materialele și ustensilele experimentează tehnici
necesare realizării temei; Pictură cunoscute (pictură)
- vor executa pictura utilizând material noi
oului pe lemn ținând (pictură pe lemn)
cont de explicațiile
primite;

5. Evaluarea
- încetarea lucrului Execută tehnici de lucru
- selectarea produselor și specifice pentru a duce la
expunerea lor în sala de îndeplinire sarcina
grupă Exercițiul cerută;
- aprecierea ținând cont
de obiectivele formulate
la început.
Centrul Științe
1. Punerea problemei
de observat
- le cer copiilor să își Instructajul oral
imagineze ce s-ar putea
întâmpla;
2. Discutarea
problemei
- se observă starea
naturală a oului
- se stabilesc pașii pe
care ii vom urma.
3. Observarea propriu-
zisă
- se va realiza cu ajutorul Execută experimentul
metodei experimentului: sub supraveghierea
copiii vor umple primul educatoarei
pahar cu apă de la
robinet și vor pune un ou Experimentul
crud, ei vor observa că
oul se scufundă; în cel de Observă cu atenţie
al doilea pahar copiii vor plutirea/scufundarea
pune apă și vor adăuga o oului în apă dulce/sărată
lingură cu un vârf de
sare, vor amesteca bine
și vor pune oul crud în
pahar și vor observa că
oul plutește.
4. Consemnarea
datelor Exercițiul
- copiii vor desena pe o
schemă ceea ce au
observat și experimentat, Consemneză cele
având în partea de sus a observate prin tehnica
schemei reprezentat un experimentului;
pahar + un ou, iar lângă,
tot în partea de sus vor
avea desenat un pahar cu
apă+sare+ou.
5. Analiza și
prelucrarea datelor
- se repetă cele observate Orală: Repetă termenii
și termenii: plutire, învățați
scufundare. Explicația (plutire/scufundare).
6. Concluzii finale
Apa sărată are o
densitate mai mare decât
apa dulce, adică e ”mai
grea”. Cu cât un lichid
are o densitate mai mare,
cu atât lucrurile plutesc
mai ușor. De aceea,
spunem că la mare apa
ne tine la suprafață. Tot
datorită densității, cele
două lichide nu se
amestecă, ceea ce face ca Orală: exemplifică și alte
în vas să fie practic două alimente sau obiecte din
straturi de apă, iar oul să Conversația mediul înconjurător.
se scufunde doar prin
apa dulce.
- se cere copiilor să
exemplifice și alte
alimente sau obiecte care
plutesc sau se scufundă..

OBȚINEREA Se desfășoară la centrele:


PERFORMANȚEI Centrul Matematică Practic-acțională:
-vor utiliza masa Explicaţia Așază pe masa luminoasă
luminoasă, pe care vor Exerciţiul tot atâtea ouă colorate
așeza tot atâtea ouă Demonstraţia câte le indică cifra;
colorate câte le indică
cifra;
Centrul Bucătărie
-vor pregăti o mini Explicaţia
pască, luând o bucată de Observarea Practic-acțională:
aluat și punând în ea Exerciţiul Practică prepararea
brânză dulce și stafide Demonstraţia rețetei respectând
apoi vor așeza pasca indicațiile date;
într-o tavă de copt;
Practic-acțională:
Centrul Alfabetizare Folosesc grafisme în
-vor realiza grafisme pe Explicaţia decorarea oului;
ou; Exerciţiul
Demonstraţia

Centrul Construcții Practic-acțională:


-vor face conturul Explicaţia Execută conturul
iepurașului cu ajutorul Exerciţiul iepurașului cu ajutorul
cuburilor mici de lemn și Demonstraţia cuburilor mici de lemn;
a celorlalte accesorii
puse la dispoziție.

Centrul Nisip şi apă


-vor căuta în nisip ouăle Explicaţia Practic-acțională:
ascunse; Exerciţiul Aleg ouăle de ciocolată
Demonstraţia din nisip;
ASIGURAREA Se realizează la Centrul
FEED-BACK- Ştiinţe prin fişa de
ULUI observare, iar la Centrul Conversaţia
Artă se va verifica dacă
toţi copii au respectat
tehnicile de lucru.
ASIGURAREA Se va face cu ajutorul Conversaţia
RETENŢIEI ŞI A întrebărilor: Unde aţi
TRANSFERULUI văzut voi ouă? De unde
avem noi ouă? Ce facem
cu ouăle când vin
Paştele? etc.
EVALUAREA Se realizează prin Observarea sistematică a
ACTIVITĂŢII metoda ”Turul Galeriei”. Conversaţia copiilor
Copiii vor observa Turul Galeriei
lucrările expuse, le vor
analiza și vor face
comentarii legate de Evaluarea modului de
modul de executare a lucru al copiilor
produselor. Educatoarea
va nota toate observațiile
copiilor.Se va verifica
dacă toți copiii l-au găsit
pe fratele lui Țopăilă și
pe prietenul său. Se vor
face aprecieri asupra
modului de lucru, asupra
participării copiilor la
întreaga activitate.

Vom culege ouă din Conversaţia Observaţii asupra


ÎNCHEIEREA iarbă și le vom așeza în comportamentului
ACTIVITĂŢII coșul care are aceeași copiilor.
culoare.Ne vom bucura
împreună servind din
mini pasca făcută.

S-ar putea să vă placă și