Sunteți pe pagina 1din 2

.................................................... ......................

Clasa a IV- a F STEP BY STEP


FIŞĂ DE LUCRU

1.Subliniază cu o linie pronumele personale şi cu două linii pronumele personale


de politeţe din enunţurile date, apoi completează tabelul :

 Va merge şi el în excursie cu dumneavoastră.


 Nu-ţi aduc azi cărţile pe care mi le-ai cerut.
 Dânsa nu ne-a povestit despre dumnealui.
 I-am spus Mădălinei că mâine voi veni la voi.

Pronumele Persoana Numărul Genul Forma Întrebarea la


care răspunde

2. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu pronume personale, apoi cu pronume


personale de politeţe:
 Maria şi Victor vor pleca la mare. ................../...............................
 Mama îl îndeamnă să se întoarcă la luptă. .................../.............................
 Jurjac cânta frumos la vioară. ................./..............................
3.Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti :

 un pronume personal la persoana I , numărul singular


..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

 un pronume personal de politeţe la persoana a III-a , numărul plural


..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

 un pronume personal la persoana a III-a, numărul singular, gen masculin


..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 pronumele personal „ne-”
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

 pronumele personal de politeţe „Măria - sa”


..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. Încercuieşte pronumele personale din construcţiile următoare :


v-a recomandat, m-a învins, să-i spui, am întrebat-o, ţi-a povestit,scrie-le, văzându-l,
te-a lăudat, să-mi cumperi, ne-a rugat, mi-a spus, citindu-ne, le-a adus.

5.Completează cu formele neaccentuate ale pronumelui personal:

Lui ......-am dat cartea. Ei nu ......-au spus adevărul.


Ţie .....-am citit povestea. Vouă ...... place muzica?
Lor ....... se termină acuarelele. Mie .......-a căzut geanta.

Nouă ...... place îngheţata.


Lor ........-ai dat caseta?
Aş vrea să- ...... cumpăr mamei o floare.

6.Treceţi pronumele personale la numărul plural şi modificaţi propoziţiile :


 Eu mi-am recunoscut vina.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 Pe tine te-am aşteptat.
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 Lui i-am cerut o carte .
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

7. Bifează enunţurile în care cuvintele sublinate sunt pronume personale:

a) □ A mers cu noi la tipografie . □Sanda a cumpărat multe cărţi noi.


b) □ În mine lucrează mulţi mineri. □ Doamna m-a felicitat întâi pe mine.

c) □ Eu voi pleca la munte. □ Am plecat spre voi când aţi sunat.

d) □ Raluca are o rochiţă nouă. □ Nouă ne plac mult fructele .

S-ar putea să vă placă și