Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației


Masterat Politici și Management în Educație

Managementul unui program de promovare a talentelor

Clubul IQ Iași

Masteranzi:
Maria Balmuș
Ana-Maria Doboș
Ștefan Bolea

Iași
Ianuarie 2013
Etape Conținuturi Actori principali

Viziunea Ideea unor activități pentru olimpicii ieșeni a apărut în luna august, Inițiatori
atunci când Vali Tatar (Fructe Naive) s-a gândit să organizeze Fundația Comunitară
„Seara naivă a olimpicilor ieșeni”. Tot atunci, împreună cu
Rofilco, Icar Tours și Cafeneaua Veche, Fundația Comunitară a
dorit să ducă mai departe ideea și să o concretizeze într-un proiect
pe termen lung.
Așa s-a născut ideea Clubului IQ (Iași) – un sediu complet
mobilat și utilat, cu echipament IT și tehnologie de ultimă
generație care să le ofere olimpicilor naționali și internaționali
acces la resurse școlare suplimentare, dar și un cadru plăcut, de
socializare, și care să-i sprijine în drumul lor către cucerirea
lumii.
Lansarea este prevăzută în: primăvara anului 2013.
Prin intermediul Clubului, olimpicii ieșeni vor avea acces la o
varietate de programe de dezvoltare personală și profesională,
organizate în colaborare cu instituții și companii locale, precum și
cu instituții de învățământ din străinătate: programe de mentorat și
stagii de practică, programe de dezvoltare a caracterului și a
abilităţilor personale, cluburi de carte sau de film, workshop-uri și
traininguri. Clubul va găzdui de asemenea și zile ale porților
deschise pentru colegii olimpicilor, ce ne dorim a fi motivați
suplimentar pentru a obține rezultate mai bune la învățătură și a
deveni astfel membri ai Clubului IQ (Iași).
Olimpicii vor beneficia și de alte facilităţi, ca semn de
recunoaştere şi de susținere a performanţei, precum: acces la
cursuri, seminarii şi laboratoare din mediul academic universitar,
invitaţii la teatru şi muzee, bilete la cinematograf, abonamente la
săli de fitness, transport local gratuit etc.
În viziunea celor de la Fundația Comunitară, pentru desfășurarea
activităților, Clubul va avea trei săli principale:
• Bibiliotecă virtuală dotată cu tehnologie de ultimă generație, ce
le va facilita olimpicilor accesul la o multitudine de resurse
informaționale (publicații online de specialitate, abonamente la
bibliotecile virtuale ale celor mai prestigioase universități și
colegii din lume, aplicații folosite în domeniul științific), precum și
la o bibliotecă dotată cu cele mai noi materiale exclusiviste din
domeniile de studiu ale olimpicilor, îndeosebi publicații
internaționale;
• Sală de creație și training dotată cu whiteboards, smartboards,
sticky walls, videoproiector, planșă de proiecție. În această sală se
vor desfășura atât workshop-urile și trainingurile de dezvoltare
personală și profesională, cât și sesiuni de brainstorming în
domeniile de interes pentru olimpici;
• Sală de recreere dotată cu jocuri video, table games și board
games, pentru încurajarea activității fizice și de socializare.
Primul eveniment IQ (Iași), punctul de plecare pentru
înființarea Clubului, a avut loc în data de 22 noiembrie 2012, la
Hotel Bellaria (Sala Clasic). Într-un cadru elegant și prietenos,
cei 150 de invitați, reprezentanți ai mediului business, instituțiilor
locale și presei ieșene, au avut parte de momente surprinzătoare, i-
au cunoscut pe tinerii care, prin efort şi pasiune, fac cinste Iaşului
peste hotare și au donat pentru finanțarea Clubului.
“Performanța la nivel înalt este o floare atât de rară și de fragilă,
încât niciun gest nu e prea mare pentru a o ajuta să înflorească.
Din fericire, răsare deopotrivă în familii modeste și cele
privilegiate, în capitale și orașe de provincie, însă, știm cu toții, se
dezvoltă doar acolo unde este îngrijită. Aici intervine și
responsabilitatea noastră.” (Dan Lungu, Scriitor, Ambasador IQ
(Iași)).1
Inițializarea Un astfel de proiect este important în contextul în care literatura de Fundația Comunitară
specialitate și exemplele de bune practici din alte state ne indică Grup iniţial format din
importanța unor astfel de programe, iar cadrul legislativ nu oferă trei membri ai căror
cadrul necesar elevilor cu potențial ridicat. copii aveau titluri
olimpice
Una dintre cele mai cunoscute definiții a supradotǎrii a fost prezentatǎ în
Raportul Maryland, propus de Comisia pentru Educație a Ministerului
Educației din Statele Unite în 1971. Conform ei, copiii supradotați și
talentați sunt acei copii capabili de performanțe ridicate, care
demonstreazǎ achiziții și/sau abilitǎți potențiale, precum: capacitate
intelectuală generală, aptitudine academică specifică, gândire creativă
sau productivă, capacitate de lider, arte vizuale și reprezentative,
capacitate psihomotorie.2

Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, Recomandarea


1248 (1994) privitoare la educatia copiilor supradotati aduce o
recunoastere la nivel european a situatiei defavorizate a copiilor
supradotati si talentati si a necesitatii de a asigura acestora
“conditii de invatamant adecvate, care sa le permita sa-si puna pe
deplin in valoare posibilitatile, in propriul lor interes si in cel al
societatii.După ce în septembrie 2003 este precizat că acești copii
supradotati si talentati formeaza o categorie aparte, cu nevoi
speciale și se confrunta cu probleme specifice in sistemul de
educatie obisnuit, Consiliul Europei, prin Răspunsul Comitetului
de Miniștri din Decembrie 2004 subliniază faptul că lipsa unui
cadru adecvat inzestrarii copiilor supradotați poate duce “pe de o
parte la pierderea inaltului lor potential creativ si pe de alta parte
exista riscul aparitiei alienarii, riscul abandonului scolar si al
dezvoltarii unui comportament antisocial”. Conform Consiliului
Europei (REPORT on education for gifted children), ”Copiii
cu potential inalt (gifted & talented) ar trebui sa poata beneficia de
conditii de educatie care sa le permita sa se dezvolte la maximum,
pentru propriul lor beneficiu si beneficiul societatii ca intreg. Nici
o tara nu-si poate permite cu adevarat sa epuizeze talentele si ar fi
o pierdere de resurse umane sa nu fie identificate la timp orice
abilitati intelectuale sau alte potentiale ale lor.”3
Transformarea dotării aptitudiale supramedii în talent are loc sub
acțiunea unor catalizatori intrapersonali (voliționali, atitudinali,
1
Sursa: Comunicat de presă Fundația Comunitară, difuzat cu ocazia lansării evenimentului de strângere de fonduri;
2
http://www.consultanta-psihologica.com/copii-cu-dotare-aptitudinala-inalta/, accesat pe 04.02.2013;
33
http://www.supradotati.ro/documente_oficiale.php, accesat pe 04.02.2013;
afectivi etc.) și de mediu (persoane semnificative, elemente
semnificative de mediu, intervenții, evenimente, șanse etc.).4

În acest context se dezvoltă și ideea unui club dedicat olimpicilor


ieșeni.

Expertizarea Proiectul este susținut în primul rând de Fundația Comunitară și


partenerii acesteia, împreună cu oameni de afaceri ieșeni și
profesori universitari.
Climatizarea Activitatea a fost iniţiată de către tatăl unui copil olimpic, Grup iniţial format din
managerul unei cafenele, care a cooptat ulterior un partener din trei membri ai căror
media şi un altul din domeniul business-ului. În cadrul grupului se copii aveau titluri
manifestă relaţii colegiale, bazate pe încredere şi siguranţă, olimpice
colaborare şi întrajutorare. Grupuri “cu interese
Reacţiile adverse pot fi stârnite în rândul populaţiei majoritare ce contradictorii”
nu ating standardele de “admitere” în cadrul grupului, precum şi
din partea persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale, bazate pe
discriminarea pozitivă. Alte reacții pot apărea din partea
psihopedagogilor din liceele de proveniență ale elevilor.
Acest club se înfiinţează cu scopul de a crea, menţine şi valoriza
legături între copiii olimpici şi talentaţi într-un mediu prietenos,
informal.
Planificarea Evaluarea nevoilor elevilor : Grupul iniţial
 Nevoia de apartenenţă la grupul de prieteni cu interese Membrii clubului
comune ; Părinţi
 Nevoia de susţinere emoţională ; Profesori
 Efectele pozitive asupra stimei de sine, a încrederii în sine Parteneri externi
şi în ceilalţi; Reprezentaţi ai
 Nevoia de realizare şi autorealizare; comunităţii
 Nevoia de respect pentru ceilalţi şi de către ceilalţi ; Experţi în diverse
 Nevoia de manifestare a creativităţii şi spontaneităţii ; domenii
 Nevoia de provocare, de implicare în rezolvarea
problemelor lumii ;
 Nevoia de reducere a discriminării pozitive.
Evaluarea nevoilor părinţilor elevilor :
 Nevoia de integrare socială a copiilor ;
 Nevoia de consiliere ;

Evaluarea nevoilor profesorilor :


 Nevoia de colaborare profesor-elev olimpic/ talentat cu
scopul îmbunătăţirii actului didactic ;
 Nevoia de a oferi modele pozitive pentru creşterea
motivaţiei clasei

Formularea obiectivelor :
1. Identificarea resurselor necesare desfăşurării activităţilor
într-un mediu plăcut, atractiv, informal, având un grad de
libertate a deciziei ;
2. Crearea, dezvoltarea şi menţinerea unor relaţii de prietenie

4
Carmen Crețu, Politica promovării talentelor, Editura Cronica, Iași, 1995.
şi a unei reţele de comunicare pe termen lung între copiii
talentaţi ;
3. Facilitarea colaborărilor pe plan vertical (diverse instituţii
sau organizaţii) şi orizontal (alţi copii talentaţi), în vederea
satisfacerii nevoii de cunoaştere a domeniului de interes
profesional ;
4. Realizarea unor activităţi recreative şi de divertisment,
bazate pe relaţionare şi integrare socială ;
5. Infiinţarea comunităţii « Alumni », având ca ţintă crearea
şi dezvoltarea de noi oportunităţi, precum şi de iniţiere a
noilor membri.

Proiectarea propriu-zisă – în prima etapă vizează primul an,


urmează să fie adaptat în funcție de evoluție
(anexa 1)
Aplicarea Implemantarea programului se va realiza conform activităţilor Moderatorul
programului descrise în anexa 1. Identificarea se va face fie prin nominalizare, Grupul iniţiator
fie prin îndeplinirea unor standarde de admitere. Moderatorul “Alumni”
necesită studii de psihologie nivel master, iar promovarea se va
realiza prin intermediul activităţilor desfăşurate de către membrii
clubului ce au secţiuni dedicate acţiunilor de promovare şi
informare a beneficiarilor indirecţi sau a viitorilor membri.
Evaluarea Evaluarea programului se va efectua pe parcurs prin verificarea Moderator
programului indicatorilor şi la final prin construirea reţelei de socializare, Fundația Comunitară
precum şi prin analiza materialelor adunate în intervalul de
activitate a clubului (anexa 1, punctul 6)
Reproiectarea Pe parcurs
programului
Instituționalizarea Poate fi extins și la nivelul gimnaziului sau implicând și olimpicii Fundația Comunitară
la nivel de județ.
Poate fi susținut și financiar de inspectoratul școlar;
Ideea poate fi preluată și în alte orașe mari din țară; în timp, aceste
cluburi pot deveni obligatorii în toate orasele unde există olimpici.
ANEXĂ

PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

NR. OBIECTIVE ACTIVITĂŢI METODE PERIOADĂ RESURSE EVALUARE


CRT. (indicatori)
1. Identificarea Întâlnire de Discuţii libere O dată la 3 Cafeneaua Numărul de
resurselor organizare Conversaţia luni Membrii participanţi;
necesare temporală şi clubului Planul de
desfăşurării spaţială, de Grupul de activităţi
activităţilor stabilire a iniţiativă viitoare
într-un mediu activităţilor, a
plăcut, atractiv, resurselor
informal, având
un grad de
libertate a
deciziei.
2. Crearea, Activităţi de Jocul de rol O dată pe Cafeneaua Numărul de
dezvoltarea şi intercunoaştere; Exerciţii de lună Membrii participanţi;
menţinerea Jocuri sociale intercunoaştere clubului Fotografii din
unor relaţii de Conversaţia Moderator timpul
prietenie şi a Lucrul în Jocuri de activităţii;
unei reţele de echipă socializare „Pagina de
comunicare pe jurnal” –
termen lung feedback
între copiii personal
talentaţi.
3. Facilitarea Întruniri cu Prelegerea/ O dată pe Medii Numărul de
colaborărilor pe diverşi experţi în expunerea lună organizaţionale participanţi;
plan vertical domeniile de Dezbaterea diverse Listă de
(diverse interes; „Masa Laboratoare prezenţă;
instituţii sau „Lumea Rotundă” Galerie de artă Materiale
organizaţii) şi emoţiilor” Jocuri de rol Teatru diverse
orizontal (alţi „Eu ca entitate” Dramatizări Parc rezultate în
copii talentaţi), „Eu ca membru Vizite tematice Experţi în urma
în vederea al unui grup diverse activităţilor;
satisfacerii social” domenii Fotografii;
nevoii de „Responsabilităţi Membrii „Pagina de
cunoaştere a personale şi clubului jurnal” –
domeniului de sociale” Părinţii feedback
interes elevilor personal
profesional şi Reprezentanţi
psiho-social. ai comunităţii
4. Realizarea unor Social evenings Jocuri de rol O dată pe Membrii Număr de
activităţi Petreceri Dramatizări lună clubului participanţi
recreative şi de tematice; Exerciţii de Prietenii interni;
divertisment, Bal mascat; intercunoaştere externi Număr de
bazate pe Petrecere în Conversaţia Părinţii participanţi
relaţionare şi pijama Dans elevilor externi;
integrare Petreceri în aer Karaoke Profesorii Fotografii;
socială. liber elevilor „Pagina de
Camping Cafenea jurnal” –
Activități Tabere feedback
deschise pentru Corturi personal
ceilalți elevi Costumaţie şi
recuzită
5. Infiinţarea şi Reuniuni Conversaţia O dată pe Membrii Număr de
promovarea Evenimente de Discuţii lună * clubului paticipanţi
comunităţii promovare şi Dezbateri Moderator Numărul de
« Alumni », atragere de noi tematice Alumni accesări site
având ca ţintă membri Exerciţii de clubului Planul
crearea şi Excursii socializare Broşuri activităţilor
dezvoltarea de Activităţi de Jocuri de rol Pliante Plan de
noi oportunităţi, iniţiere a noilor Site-uri training
precum şi de membri specializate Materiale
iniţiere a noilor Activităţi de Mijloace de diverse
membri. training transport rezultate în
Programe de Cafenea urma
mentorat Muzee activităţilor
Crearea unei Sponsorizări Fotografii
reţele de „Pagina de
socializare jurnal” –
Strângere de feedback
fonduri personal
6. EVALUAREA PROGRAMULUI:
 Jurnalul clubului
 Albumul clubului
 Portofolii cu diverse materiale
 Retenţia membrilor
 Aprecieri interne şi externe
 Chestionare, sondaje de opinie

*astfel, în fiecare lună se trece prin toate aceste activități, în regimul întâlnirilor o dată pe săptămână;
Planificarea efectivă pe date și ore se va face la primele întâlniri cu elevii, astfel încât să fie luate în
considerare și părerile elevilor și programul competițiilor din acest an școlar.