Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 24.05.2012
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Educaţie tehnologică
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „ Activităţi cu materiale obţinute prin prelucrare - Hârtia”
SUBIECTUL LECŢIEI: Lucrări din hârtie creponată – „Laleaua”
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi depinderi
SCOPUL LECŢIEI: familiarizarea elevilor cu realizarea de lucrări utilizând hârtia creponată;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să precizeze etapele de realizare a unei lalele;
O2 – să manifeste deprinderile de a îndoi, a rula, a lipi hârtia creponată;
O3 – să respecte etapele de lucru în confecţionarea lalelei;

O4 – să găsească variante originale de ornare a tabloului cu lalele;

O5 – să evalueze lucrările realizate.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode, procedee, tehnici: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia.
b) Mijloace de învăţământ: planşe model, foi albe şi colorate, hârtie glace, capsator, lipici.
c) Forme de organizare: frontal, individual.
RESURSE UMANE: 25 elevi
RESURSE TEMPORALE: 50 minute
BIBLIOGRAFIE:
Dima, Silvia, Ne jucăm – jucării confecţionate, editată de Redacţia „Învăţământul preşcolar”, Bucureşti, 1994;
Diţuleasa, Florian; Şerdeanu, Ion, Metodica predării lucrului manual la clasele I – IV, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1972;
Dorobanţu, Gabriela; Ghiţă, Ecaterina; Stan, Ileana; Stan, Lucian, Abilităţi practice – ghid metodologic privind proiectarea şi
desfăşurarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare, clasele 1 – IV, Editura Aramis, 2002;
Stoica, Daniela, Abilităţi practice clasele I – IV, Piteşti, Editura Carminis, 1999.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. Secvenţele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


Crt. activităţii Op. Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare

1. Moment 1 min Pregătirea materialelor necesare Conversaţia Frontal


organizatoric elevilor pentru desfăşurarea
activităţii şi asigurarea
climatului favorabil.

2. Captarea 4 min Voi începe lecţia printr-o Frontal


atenţiei scurtă conversaţie: Conversaţia Evaluez
În ce anotimp suntem noi? capacitatea
elevilor de a
Care sunt florile care apar în
răspunde
acest anotimp?
corect la
Apoi, le voi prezenta elevilor întrebări.
o ghicitoare:

“ Cupe albe sângerii, Conversaţia


Evaluez
Stau pe lujere înfipte,
capacitatea
Parc-ar fi nişte făclii!
Hei, ghiceşte-le, de stii!” elevilor de a
afla răspunsul
Răspuns : laleaua
corect la
ghicitoare.

3. Anunţarea 1 min Astăzi, la ora de abilităţi


temei şi a practice, vom învăţa să realizăm Conversaţia Frontal Capacitatea
obiectivelor laleaua. Voi, va trebui să fiţi
elevilor de a
operaţionale foarte atenţi pentru a putea
reţine titlul
realiza lucrarea respectând
poeziei şi
etapele de lucru, să precizaţi
sarcinile pe
etapele de realizare a unei
care le au de
lalele, să găsiţi variante
îndeplinit.
originale de ornare a tabloului
cu lalele şi să evaluaţi lucrările
realizate.

4. Dirijarea 27 min Voi explica şi demonstra Explicaţia Frontal


invăţătii etapele de lucru cu ajutorul Demonstraţia
planşelor model pentru a putea
Planşe
fixa mai bine modul de realizare
Observaţia model
al lalelei.
I: Lipim jumătatea de hârtie A4
colorată pe mijlocul hartiei albe;

II: Rulăm bucata de hârtie


creponată verde, pentru
obţinerea tulpinei

III: Realizăm cele 3 petale ale


lalelei astfel: luăm una din
Planşe
bucaţile de hartie creponată roşie
model
(sau ori ce altă culoare), o
răsucim de două ori la mijloc,
prindem partea răsucita, apoi Explicaţia
aranjăm cele două capete
Frontal
punându-le parte peste parte,
obţinând astfel prima petală. La Demonstraţia
fel vom realize şi celelalte
petale. Obsevaţia

IV: Fiecare petală va fi, pe rând,


încreţită în jurul tulpinii şi Planşe
capsată.
V: După ce am capsat petalele, model
revenim la tulpină pe care o
îndoim de la jumătate obţinând
frunza.

VI: Lipim laleaua pe suportul


Explicaţia
realizat la început pentru a
realiza un tablou. Demonstraţia Planşe Frontal

model Capacitatea
După explicarea paşilor care
elevilor de a
trebuie urmaţi în realizarea
repeta etapele
lucrării, voi numi câţiva elev să
de lucru ce
O1 repete cum vor fi parcurse aceste
trebuie
etape.
parcurse
Apoi, voi începe să lucrez în Foi albe şi pentru
paralel cu eleviii, îndrumându-i colorate, confecţionarea
O2
să respecte etapele de lucru şi hartie glace, lalelei.
O3
susţinându-i pe cei care capsator,
Capacitatea
întâmpină dificultaţi cu lipici
elevilor de a
explicaţii suplimentare.
respecta
etapele de
După ce laleaua a fost lucru.
realizată de către toţi copiii, îi
Capacitatea
anunţ că aceasta va fi elementul
elevilor de a
principal al tabloului pe care îl
finaliza
vor realiza în continuare
Foi albe şi laleaua.
utilizând materialele de pe bănci. Individual
colorate,
Stimulez creativitateaşi Explicaţia Evaluez
hartie glace,
originalitatea elevilor cerându-le capacitatea
O4 capsator,
să decupeze din hârtia glace şi să elevilor de a
lipici
adauge diferite elemente (la Frontal găsi variante
alegere) peisajului. originale de
realizare a
tabloului.

5. Asigurarea 17 min După ce majoritatea copiilor Frontal Evaluez


retenţiei şi a au finalizat lucrările, voi anunţa Conversaţia capacitatea
transferului încheierea activităţii. Elevii vor elevilor de a
face curăţenie la locul de muncă finaliza
şi se vor pregăti pentru analiza tabloul.
lucrărilor.

În funcţie de poziţia lor pe


rânduri, elevii vor merge în faţa
clasei şi le vor prezenta colegilor Conversaţia Frontal
rezultatul muncii lor, fiind
evaluaţi de către aceştia.
O5 Individual
Criteriile pe baza cărora se va
face analiza lucrărilor sunt:

- respectarea tehnicilor şi a
Capacitatea
etapelor de lucru în realizarea
elevilor de a
lucrării;
evalua obiectiv
- finalizarea lucrării începute; lucrările
colegilor.
- aspectul estetic al lucrii.
Conversaţia
Fac aprecieri şi recomandări
asupra modului de lucru al
Frontal
elevilor.
Individual