Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

DATA: 24.05.2012
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Educaţie tehnologică
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „ Activităţi cu materiale obţinute prin prelucrare - Hârtia”
SUBIECTUL LECŢIEI: Tehnica Origami – „Bărcuţa”
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi depinderi
SCOPUL LECŢIEI: familiarizarea elevilor cu tehnica Origami
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să precizeze etapele de realizare a unei bărcuţe din hârtie;
O2 – să manifeste deprinderile de a îndoi hârtia, de a decupa, lipi;
O3 – să respecte etapele de lucru în confecţionarea bărcuţei;

O4 – să găsească variante originale de realizare a peisajului marin;

O5 – să evalueze lucrările realizate.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode, procedee, tehnici: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia.
b) Mijloace de învăţământ: planşe model, foi albe şi colorate, hârtie glace, foarfece, lipici.
c) Forme de organizare: frontal, individual.
RESURSE UMANE: 25 elevi
RESURSE TEMPORALE: 50 minute
BIBLIOGRAFIE:
Dima, Silvia, Ne jucăm – jucării confecţionate, editată de Redacţia „Învăţământul preşcolar”, Bucureşti, 1994;
Diţuleasa, Florian; Şerdeanu, Ion, Metodica predării lucrului manual la clasele I – IV, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1972;
Dorobanţu, Gabriela; Ghiţă, Ecaterina; Stan, Ileana; Stan, Lucian, Abilităţi practice – ghid metodologic privind proiectarea şi
desfăşurarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare, clasele 1 – IV, Editura Aramis, 2002;
Stoica, Daniela, Abilităţi practice clasele I – IV, Piteşti, Editura Carminis, 1999.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. Secvenţele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


Crt. activităţii Op. Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare

1. Moment 1 min Pregătirea materialelor necesare Conversaţia Frontal


organizatoric elevilor pentru desfăşurarea
activităţii şi asigurarea
climatului favorabil.

2. Captarea 4 min Voi începe lecţia printr-o Frontal


atenţiei scurtă conversaţie în legătură cu Conversaţia Evaluez
mijloacele de transport:
capacitatea
Ce mijloace de transport pe elevilor de a
uscat cunoaşteţi? Dar în aer? răspunde
Dar pe apă? corect la
întrebări.
Apoi, le voi prezenta elevilor
o ghicitoare:
Conversaţia
Pe mare sau pe lac Evaluez

Ea pluteşte lin capacitatea


Te poţi plimba cu ea elevilor de a

Când e cerul senin. afla răspunsul


corect la
Răspuns : barca.
ghicitoare.

3. Anunţarea 1 min Astăzi, la ora de abilităţi


temei şi a practice, vom învăţa să realizăm Conversaţia Frontal Capacitatea
obiectivelor prin intermediul tehnicii
elevilor de a
operaţionale Origami de pliere a hârtiei,
reţine titlul
bărcuţa. Voi, va trebui să fiţi
poeziei şi
foarte atenţi pentru a putea
sarcinile pe
realiza lucrarea respectând
care le au de
etapele de lucru, să precizaţi
îndeplinit.
etapele de realizare a unei
bărcuţe din hârtie, să găsiţi
variante originale de realizare a
peisajului marin şi să evaluaţi
lucrările realizate.

4. Dirijarea 27 min Voi explica şi demonstra Explicaţia Frontal


invăţătii etapele de lucru cu ajutorul Demonstraţia
planşelor model pentru a putea
Planşe
fixa mai bine modul de realizare model
al bărcuţei. Observaţia

I: Obţinerea dreptunghiului.

II:Aşezăm dreptunghiul pe
verticală şi latura mică de jos o
suprapunem pe latura mică de
sus.

III: Aşezăm dreptunghiul cu


Planşe
îndoitura în sus şi îl îndoim
model
pentru a afla mijlocul, apoi îl
desfacem şi colţul din dreapta îl
îndoim până la mijloc, la fel
procedăm şi cu colţul din stânga. Explicaţia

IV: Plusul care rămâne de la Frontal


formarea triunghiului îl ridicăm
Demonstraţia
şi îl suprapunem în sus pe
triunghi, apoi inversăm poziţia şi
repetăm operaţia. Obsevaţia Planşe
V: Îndoim colţul din dreapta şi model
din stânga spre interior, apoi
inversăm poziţia şi repetăm
operaţia.

VI: Deschidem coiful şi


suprapunem colţurile opuse,
realizând un romb cu colţurile în
sus.

VII: Un colţ în sus al rombului îl Planşe Frontal

îndoim în jos şi îl suprapunem model


pe colţul de jos. Explicaţia

VIII: Inversăm poziţa şi îndoim Demonstraţia


colţul de sus în jos.

IX: Aşezăm triunghiul cu latura


mare în sus şi prin deschiderea
lui suprapunem cele două colţuri
opuse, obţinând un pătrat pe care
îl aşezăm în poziţia de romb.
X: Prindem colţurile de sus, le
depărtăm spre exterior şi
Planşe Capacitatea
obţinem bărcuţa.
model Frontal elevilor de a

O1 După explicarea paşilor care repeta etapele


trebuie urmaţi în realizarea de lucru ce
lucrării, voi numi câţiva elev să trebuie
repete cum vor fi parcurse aceste Individual parcurse
O2 etape. pentru
confecţionarea
Apoi, voi începe să lucrez în Foi albe bărcuţei.
O3 paralel cu eleviii, îndrumându-i
să respecte etapele de lucru şi Individual Capacitatea
susţinându-i pe cei care elevilor de a
Explicaţia
întâmpină dificultaţi cu respecta
explicaţii suplimentare. etapele de
Frontal lucru.
După ce bărcuţa a fost
realizată de către toţi copiii, îi Foi albe şi Capacitatea
anunţ că aceasta va fi elementul colorate, elevilor de a
principal al peisajului marin pe Explicaţia hartie glace, finaliza
care îl vor realiza în continuare foarfece, bărcuţa.
O4 utilizând materialele de pe bănci. lipici
Stimulez creativitatea şi
Evaluez
originalitatea elevilor cerându-le
O2 Individual capacitatea
să decupeze din hârtia glace şi să
elevilor de a
adauge diferite elemente (la
găsi variante
alegere) peisajului.
originale de
realizare a
peisajului
marin.

5. Asigurarea 17 min După ce majoritatea copiilor Frontal Evaluez


retenţiei şi a au finalizat lucrările, voi anunţa Conversaţia capacitatea
transferului încheierea activităţii. Elevii vor elevilor de a
face curăţenie la locul de muncă finaliza
şi se vor pregăti pentru analiza peisajul.
lucrărilor.

În funcţie de poziţia lor pe


rânduri, elevii vor merge în faţa Conversaţia Frontal
clasei şi le vor prezenta colegilor
rezultatul muncii lor, fiind
Individual
evaluaţi de către aceştia.
O5 Criteriile pe baza cărora se va
face analiza lucrărilor sunt:

- respectarea tehnicilor şi a
Capacitatea
etapelor de lucru în realizarea
elevilor de a
lucrării;
evalua obiectiv
- finalizarea lucrării începute; lucrările
colegilor.
- aspectul estetic al lucrii. Conversaţia

Fac aprecieri şi recomandări


asupra modului de lucru al Frontal
elevilor.
Individual