Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 1.06.2012

PROPUNĂTOR:

GRUPA: mijlocie

DOMENIUL EXPERENŢIAL: Domeniul estetic şi creativ

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate plastică

TEMA ACTIVITĂŢII : „ CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU”

SUBTEMA: „Fluturii multicolori ”

MIJLOC DE REALIZARE: pictură

TIPUL ACTIVITĂŢII: Formare de priceperi şi deprinderi

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea priceperilor şi deprinderilor de utilizare a tehnicilor picturii ( pata de culoare şi presare)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: – să denumească materialele necesare realizării lucrării ( acuarele, siluete de fluturaşi, apa);

O2: – să identifice culorile necesare realizării fluturaşilor ( roşu, portocaliu, galben, albastru);
O3: – să dispună alternativ culorile pentru realizarea fluturaşului;

O4: – să realizeze o lucrare corectă şi îngrijită;

O5: - să evalueze lucrările evaluate.

STRATEGII DIDACTICE:

1. METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei
2. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: siluete de fluturaşi, acuarele, apa, aparat audio, planşă carton, flanelograf;
3. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontal, individual.
RESURSE UMANE: copiii grupei

RESURSE TEMPORALE: 20-25 minute

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

Culea, Laurenţia, Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie – o provocare, Editura Diana,

Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6\7), 2008

Preda, Viorica, Activităţi practice pentru grădiniţă, Editura Aramis, Bucureşti, 2009

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Nr. Secvenţele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
Crt. activităţii Op. Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare

1. Moment 1 min Pentru desfăşurarea Conversaţia Frontal


organizatoric activităţii în condiţii optime se
va asigura:

- aerisirea sălii de grupă;

- aşezarea mobilierului;

- distribuirea materialelor
necesare pentru copii;

- pregătirea materialelor ce vor


fi observate şi analizate;

- intrarea ordonată a copiilor în


sala de grupă.

2. Captarea 2 min Voi descoperi planşa de la Evaluez


atenţiei flanelograf. Brainstorming Frontal capacitatea
copiilor de a
Ce observaţi în această Conversaţia
răspunde
imagine? ( un fluture) corect la
Acest fluture este foarte întrebări.
supărat că e singur şi nu are
cu cine să se joace.

Vreţi să-l înveselim ?


3. Anunţarea 2 min Dacă sunteţi de acord să-l Capacitatea
temei şi a înveselim pe fluturaş, astăzi la Conversaţia Frontal elevilor de a
obiectivelor activitatea de educaţie reţine titlul
operaţionale plastică, vom picta „ Fluturi lecţiei şi
multicolori” şi îi vom aşeza sarcinile pe
lânga fluturaşul de pe care le au de
flanelograf. îndeplinit.

4. Reactualizare - Ce am mai pictat noi? Conversaţia Frontal Evaluez


a capacitatea
cunoştinţelor De ce materiale avem nevoie
copiilor de a
pentru a picta?
răspunde
corect la
întrebări.

5. Prezentarea Voi prezenta copiilor fluturele Explicaţia Frontal


conţinutului model. Voi explica şi
demonstra tehnicile de lucru
pentru realizarea temei Demonstraţia
propuse.

5. Dirijarea 25 min Voi solicita copiii să intuiască Frontal


invăţătii materialele necesare realizării Observaţia
temei propuse.

Înainte de a începe să
lucreze, voi executa cu copiii
câteva exerciţii de încălzire a
muşchilor mici ai mâinii –
„Închidem şi deschidem
pumnii”, „Cântăm la pian”,
„Plouă”.
Conversaţia
Evaluez
Voi verifica dacă
capacitatea
preşcolarii reţin sarcinile şi
copiilor de a
etapele de lucru, invitând 1-2
repeta corect
copii să le amintească.
etapele de
Le voi cere copiilor să aibă o lucru.
poziţie corespunzătoare în
timpul realizării lucrării:
spatele drept, picioarele pe
podea, ochii la o distanţă
potrivită faţă de foaia de lucru.

Copiii vor umezi acuarelele şi


vor aplica pete de culoare, cu
ajutorul degetului, pe cele
două aripi din partea stăngă a
fluturaşului. Vor presa
Evaluez
jumătatea dreapta a fluturaşului
capacitatea
peste jumătatea stângă pentru a
copiilor de a
obţine efecte plastice.
realiza corect
După ce majoritatea compoziţia
copiilor au terminat lucrările cerută
voi da semnalul de încetare a
lucrului. Copiii vor face
curăţenie la locul de muncă şi
se vor pregăti pentru analiza
lucrărilor.
6. Analiza şi 5 min Copiii vor aşeza fluturaşii pe Conversaţia Frontal
aprecierea planşa suport pentru realizarea
lucrărilor lucrării colective, iar fiecare
lucrare va fi însoţită de analiza
O2 lucrării copilului.
Evaluez modul
Lucrările sunt evaluate cu de lucru al
ajutorul copiilor, din punct de copiilor
O4 vedere estetic raportat la:

- echilibrarea compoziţiei;

- culorile folosite;

- sublinierea aspectului
dinamic;

- acurateţea foii şi îngrijirea


acesteia.

Se aleg cele mai frumoase


planşe.

8. Asigurarea 2 min Voi face aprecieri asupra Frontal


retenţiei şi a modului în care au lucrat copiii
transferului şi a felului în care s-au Conversaţia Individual
comportat la activitate. Îi voi
încuraja pe cei care sunt mai
înceţi.