Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

DATA: 6.06.2012
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Educaţie fizică şi sport
DISCIPLINA: Educaţie fizică
CLASA: a II-a
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de sport
TIPUL LECŢIEI: formare şi consolidare a priceperilor şi deprinderilor motrice
SCOPUL LECŢIEI: îmbogăţirea bagajului de priceperi şi deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare;
Tema nr 1: Complex de exerciţii cu obiecte (mingea)
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să sincronizeze mişcările cu numărătoarea;

O2 – să înveţe exerciţiile ce fac parte din complex;

O3 – să respecte succesiunea exerciţiilor;

Tema nr.2: Dezvoltarea calităţilor motrice (forţa)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să realizeze extensii ale trunchiului ample în funcţie de posibilităţile individuale;
O2 – să apropie genunchii cât mai aproape de piept.

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode, procedee, tehnici: explicaţia, demonstraţie, instructajul, exerciţiul, joc;


b) Mijloace de învăţământ: 6 saltele, 28 de mingi;
c) Forme de organizare: frontal, individual.
RESURSE UMANE: 25 elevi
RESURSE TEMPORALE: 45 minute
BIBLIOGRAFIE:
Fiedler, Paul, Metodica educaţiei fizice şi sportive, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 2001;

Scarlet, Eugen; Scarlet, Mihai Bogdan, Educaţie fizică şi sport, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002;

Marinescu, Teofil, Metodica predării educaţiei fizice la grădiniţă şi la clasele I-IV, 1996.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Veriga lecţiei Conţinutul lecţiei Dozare Formare şi indicaţii

I. Organizarea - Adunarea;
colectivului de - Alinierea;
elevi
- Raportul;
2 min. - Verificarea ţinutei şi a stării de sănătate;

- Anunţarea temelor; x3

- Întoarceri la stânga, la dreapta, la stânga împrejur.

Adunarea în faţa mea! Vă aliniaţi! Raportul! Buna


ziua! Prin săritură la stânga luat! La dreapta luat!
Stânga împrejur luat!

Astăzi, la ora de educaţie fizică vom învăţa un


complex de exerciţii cu mingea şi vom repeta
exerciţiile la saltea învăţate ora trecută.

II. Pregătirea Variante de mers:


organismului - mers obişnuit;
pentru efort
- mers în cadenţă; 10 m
3 min. - mers pe vârfuri; 15 m
- mers pe călcâie; 15 m

- mers ghemuit; 10 m

Variante de alergare:

- alergare normală; 15 m

- alergare ascuţită; 15 m

- alergare cu pendularea gambei înapoi; 15 m

Drepţi! Cu ocolire în jurul sălii la stânga luat! Cu


stângul înainte marş! Mers pe vârfuri, braţele sus,
privirea înainte! Mers normal! Pas alergător,
marş! Alergare ascuţită, marş! Alergare normală,
marş! La pas, marş! Mers pe călcâie, braţele la
spate! Mers normal, mers ghemuit! Pas alergător,
marş! Alergare cu călcâiele la şezut, marş!
Alergare normală! La pas, marş!

- Exerciţii ritmice: 4 paşi cadenţă, 4 bătăi din 3 x


palme deasupra capului;

Pe loc stai! 1, 2! Vom executa un exerciţiu ritmic.


Veţi executa 4 paşi în cadenţă, apoi vă veţi opri şi
veţi bate de 4 ori din palme deasupra capului.
Atenţie! Cu stângul înainte, marş! 1, 2, 3, 4! Batem
din palme 1, 2, 3, 4! Încetarea! La pas marş!

- Sărituri: 4 sărituri ca iepuraşul, 4 ca pisicuţa.

Vom executa 4 sărituri ca iepuraşul, 4 ca pisicuţa. 4x


Atenţie! Executarea! Atenţie! Încetarea!

- Exerciţii de atenţie din deplasare.

Pe loc stai! Atenţie! La o bătaie din palme veţi 3x

schimba sensul de alergare, la două bătăi vă


ghemuiţi, număraţi până la trei, apoi continuaţi
alergarea. Pas alergător marş! Atenţie! Încetarea!
La pas, marş!

- Mişcări de braţe din deplasare: rotiri de braţe


înainte şi înapoi.
4x4t
Braţele pe umeri! Vom executa rotiri de braţe, 4
înainte, 4 înapoi. Atenţie! Executarea! Înainte 2, 3,
4! Înapoi 2, 3, 4! Atenţie! Încetarea!
- Exerciţii de respiraţie

Respiraţi adânc! 1, 2 pe vârfuri, 3, 4 ghemuit! 4x4t

Atenţie! Încetarea!

III.Prelucrarea Formarea coloanei de gimnastică.


selectivă a
De la George câte 4 pe mijlocul sălii, luat! Drepţi!
aparatului
Cu faţa la mine, luat! Coloana lui George stă pe
locomotor
loc, ceilalţi elevi întind braţele lateral!
10 min.
Exerciţiul numărul 1: Răsuciri ale capului: 4x4t

P0 – stând depărtat, mâinile pe şolduri;

T1 – înclinarea capului înainte;

T2 – răsucirea capului spre stânga;

T3 – înclinarea capului în spate;

T4 – înclinarea capului spre dreapta

Drepţi! Prin săritură depărtat luat! Braţele pe


şold! Odată cu mine începeţi! Capul în faţă, spre
stânga, în spate, spre dreapta! Atenţie! Încetarea!
Exerciţiul numărul 2: Extensii ale braţelor cu
arcuire: 4x4t

P0 – stând depărtat, cu braţele îndoite la piept;

T1-2 – extensia braţelor îndoite cu arcuire;

T3-4 – extensia braţelor întinse cu arcuire;

Drepţi! Prin săritură depărtat luat! Braţele la


piept! Extensie, arcuire! La piept 2, lateral 4!
Atenţie! Încetarea!

Exerciţiul numărul 3: Îndoiri laterale de trunchi cu


arcuire:
4x4t
P0 – stând depărtat, mâna stângă în şold, mâna
dreaptă deasupra capului;

T1-2 – îndoire laterală cu arcuire spre stânga;


T 3-4 – îndoire laterală cu arcuire spre stânga;

Drepţi! Prin săritură depărtat luat! Mâna stângă


în şold, braţul drept deasupra capului, îndoire,
arcuire! Spre stânga 2, spre dreapta 4, 1, 2, 3, 4!
Atenţie! Încetarea!

Exerciţiul numărul 4: Îndoiri şi extensii de trunchi


cu arcuire

P0 – stând; 4x8t

T1-2 – extensie cu arcuire;

T3-4 – îndoire cu arcuire;

Drepţi! Prin săritură uşor depărtată luat! Braţele


sus! Extensie – arcuire, îndoire – arcuire. Sus – 2,
jos – 4, 1-2, 3-4! Atenţie! Încetarea!

Exerciţiul numărul 5: Bat tobele

P0 – stând;
4x4t
T1 – ridicarea piciorului stâng la piept şi flexarea
braţelor;

T2 – revenire şi braţele lateral;

T3 – ridicarea piciorului drept la piept şi flexarea


braţelor;
T4 – revenire.

Drepţi! Vârfurile puţin îndepărtate! Braţele în


lateral 1-2, 3-4! Atenţie! Încetarea! Pe loc repaus!

Exerciţiul numărul 6: Genoflexiuni

P0 – Stând

T1-2 – ghemuit, braţele lateral;


4x4t
T3-4 – sus cu braţele înainte.

Drepţi! Vârfurile puţin îndepărtate! Braţele în


lateral 1-2, 3-4! Atenţie! Încetarea! Pe loc repaus!

Exerciţiul numărul 7: Fandări înainte:

P0 – stând;
4x4t
T1 – fandare pe dreptul;

T2 – revenire;

T3 – fandare pe stângul;
T4 – revenire.

Drepţi! Cu piciorul drept, începeţi! Fandăm,


revenim! 1-2, 3-4! Atenţie! Încetarea!

Exerciţiul numărul 8: Exerciţii de respiraţie:

P0 – stând;
4x4t
T1, 2 – inspirare sus pe vârfuri;

T3, 4 – expirare jos în ghemuit.

Drepţi! Inspiram sus pe vârfuri, expiram jos –


ghemuit! 1-2, 3-4! Atenţie! Încetarea!

IV.Dezvoltarea Dans: „Pinguinul”


unei calităţi
- organizare
motrice
(viteza, - demonstrare;
îndemânarea)
- executare;
4x4t
5 min.
- evaluare;

Aşa cum sunteţi aliniaţi pe şase grupe va aliniaţi cu


faţa la mine. Acum vom repeta dansul învăţat ora
trecută „Pinguinul”.

Cu piciorul stâng toţi odată: Stângul, stângul,


dreptul, dreptul, înainte, înapoi! 1-2-3 înainte!

Echipa X a respectat toate regulile. Bravo!

V. Formarea şi Tema numărul 1


consolidarea Complex de exerciţii cu obiecte (mingi)
deprinderilor
- organizare;
motrice
- demonstrare;
20 min.
- executare;

- evaluare;

Astăzi vom învăţa pe secvenţe un complex de


exerciţii cu mingea, care este reprezentată pe
această planşă.

Demonstrare şi repetare de către elevi de cinci ori


a fiecărei secvenţe.

Drepţi! Prima săritură depărtat luat! Mingea la


piept! Spre uşă sus, la piept! Spre spalier sus, la
piept! Sus – la piept! Sus – la piept! 1-2, 3-4!
Repetăm!

Mingea la piept! Şi o vom duce alternativ spre


ambele picioare. Piciorul drept – la piept, stâng –
la piept, 1-2, 3-4!Repetăm!

Mingea la piept! Ducem mingea la piciorul drept, o


rostogolim în jurul piciorului, revenim cu mingea
la piept! 1-2, 3-4! Repetăm!

Mingea deasupra capului! Aducem genunchiul


stâng şi mingea simultan la piept, apoi revenim la
poziţia iniţială, aducem genunchiul stâng şi mingea
simultan la piept, apoi revenim! Repetăm!

Braţele la piept, sărim de trei ori şi ducem braţele


sus, sărim de trei ori şi ne ghemuim. 1-2-3 sus, 1-2-
3 jos! Atenţie! Încetarea!

Să repete un copil în ordine exerciţiul, deoarece în


continuare le vom executa continuu. Atenţie,
fiecare exerciţiu va fi repetat de două ori. Mingea
la piept! Executarea! 1-2, 3-4, 5-6, 7-8! Atenţie!
Încetarea! Repetăm structura! Foarte bine!

Tema numărul 2

Dezvoltarea calităţilor motrice (forţa, rezistenţa)

- extensii ale trunchiului din culcat facial

- „puiul de focă”

- „coşuleţul”

- flexii ale trunchiului din culcat dorsal

-„Briceagul”
- „Meduza”

-organizare;

- demonstrare;

-executare;

- evaluare;
Fiecare grupă numită de mine, merge şi îşi ia o
saltea. Vă culcaţi facial pe saltea, aşezaţi braţele la
spate şi executaţi extensii ale trunchiului, cât mai
ample! Acum vom juca un joc „Puiul de focă”,
aşezaţi culcat facial, ne sprijinim de palme şi facem
o extensie cât mai amplă, privim în jur şi revenim!
Executaţi de cinci ori! Atenţie! Încetarea! Foarte
bine X, Z! Acum vă culcaţi pe spate şi vă ridicaţi în
şezut. Atenţie, executarea de câte ori puteţi! Vom
complica puţin şi vom executa „Briceagul” –
ridicarea din culcat simultan spre tavan a braţelor
şi picioarelor. Executarea de zece ori! Atenţie!
Încetarea! Cine nu reuşeşte „Briceagul” va
executa „Meduza” aducând cât mai aproape
genunchii de piept. Executarea de zece ori! Atenţie!
Încetarea! Foarte bine! În linişte, ducem saltelele
la loc!

VI. Revenirea - Alergare normală;


organismului - Pasul ştrengarului; 3x
după efort
- Jocul „Zboară, zboară”;
3 min. - Mers în cadenţă.

Pas alergător, marş, în jurul sălii! Pasul


ştrengarului, marş! Atenţie! Încetează! Pe loc, stai!
Vom juca jocul „Zboară, zboară”. La comanda
„zboară, zboară” şi apoi denumesc obiectul
(masa), voi veţi imita obiectul, fiinţa. Atenţie!
Pasărea zboară, masa zboară, pisica zboară, etc.
Atenţie! Încetarea! La pas, marş! Stâng, drept,
stâng, 1-2, 3-4, stâng, stâng, pe loc stai, 1-2!

VII. Aprecieri - Alinierea; 2'


asupra - Aprecieri asupra modului de participare a
desfăşurării elevilor;
orei - Salutul.

2 min. În formaţie de raport adunarea! Cu faţa la mine


luat! Drepţi! Pe loc repaus. Aţi lucrat foarte bine
echipele x, y s-au remarcat! Drepţi! Bună ziua! La
pas marş în clasă!

S-ar putea să vă placă și