Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA: 27.04.2011
PROPUNĂTOR:
GRUPA: mică
DOMENIUL EXPERENŢIAL: Domeniul limbă şi comunicare
CATEGORIA ACTIVITĂŢII: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂŢII : „CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?”
SUBTEMA: „HARNIC CA ALBINA”
SUBIECTUL: „POVESTEA UNEI ALBINE”
MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei
TIPUL ACTIVITĂŢII: Predare - învăţare
SCOPUL ACTIVITĂŢII: familiarizarea copiilor cu textul „Povestea unei albine”
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să enumere caracteristicile anotimpului de primăvară;
O2: să formuleze propoziţii cu cuvintele necunoscute din povestire;
O3:să precizeze titlul povestirii;
O4: să aşeze în ordine planşele ce prezintă evenimentele principale din poveste.
STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE, PROCEDEE, TEHNICI: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul;
2. MIJLOACE DE ÎNVĂTĂMÂNT: planşe ce conţin imagini cu anotimpul de primăvară, jetoane, planşe cu principalele
momente ale povestirii;
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;
RESURSE UMANE:15 copii
RESURSE TEMPORALE: 15-20 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Antonovici, Ştefania, Mitu, Florica, Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar, Editura Humanitas
Educational, Bucureşti, 2005;
Dumitrană, Magdalena, Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, vol 2, Bucureşti, Editura Compania, 2001;
Hobjilă, Angelica, Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului (etapa preşcolarităţii), Editura Institutul
European, Iaşi, 2008.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. Secvenţele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt. activităţii Op. Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare
1. Moment 1’ Copiii intră ordonat în sala de grupă
organizatoric şi îşi ocupă fiecare locurile pe
scăunele.
2. Captarea 3’ Se va realiza printr-o scurtă Conversaţia Frontal
atenţiei discuţie despre anotimpul de
primăvară, despre caracteristicile şi
activităţile specifice acestuia. Mă voi
folosi de imagini care prezintă acest Planşe ce
anotimp. conţin
O1 - În ce anotimp suntem? imagini cu Capacitatea
- Cum este afară în acest anotimp? anotimpul de a
- Ce se întâmpla cu natura în acest de răspunde
anotimp? primăvară corect la
- Cum sunt copacii? întrebările
- Cine se întorc acum din ţările educatoarei.
calde?
- Ce insecte apar primăvara?
- Cu ce se ocupă ele?
3. Anunţarea 1’ - Copii, astăzi vă voi spune o poveste Conversaţia Frontal Capacitatea
temei şi a foarte frumoasă. Aceasta se numeşte de a asculta
obiectivelor „Povestea unei albine”. cu interes un
operaţionale - Voi va trebui să fiţi foarte atenţi mesaj verbal
pentru a reuşi, la sfârşitul activităţii,
să reproduceţi singuri secvențe din
poveste.
4. Familiarizarea 4’ Se va realiza prin intermediul unor Jetoane Frontal
copiilor cu jetoane ce conţin imagini cu
textul poeziei expresiile/cuvintele noi ce urmează a Explicaţia
fi folosite în povestire: stupi, matcă,
trântor, haos. Pentru a vedea dacă au
O2 înţeles sensul cuvintelor voi ruga Exerciţiul Individual Capacitatea
preşcolarii să formuleze enunţuri cu de a formula
aceste cuvinte noi. propoziţii cu
cuvintele
necunoscute
din poezie.
6. Dirijarea 10’ Voi povesti „Povestea unei albine” Demonstra- Planşe cu Frontal Capacitatea
învăţării clar, expresiv, rar. ţia principalele de a asculta
Momentele povestirii sunt: momente cu atenţie
1.Deoarece dorea să se mute într-un ale textul
stup nou mai confortabil, albinuţa povestirii povestirii.
Belly a convocat consiliul albinelor
minţind în legătură cu discuţia purtată
cu stupii vechi, cum că i-ar fi
mărturirit că sunt slăbiţi de puteri.
2. Copacii tineri au fost transformaţi
în stupi noi şi frumoşi.
3. Albinele au fost nevoite să îşi mute
locuinţele şi, pentru că nu s-au
organizat au reuşit să provoace haos.
4. Stupii vechi din lemn erau supăraţi
şi nu înţelegeau ce se întâmplă.
5. După o anchetă a comisiei s-a
demonstrat că albina a minţit întrucât
dorea să ducă o viaţă luxoasă.
Voi adresa întrebări în legătură cu
conţinutul povestirii: Cine este Capacitatea
personajul principal? De ce a minţit de a
albina Belly? Pe cine a minţit albina? răspunde
De ce s-a produs haos? Cine stăteau corect la
supăraţi? Cine a aflat că albina a întrebări
minţit?
7. Fixarea O3 3’ Copii, ce poveste aţi ascultat astăzi? Conversaţia Frontal Capacitatea
cunoştinţelor V-a plăcut această poveste? de a
Care sunt personajele din această răspunde
poveste? corect la
întrebări.
8. Obţinerea O4 2’ Pentru a vedea daca au reţinut Exerciţiul Frontal Capacitatea
performanţei ordinea desfăşurării evenimentelor de a aşeza în
voi amesteca planşele ce prezintă ordine
evenimentele principale din poveste planşele ce
si voi invita copiii să le aşeze în prezintă
ordine prin eventuale întrebări. principalele
evenimente
ale
povestirii
9. Asigurarea 2’ Care este învăţătura acestei poveşti? Conversaţia Frontal
retenţiei şi a Le veţi spune şi părinţilor povestea
transferului albinei?