Sunteți pe pagina 1din 1

Probleme conversie și randament

1. Prin nitrarea a 376 kg de fenol se obţine un amestec de reacţie ce conţine fenol, mononitrofenol şi
dinitrofenol în raport molar 1:1:2. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de mono- şi dinitrare a fenolului.
a.Calculaţi conversia totală a fenolului. b. Calculaţi masa de mononitrofenol rezultată
2. a. Benzenul este utilizat ca materie primă în sinteza organică. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de nitrare
a benzenului prin care se obţin nitrobenzen şi 1,3-dinitrobenzen.
b. 1560kg de benzen se nitrează rezultând un amestec de compuşi organici cu următoarea
compoziţie procentuală molară: 70% mononitroderivat, 20% dinitroderivat şi 10% benzen
nereacţionat. Calculaţi masa de mononitroderivat rezultată. Calculaţi conversia utilă pentru
obţinerea mononitrobenzenului., conversia totală și randamentul.
3. Prin trinitrarea toluenului se obţine un produs cu importanţă practică deosebită în industria
explozivilor. Industrial rezultă un amestec care conţine toluen, mononitrotolueni, dinitrotolueni şi
trinitrotoluen în raport molar 2:1:3:9. a. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a nitroderivaţilor
pornind de la toluen. b. Calculaţi masa de trinitrotoluen obţinută în aceste condiţii din 2,76 t toluen.
c. Calculaţi conversia utilă a toluenului în trinitrotoluen în condiţiile de mai sus și conversia totală.
4. Compuşii cloruraţi obţinuţi din hidrocarburile alifatice au importante aplicaţii practice.
a) Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice, prin care se obţin din metan: monoclorometan,
diclorometan, triclorometan şi tetraclorură de carbon.
b) Calculaţi raportul molar metan:clor la intrarea în reactor, dacă se obţine un amestec de reacţie
care conţine monoclorometan, diclorometan, triclorometan şi metan netransformat în raport
molar 3:2:1:2.
c) Calculaţi cantitatea (moli) de diclorometan care se obţine în condiţiile date din 8,96 m3 metan,
măsurat în condiţii normale.
d) Calculaţi Cu; CT; η procesului în condiţiile date.
5. Hidrocarburile alifatice sunt o sursă importantă pentru tehnologia chimică organică.
a. Amestecul de gaze rezultat în urma cracării a 12760 kilograme de butan conţine 15% etenă şi
30% propenă, restul metan, etan în cantităţi stoechiometrice şi butan netransformat. (în
procente molare).
b. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de cracare ale n-butanului.
c. Calculaţi numărul de kilomoli de butan transformat.
d. Calculaţi Cu; CT; η procesului în condiţiile date.
6. Clorurarea catalitică a toluenului conduce la un amestec de toluen, monoclorotoluen, diclorotoluen
şi triclorotoluen, în raport molar 5:8:4:3.
a) Scrieţi ecuaţiile reacţiilor are au loc. (Se pot utiliza formule moleculare).
b) Calculaţi masa de monoclorotoluen rezultată din 3,68 t de toluen.
c) Calculaţi conversia utilă, conversia totală şi randamentul proceselor considerând ca produs
util monoclorotoluenul.