Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicații

1. Moduri de exprimarea a concentrațiilor soluțiilor. Prepararea soluțiilor de


concentrație exacta;
2. Deducerea funcției de etalonare a electrodului de chinhidronă pentru determinarea
pH-ului

Q H2 Q

Q +2H+ +2e-  H2Q

ℇQ;H2Q|H+ = ?
3. Deducerea funcției de etalonare pentru electrodul de calomel, Hg;Hg2Cl2 | Cl.

2Hg – 2e  2Hg+
2 Hg+ + 2Cl-  Hg2Cl2
__________________
2Hg + 2Cl-  Hg2 Cl2 ↓

ℇHg;Hg2Cl2|Cl- = ?
4. a). Aflați concentrata de anioni clorura din proba unui produs alimentar, știind ca se
utilizează o celula electrochimica a cărei electrod indicator de ioni clorura este un electrod de
speța a II-a, respectiv un electrod Ag;AgCl/Cl –. Potențialul acestui electrod introdus într-o
soluție standard de KCl de concentrație de 0,01 M este de + 0,340 V, iar potențialul
electrodului indicator introdus în soluția de proba, folosind aceeași celula electrochimica este
de 0,399 V.
b). Precizați care sunt componentele instalației experimentale in care s-a folosit
electrodul indicator de mai sus.