Sunteți pe pagina 1din 4

1. Definiţia şi rolul ambalajelor.

Ambalaj = totalitatea elementelor destinate protecţiei unui produs / lot de produse, în scopul
menţinerii calităţii si integrităţii pe timpul manipulării, transportului, depozitării, desfacerii si consumului
si pentru înlesnirea acestor operaţiuni.
1. Rolul iniţial al ambalajelor - protecţie fizicochimică:
- protecţie împotriva agenţilor atmosferici: umiditate, praf,radiaţii
- protecţie mecanică: împotriva socurilor
- facilitarea distribuţiei si depozitării unei anumite cantităţi de produs prin unitizare si containerizare
- prezervarea calităţii: inhibarea/stoparea schimbărilor chimice si biologice în timpul transportului,
manipulării si depozitării
2. Funcţii comerciale si de marketing, de prezentare a produsului si intensificare a vânzării:
- semnalizare: atragerea atenţiei clientelei - constituind un veritabil suport media
- informarea consumatorului privind menţiunile legale ()
- facilitarea identificării produsului, precum si diferenţierea usoară a produsului (tipului de produs)
pe care îl conţine faţă de produsele concurente ().
3. Alte roluri / avantaje ale ambalajelor actuale:
Securitate: evidenţierea desigilării, anti – contrafacere
Comoditate: sistem de deschidere si reînchidere, facilitare transport/distribuţie.

2. Clasificarea ambalajelor.
1. În funcţie de rolul ambalajului :
- protecţie fizico-chimică a produsului
- comercial – marketing
2. După specificul produsului ambalat:
- ambalaje pentru produse alimentare (!!!) – restricţii/condiţii
- ambalaje pentru produse nealimentare
3. În funcţie de numărul de utilizări :
-ambalaje de unică folosinţă (de cele mai multe ori reciclabile)
- ambalaje reutilizabile: acelasi ambalaj poate fi refolosit fără nicio modificare:
- în acelasi scop cu ambalajul iniţial
- în alte scopuri: pot fi folosite o perioadă îndelungată ca accesoriu menajer
4. În funcţie de sistemul de circulaţie:
- sistem de restituire a ambalajelor: valabil în general pentru ambalaje reutilizabile în acelasi scop cu
destinaţia iniţială (se practică prin sistemul “garanţie ambalaj” sau “ambalaj la schimb”)
- sistem de vânzare – cumpărare a ambalajelor: în general, pentru ambalaje de unică folosinţă (chiar si
cele reciclabile)
5. După numărul de produse ambalate în unitatea de ambalaj :
- ambalaje individuale: ambalarea unui singur produs solid
ambalaje colective: mai multe produse solide
- în aceeasi categorie intră si ambalajele celulare
- ambalare porţionată (în general, cantitativ): pentru fluide, produse pulverulente
6. După apropierea de produs:
- ambalaje primare: intră în contact direct cu produsul
- ambalaj secundar (supraambalaj):
- anvelopează (îmbracă) un lot de produse ambalate primar, fixandu-le rigid (bax)
- ambalaj suplimentar destinat prezentării produsului la locul de vânzare
- ambalaj terţiar, etc: de obicei doar cu scop de a facilita transportul/depozitarea, fără scop de marketing
7. După materialul din care este confecţionat ambalajul:
- ambalaje din hârtie si carton
- ambalaje din sticlă
- ambalaje din metal
- ambalaje din materiale plastice
- ambalaje din lemn, înlocuitori din lemn si împletituri
- ambalaje din materiale textile
- ambalaje mixte:
hartie/polimer; hartie/metal/polimer; textil/polimer

3. Ambalaje din carton ondulat. Avantajele acestora.


- carton ondulat → cu rezistenţă mecanică si elasticitate bună → protecţie mecanică →transport
Cartonului ondulat este obtinut din trei semifabricate:
- hartia strat ondulat (hartia miez) - O
- hartia strat neted (hartia capac) - N
- strat adeziv (clei de amidon) – A

Avantajele ambalajelor din carton ondulat:


- bună protecţie mecanică a produselor
- au un aspect plăcut si pot fi imprimate personalizat
- greutate redusă
- protecţie la variaţiile de temperatură
- preţ de producţie mult inferior altor categorii de ambalaje
- se transportă pliate
- se pretează transportului paletizat
- se pot refolosi de mai multe ori
- se recuperează integral, ele fiind biodegradabile

4. Ce înţelegeţi prin polimeri termoplastici şi polimeri termoreactivi? Ce puteti spune


despre utilizarea celor 2 categorii in domeniul ambalajelor?
a) termoplastici - polimeri solizi la temperatura ambianta (in domeniul de utilizare), care pot fi topiţi prin
incalzire si resolidificaţi prin racire, fără a fi in pericol de reticulare.
Aceste cicluri topire/solidificare pot fi repetate (teoretic) la infinit.
Acesti polimeri pot fi reciclati. Ex: PE, PP, PVC, PS, PET, PA, PC

b) termoreactivi (răsini polimerice) - polimeri ce reticulează la cald sau in prezenţa unui agent de
reticulare, transformandu-se intr-un material insolubil si infuzibil (cu o structura 3D)
Nu pot fi reciclati. Ex: răsini poliesterice nesaturate, epoxidice, vinil esterice

5. Avantajele şi dezavantajele utilizării polimerilor pentru ambalaje.


Avantaje:
- domeniu larg de proprietăţi de barieră pentru gaze si vapori: de
la slabe la foarte bune
- domeniu larg de proprietăţi fizico-mecanice
- de obicei au o rigiditate scăzută, sunt flexibile si in unele cazuri
pot fi indoite
- proprietăţi optice variate: de la foarte bune la slabe, de la
transparent la mat, pot fi colorate
- pot fi utilizate intr-un domeniu larg de temperaturi (ridicate sau
scăzute), in funcţie de materialul ales.
- pot fi reciclate
- slabe conducătoare de căldură
- rezistenţă chimică ridicată
- preţ de producţie mic
Dezavantaje:
- sunt inflamabile (provenind din produse petroliere)
- suferă procesul de imbătranire - proprietăţile fizico-mecanice scad
- instabilitate dimensională datorată umidităţii, temperaturii
- nu sunt biodegradabili (polimerii uzuali)
- se incarcă cu electricitate statică
6. Proprietăţile polietilenei. Utilizări în domeniul ambalajelor alimentare.
Proprietătile polietilenei
- proprietăţile PE depind de gradul de cristalinitate
→variază intre 40% (LDPE) si 92% (HDPE)
- Solubilitate: polimer puţin solubil. La temp. camerei - insolubilă. La T.ridicate se dizolvă in solvenţi
nepolari: xilen, decalina, tetralina
- Rezistenţă chimică. La T<40°C - rezistenţă bună la solvenţi, acizi si baze. La T>40°C este atacată rapid
de acizi oxidanţi (HNO3, H2SO4).
- Proprietăţi mecanice - medii - mai bune pentru HDPE decat LDPE.
- Temperatura de topire: TtHDPE = 120-125°C. TtLDPE = 105-110°C.
Permeabilitatea la gaze/vapori. Caracter nepolar→impermeabilă pentru vaporii substanţelor polare (ex.
vapori de apă); permeabilă pentru O2 si CO2.
- Proprietăţi electrice: caracter nepolar → foarte bun izolator electric
- Îmbătrânirea PE - sub acţiunea concomitentă a luminii si O2 (factori atmosferici) polietilena se
degradează.
- Termosudabila – permite lipirea termica (de obicei doua filme prin incalzire cu electrozi)
- preţ scăzut
- claritate rezonabilă a filmului
- nu este toxică, nu are miros, nu modifica gustul/mirosul prod. ambalate

Utilizările polietilenei
HDPE - sticle pentru lapte, butelii pentru lichide alimentare, cutii pentru margarină, pungi pentru deseuri
menajere
LLDPE - rezistenţă la tracţiune superioară LDPE - filme foarte subţiri pentru ambalaje, pungi pentru
gheaţă si alimente congelate
LDPE - containere, folii pentru ambalaje, placări rezistente chimic
MDPE - saci, folii contractibile, filme pentru ambalaje

7. Care sunt cele 2 deficienţe majore ale PS de uz general şi cum pot fi ele remediate?
Polistiren de uz general: rezistenţă scăzută la soc si termostabilitate scăzută → ambalaje pentru uleiuri
vegetale, sucuri de fructe, soluţii acide sau alcaline.
Polistiren antisoc: compoundare cu cauciuc polibutadienic sau prin grefarea stirenului pe cauciuc
butadien-stirenic sau polibutadienic → recipiente pentru branză, creme, iaurt, dulceaţă, prin formare sub
vacuum; recipiente multistrat obţinute prin suflare-matriţare
Polistiren cu termostabilitate ridicată: copolimerizarea stirenului cu acrilonitril (SAN) → containere
pentru alimente

8. Polistiren Expandat.
Polistirenul expandat obţinut din polistirenul gazeificat.
Agenţi de expandare: - hidrocarburi volatile (pentan, butan)
- agenţi solizi (azodicarbonamida, azoizobutironitrilul, carbonat de amoniu)
Expandarea polistirenului:
- in matriţe prin injectarea aburului prin pereţii perforaţi ai matriţei
- prin extrudare: expandarea finală are loc simultan cu extruderea.
Se pot obţine plăci expandate care se transformă apoi in produse finite prin termoformare.
Proprietăţile PS expandat
- proprietăţile mecanice (mai slabe decat ale PS compact) depind de densitatea materialului (0,015 - 0,3
g/cm3): cresc in anumite limite liniar cu densitatea
- bun izolator termic: conductibilitatea termică scade de la 0,12 (PS compact) la 0,03 kcal/m·h·°C
- mai sensibil la acţiunea solvenţilor decat PS compact
Utilizări: Cutii, caserole, pahare, straturi de protecţie cu rol de:
- protecţie la soc / - izolare termică
9. Prin ce se deosebeşte alcoolul polivinilic (APV) faţă de toţi ceilalţi polimeri
temoplastici studiaţi? Aplicaţii ale APV datorate aceste caracteristici.
!!! se obţine printr-o reacţie polimer-analoagă, alcooliza PVAc
► ambalaje alimentare
- strat barieră de CO2 in buteliile PET, in filme multistrat
► aplicaţii speciale datorate solubilităţii în apă
- in agricultură: incapsulări de pesticide ce se introduc in tancurile de stropire
- in medicină: saci pentru articole contaminate ce merg la sterilizare sau spălare
- in menaj: incapsulări de detergenti ce se introduc direct dozati in masina de spalat

10.Care este principiul extrudării? Care sunt rolurile extruderului? Ce se poate obţine
prin extrudare?
Principiul extrudării: trecerea polimerului adus in stare de topitură (fluidă) printr-o filieră de formă
corespunzătoare produsului finit, sub acţiunea unor forţe de presiune generate de extruder.
Rolurile extruderului:
- dozează si transportă materialul granular (pulverulent)
- incălzeste si topeste polimerul
- omogenizează topitura
- generează presiunea necesară pentru trecerea polimerului prin filieră
Utilizare: - obţinerea de filme, folii, plăci si tuburi.

11.Ce se întelege prin procesul de "etirare"? Care sunt urmările/rezultatele aplicării


acestui procedeu?
Etirarea
- foliile extruse prin acest procedeu sunt supuse de regulă etirării, proces ce se realizează la temperaturi
apropiate de temperatura de curgere, dar sub aceasta valoare (intre Tg si Tcu)
- prin etirare foliile se subţiază →macromoleculele se orientează →creste rezistenţa la tracţiune si se
reduce alungirea la rupere → avantaj pentru ambalajele alimentare
- gradul de etirare atinge 200-600 % faţă de dimensiunile iniţiale
- există si posibilitatea etirării biaxiale, caz in care după incălzire, folia este trecută prin două operaţii de
etirare, longitudinal si transversal