Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA 1: Alcătuirea unui panou de discuţii/Interviu cu actori cheie la nivelul şcolii

Tipul de activitate: analiză/ diseminare/investigaţie


Şcoala Gimnazială Ungureni
Coordonator activitate: prof.înv.primar Ciocoiu Lavinia-Ionela
Participanţi activitate: prof.Dobrița Simona, prof. Dobriță Costel,prof Dimofte Loredana
Data desfăşurării activităţii:20 decembrie 2017

Obiective:
O1 – Analizarea formelor de violenţă existente la nivel de şcoală
O2- Stabilirea premiselor derulării unei strategii anti-violenţă la nivelul şcolii;
O3- Identificarea nevoilor elevilor în risc de abandon şcolar;
O4- Identificarea unor măsuri /metode pentru combaterea tipurilor de violenţă existente la
nivel de şcoală.

1.1 Ce s-a realizat/lucrat în anul anterior de proiect la disciplina “Violenţa în şcoala” (ce a
mers bine, ce nu a mers, ce descoperiri au fost cu privire la intervenţiile făcute);
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- construirea de relații formale și informale - lipsa unui spațiu suficient care să permită
între participanți pentru a veni în spirjinul prezența mai multor invitați (părinți, colegi,
sustenabilității proiectului; membri ai comunității locale);
-abordarea individualizată a activităților, -identificarea unui anumit dezinteres din
adaptate nevoilor elevilor, cu o durată optimă partea unor elevi care au tratat problema
a activităților de învățare și care s-au ridicată cu lejeritate/ superficialitate;
desfășurat etapizat cu feedback imediat din -neimplicarea unor părinți în activități
partea participanților.
-crearea unui climat educaţional deschis şi
stimulativ prin relaţiile de echipă/ grup, care nu a
condus la inhibare.
-oferirea de alternative educaționale pentru
realizarea unui traseu propriu de învățare,
bazat pe interese personale și pe asumarea
responsabilă a propriilor decizii.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- Posibilitatea utilizării resurselor audio- -Multitudinea ofertelor de activități duce la
vizuale din școală și a materialelor suprasolicitare/ pierderea interesului
achiziționate pentru buna desfășurare a participanților;
proiectului; -Dificultatea aducerii părinţilor la aceste
-Participarea la activitățile propuse a activităţi, în special a părinţilor care
copiilor cu risc – grupul țintă- prin implicarea desconsideră educaţia şi rolul şcolii;
acestora în diverse activități, alături de -Lipsa de interes a unor cadre didactice în
ceilalți elevi, cu scopul diminuării/ reducerii acest tip de activități.
absenteismului și a abandonului școlar;
-Dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de
experienţă şi pentru acţiuni organizate în
parteneriat care să conducă la un climat
educațional deschis și stimulativ.
www.isjbacau.ro www.ise.ro www.stepbystep.ro www.agentiaimpreuna.ro www.holtis.ro
-Îmbunătățirea procesului de învățare, a
abilităților de relaționare, de
autocunoaștere/ autoreglare și de luare a
deciziilor în mod responsabil

1.2 Cu ce tipuri de violenta (încă) vă confruntaţi:

- violența verbală;
- violență emoțională;
- violență fizică din partea colegilor mai mari sau mai puternici.

1.3 Ce nevoi au elevii in risc de abandon:

În urma discuţiilor avute, am identificat următoarele nevoi:


-nevoia de afectiune din partea membrilor familiei;
-nevoia de a se simti protejati;
- nevoia de a fi ascultati;
- nevoi financiare;
-nevoia de socializare.

1.4 Ce propuneri de materiale/resurse/idei am identificat pentru lucrul mai departe:

Vizionarea de materiale educative ” anti violență”, realizarea de postere,Copacul


prieteniei,panou cu fotografii realizate pe parcursul desfășurării activităților și cu produsele
obținute,diplome de participare la activitate/ de merit pentru elevii ce s-au remarcat pe
parcursul desfășurării diverselor activități,diseminarea rezultatelor obtinute cu invitati de
specialitate și nu în ultimul rând, implicarea tuturor cadrelor didcatice în activități de
cunoaștere a elevilor;

1.5 Poze de la activitate:

www.isjbacau.ro www.ise.ro www.stepbystep.ro www.agentiaimpreuna.ro www.holtis.ro


www.isjbacau.ro www.ise.ro www.stepbystep.ro www.agentiaimpreuna.ro www.holtis.ro
www.isjbacau.ro www.ise.ro www.stepbystep.ro www.agentiaimpreuna.ro www.holtis.ro
www.isjbacau.ro www.ise.ro www.stepbystep.ro www.agentiaimpreuna.ro www.holtis.ro