Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 3 – Violența școlară

Discriminare și toleranță
„Eu și ceilalți”

Profesor: Pustianu Maria


Data deșfășurării activității: 18.04.2018
Tipul activității: analiză/ dezbatere
Școala Gimnazială ” Constantin Platon” Bacău
Participanți: elevii clasei a II-a C
Activitatea a fost realizată în colaborare cu domnișoara psiholog Dana Luca.
Scopul activității – identificarea comportamentelor acceptate în relațiile cu ceilalți;
- combaterea discriminării prin crearea unui spațiu adecvat;
Obiective: - îmbunătățirea relațiilor dintre elevi;
- crearea unor alternative pozitive pentru rezolvarea conflictelor;
- identificarea tipurilor de relații care s-ar putea afla între elevi și ceilalți din
jurul lor;
Descrierea activității:
La această activitate au participat elevii clasei a II-a C.
Prima activitate: - a constat din vizionarea filmulețului ” Bobiță și Buburuză”. După
vizionare au avut loc discuții despre relațiile dintre cele două personaje, ce mesaj transmite.
A doua activitate – a constat în enumerarea tipurilor de relații care se află între ei și alți
copii din alte clase, din fața blocului, rude sau chiar cu colegii din clasă.
În a treia parte – li s-a cerut elevilor să completeze petala florii ” Prietenul meu este”
acolo unde cred ei că s-ar potrivi cu argumentarea răspunsului.
Desfășurarea activității: