Sunteți pe pagina 1din 2

Tema- Educația pentru valori

,,Dreptatea lui Ion Vodă”

În cadrul lecției ,,Instituții medievale românești”, la clasa a VIII-a, elevii au aflat


informații despre valori generale și valori ale Evului Mediu.
Metodele folosite au fost: conversația euristică, explicația, exercițiul oral și scris.
Forme de organizare: activitate frontală, pe grupe, individual;
Obiective:
- să amintească câteva valori generale ce reies din povestirea istorică;
- să enumere câteva valori ale evului Mediu regăsite în text;
- să prezinte relația existentă între Domnie și Divanul Domnesc;
Li s-a prezentat o definiție despre valori și atitudini, apoi pe baza unei liste de
valori generale, le-am cerut să își ierarhizeze fiecare scara de valori. După ce am
ascultat câteva opțiuni ale elevilor, i-am rugat să elimine trei valori care nu li se par
esențiale. În continuare le-am adresat următoarele întrebări: există în această listă
valori la care nu v-ați gândit niciodată? Credeți că veți avea altă listă de valori peste 10
ani?
Apoi le-am prezentat o listă de valori ale Evului Mediu și i-am rugat să facă o
comparație între lista prezentată și lista lor de valori generale. Pentru a pune în practică
informațiile prezentate elevii au primit o fișă de lucru ce conținea povestirea istorică
Dreptatea lui Vodă, de Victor Eftimiu. După ce au citit povestirea, le-am cerut să lucreze
pe grupe și să extragă o serie de valori generale , valori ale Evului Mediu și atitudini.
Elevii au identificat următoarele valori generale:
libertatea- Domnul întelege că țăranii au fost arestați pe nedrept și îi eliberează;
siguranța economică – boierii se cred invincibili datorită averii lor, de aceea atunci când
îi pedepsește, domnitorul le confiscă și toată averea;
drepturile omului- domnitorul este conștient că marele logofăt Nicolae încalcă drepturile
țăranilor de pe moșiile sale și îi pedepsește cu moartea;
dar și valori ale Evului Mediu:
loialitatea – boierii sunt loiali celorlalți boieri și Mitropolitului și nu vor să-i condamne
credința – regăsită la domnitor și care lipsește la reprezentanții clerului. Domnul își
manifestă credința în Dumnezeu îndreptând răul făcut de Divan prin judecata sa.
caritatea – domnitorului i se face milă de sărăcia țăranilor și le dăruiește produse din
averea Episcopului Rădăuților.
Ca ultimă etapă le-am atras atenția asupra unor valori și atitudini care reies din
această povestire istorică:
-relaționarea pozitivă cu ceilalți;
- repectarea drepturilor fundamentale ale omului;
- rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor;
- asumarea diversității entice, sociale, religioase și culturale.