Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data: 17.02.2018
Clasa: a III-a
Învățător: Ozerova Olga
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba română
Unitatea de învățare: „Și ei au fost copii...”
Subiectul: Textul „Atelier în pădure”, după Peter Neagoe. Exerciții de utilizare a
diverselor tipuri de lectură pentru formarea deprinderilor de a citi co-
rect, conștient, fluid și expresiv.
Tipul: Lecție de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor
Sub- Obiective Produsul Criterii de succes
com-
peten La sfârșitul lecției elevul va fi capa-
țe bil:
2.1 domeniul cognitiv: P24. Citirea cu C1. Citesc cursiv,
2.6 O1 – să citească clar, conștient, fluid voce a unui fluid textul.
2.11 și expresiv respectând semnele de text necunos- C2. Articulez co-
punctuație; cut rect toate cuvintele.
domeniul psihomotor: C3. Respect into-
O2 – să formuleze răspunsuri logice nația impusă de
la întrebările propuse în baza textu- conținut și de sem-
lui; nele de punctuație.
O3 – să includă în enunțuri proprii
cuvintele noi;
domeniul atitudinal:
O4 – să adopte o atitudine corectă
față de personaj argumetând alege-
rea;
Strategii didactice:
 forme: frontal, individual, în perechi, independent
 metode, tehnici și procedee: lucrul cu manualul, tehnica Dacă aș fi...,
conversația, tehnica de reflecție Declar lumii întregi..., lectura în lanț, lectu-
ra selectivă, lectura cu pasul dat, citire – spectacol, explicația, asaltul de idei,
exercițiu, lectura model, expunerea, observarea.
 mijloace: manual, fișe de autoevaluare, proiector, planșă demonstrativă cu
criteriile de succes, imagini, portretul autorului, fișe, cutia fermecată, Film
documentar.
Strategii de evaluare: evaluare formativă interactivă, autoevaluarea,
autoaprecierea.
Designul lecției
Etapele O Conținutul lecției Strategii didactice Strategii
lecției de evaluare
Timp Sarcini didactice Forme Metode, Mijloace
de procedee,
organizare tehnici
Evocare 5’ * Salutul FI
Bună ziua, copii! Vă încălzesc cu un zâmbet și cu o
privire caldă. Încălziți atmosfera din clasă zâmbind
unii altora.
* Privește atent imaginile și continuă gândul:
Dacă aș fi...

Tehnica
Frontal „Dacă aș fi...” Imagini

copac ceas stea

* Poate cineva să spună de ce am ales aceste Asaltul de


cuvinte? idei

* Astăzi la lecție vom citi textul „Atelier în


Realizarea 25’ pădure”, după Peter Neagoe.
sensului (Lucru în caiet: data, subiectul) Portretul
- Ce cunoașteți despre autor? autorului
Peter Neagoe – 7 noiembrie 1881 – 28
octombrie 1960 (78 de ani). A fost un scriitor și
pictor american, originar din Transilvania. A Explicația
învățat la Academia de Arte Frumoase din
București, fiind coleg cu Constantin Brâncuși.

* În text veți întâlni următoarele cuvinte noi:


răgaz, compătimire, crucifix.
- Găsiți explicația potrivită lucrând în perechi.
răgaz părere de rău (față de suferința În perechi
cuiva) Fișe

compătimire obiect de cult, reprezentându-l


pe Isus răstignit

crucifix moment de odihnă, timp liber

O3 * Alcătuiți enunțuri cu fiecare cuvânt. Frontal Exercițiu de


valorificare a
LECTURA TEXTULUI vocabularului Manual
O1 * Vă propun să începem lectura textului. Fișa cu Autoevalu-
Ce pași trebuie respectați atunci când citești cu vo- Autoevalua- criteriile de area
ce un text necunoscut? rea succes

* Va citi copilul numele căruia este extras din Individual Cutia


cutia fermecată. Lectura fermecată
- Ce ați simțit în urma lecturii? model
- Ce ați văzut?
- Ce ați auzit?

* Acum veți citi în lanț câte un alineat. Individual


O2 - De ce Constantin găsea tot mai puțin timp liber să Lectura cu
cioplească în lemn? pasul dat
- Ce făcea el în deosebi vara?
- Ce exemple ne dovedesc puterea pasiunii sale?

* Continuăm lectura în lanț câte o propoziție. Individual


- Care au fost primele lucrări ale lui Constantin Lectura în
O2 privite de săteni cu admirație? lanț
- De ce casa familiei Brâncuși devenise „inima
satului”?
- Ce l-a făcut pe bătrânul Gherasim să vină la
Constantin acasă?

* Lectura selectivă Frontal


Citește propozițiile în care găsești răspunsul Lectura
următoarelor întrebări: selectivă
- Care a fost aprecierea bătrânului când a văzut
sculpturile?
- Ce a simțit tânărul vânzând primul obiect de artă
lucrat de el?
- Ce calități l-au ajutat pe Constantin Brâncuși să
ajungă un sculptor renumit?

Reflecția 10’ *Cine este personajul principal al textului? Frontal Portretul


O4 - Ce cunoașteți despre el? Expunerea sculptorului
Constantin Brâncuși s-a născut la 19 febru-
arie 1876. A fost al șaselea copil al soților Radu
Nicolae și Maria Brâncuși. La 28 de ani decide să
plece la Paris. A ajuns în Germania, iar de acolo
ajunge pe jos, la Paris.
A respins propunerea unui om important de a
lucra ca ucenic în atelierul său, pentru că, spunea
Brâncuși, „La umbra marilor copaci nu crește
nimic”.
S-a stins din viață pe 16 martie 1967 (91 de
ani). Prin sculpturile lui deosebite rămâne viu în
amintirea noastră. Iată trei dintre ele:
Imagini
Observarea

Film
* Multe ați auzit despre marele Brâncuși, ați vrea documentar
să-i auziți vocea?
- Vizionați cu atenție și încercați să desprindeți Independent
mesajul transmis.
https://www.youtube.com/watch?v=xAXBWxd9vOI
„Să urci necontenit foarte sus dacă vrei să
vezi departe”.
* Transcrieți mesajul în caiet. Independent Transcriere Caiete
* Citire - spectacol Frontal Autoapreci-
Extindere 5’ erea
* Cât de sus crezi că ai urcat la această lecție?

* Declar lumii întregi... Tehnica


Declară lumii întregi ce te-a impresionat la această „Declar lumii
lecție. întregi...”
* Anunțarea temei pentru acasă
- De citit textul de la pagina 127, de răspuns la
întrebările de la pagina 128.