Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 25.05.2011
GRUPA: mijlocie
DOMENIUL EXPERENŢIAL: DS- Domeniul ştiinţe
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Activitate matematică
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare
TEMA: „Când, cum şi de se se întâmplă?”
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic
TITLUL JOCULUI: „Răţuştele de pe lac”
SCOPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea deprinderilor şi capacitatilor de numărare în limitele 1-4
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să numere conştient în limitele 1-4;
- să numere elementele unei mulţimi prin gest de încercuire;
- să raporteze numărul la cantitate, cantitatea la cantitate, şi cantitatea la număr;
- să facă diferenţe între mulţimile cu mai multe/puţine elemente elemente;
ELEMENTE DE JOC: aplauze;
STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE, PROCEDEE, TEHNICI: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia; problematizare
2. MIJLOACE DE ÎNVĂTĂMÂNT: raţe, lacuri, machetă cu raţe, boboci un cub, cifre;
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe;
RESURSE UMANE: 25 copii
RESURSE TEMPORALE: 20-25 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Antonovici, Ştefania, Jalbă, Cornelia, Nicu, Gabriel „Jocuri didactice pentru activităţile matematice în grădiniţă”, Editura Aramis,
Bucureşti, 2005
Păduraru, V. (1999) Activităţi matematice în învăţământul preşcolar, Ed. Polirom, Iaşi
Libotean, I. (1997) Jocuri didactice matematice pentru grădiniţă, V & I Integral, Bucureşti

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Nr. Secvenţele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
crt. activităţii Op. Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare
1. Moment 1’ Copiii intră ordonat în sala de grupă
organizatoric şi îşi ocupă fiecare locurile pe
scăunele.
2. Reactualizarea 2’ -Până la cât aţi învăţat să număraţi? Conversaţia Frontal Capacitatea
cunoştinţelor
O1 -Să vedem cine ştie să numere! de a număra
-In ce ordine aţi numărat? conţtient în
-Cum mai ştiţi să număraţi? limitele 1-4.
- Ce înseamnă ordine descrescătoare?
3. Anunţarea 1’ -Dragi copii, fiindcă ştiţi să Explicaţia Frontal Capacitatea
temei şi a număraţi, astăzi la activitatea de de a asculta
obiectivelor matematică, vom juca un joc care se cu interes un
operaţionale numeşte ’’Răţuştele pe lac’’; voi mesaj verbal
trebuie să fiţi atenţi la mine şi să
răspundeţi corect.
4. Dirijarea 10’ -Ce aveţi pe mese? Conversaţia Raţe,
învăţării -Fiţi atenţi la mine: eu ce am aici? lacuri,
-Copii, aşezaţi pe masă lacul din Exerciţiul machetă cu Frontal
coşuleţ! raţe.
Toţi copiii închid ochii; iar, în acest
timp eu aşez repede pe macheta mea
4 raţe. La semnalul meu deschid
ochii.
-Ce vedeţi? Observaţia
-Au venit la noi în vizită raţe.
-Să aşezaţi pe lacul vostru, repede, tot Individual
atâtea raţe câte sunt pe macheta mea!
-Câte raţe aţi aşezat?
-De ce? Capacitatea
O2 -Să le numărăm! raţe, lacuri, de a număra
-Foarte bine; acum să vedem dacă machetă cu elementele
ştiţi şi mai departe! Închideţi ochii Problematiz raţe Frontal unei mulţimi
O4 din nou. Eu, în acest timp, iau o raţă area prin
din lacul meu! Deschideţi ochii! încercuire
-Ce s-a întâmplat?
-Faceţi şi voi la fel, ca să aveţi tot Individual
aâtea raţe ca mine!
-Câte raţe aveţi acum pe masă? Conversaţia
-De ce? Frontal
-Câte raţe au fost?
-Câte au plecat?
-Câte au rămas?
-Sinteza: dacă din 4 iau 1 rămân
întotdeauna 3.
-Lucrez în continuare de 2-3 ori până
nu mai rămâne nici o raţă pe lac.
5. Obţinerea 10’ În a doua parte a jocului aşez o cifră Explicaţia Frontal
performanţei la flanelograf; copiii trebuie să aşeze
O3 tot atâtea raţe câte le arată cifra. Raţe din
-Câte raţe aţi aşezat? hârtie Individual
-De ce aţi aşezat 3 raţe?
-Mai lucrez de 2-3 ori. Coversaţia
-Acum vom lucra cu bobocii din Boboci din
coşuleţe! hârtie,
-Fiţi atenţi la mine: eu bat din palme Exerciţiul coşuleţe
de un număr de ori, voi va trebui să Individual
număraţi în gând de câte ori bat eu
din palme, şi să aşezaţi pe lac tot
aâţia boboci câte bătăi din palme aţi
auzit! Dar, în acelaşi timp chem 3 Capacitatea
copii la macheta mea şi să rezolve de a rezolva
aceeaşi cerinţă! corect
-Să vedem cine lucrează mai repede cerinţa
dar şi corect!
-Câţi boboci ai aşezat pe lacul meu?
-Dar tu? Îi întreb pe cei 3 copii de la
machetă. Conversaţia
-De ce ai aşezat 3 boboci pe lac? Lac din Frontal
Verific copiii de la mese: hărtie
-De ce ai aşezat 3 boboci?
-Au rezolvat bine copiii de la
machetă? Bravo, să-i aplaudăm dar şi
pe cei de la mese!
Continui încă de 2 ori.
-Şi acum, pentru că aţi răspuns foarte Conversaţia
bine, vom face o întrecere. Împart Pe grupe
grupa în 2 echipe: echipa fluturilor şi
echipa florilor. Răspunsul fiecărei
echipe va fi apreciat cu câte o bulină
în catalog.
-Ce este acesta? Cub
-Ce are pe el?
-Pe această parte câte buline are?
-Dar aici?
O3 -Acum să fiţi foarte atnţi la mine:
pentru echipa florilor: să aşezaţi pe Explicaţia
lac tot atâţia boboci câte buline sunt
aici pe cub; număraţi în gând (3); nu
începeţi până nu vă dau eu semnalul;
echipa fluturilor: să aşezaţi pe lac tot
atâţia boboci câte buline sunt pe cub
(4), număraţi şi voi în gând.
Semnalul: start, la lucru (bătăi din
palme). Semnalul: stop.
Trec pe la fiecare copil să văd cum
lucrează.
-Echipa florilor: câţi boboci aţi Frontal
aşezat?
-De ce ? Conversaţia
-Echipa fluturilor: câţi boboci aţi
aşezat?
-De ce ?
-Să-mi spune-ţi, echipa florilor, au
aşezat corect echipa fluturilor?
-Bravo, aplauze; câte o bulină la
fiecare echipă.
-Continui jocul cât îmi permite
timpul.
6. Asigurarea 1’ -Ce joc am jucat azi? Conversaţia Frontal
retenţiei şi a
transferului
7. Încheierea Se fac aprecieri generale şi
activităţii individuale asupra modului în care s-
au comportat copiii în activitate. Se
împart recompense.