Sunteți pe pagina 1din 14

DATA: 05.06.

2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ALEXANDRU CEL BUN”, IAȘI
CLASA a II-a B
PROPUNĂTOR: Gavrilă Ioana
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Textul literar si nonliterar
TIPUL LECŢIEI: de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
SCOP: Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor despre textul literar și nonliterar.
Discipline integrate: Matematică și explorarea mediului
Competențe specifice - CLR:

1.2.Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat;


2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:

O1- să citească textul fluent, coerent şi expresiv;

O2- să răspundă corect la întrebări care vizeaza caracteristicile textului literar/nonliterar;


O3- să selecteze cuvintele potrivite pentru completarea corectă a enunțurilor lacunare;

O4- să numească factorii necesari dezvoltării unei plante;

O5- să efectueze mental,calcule simple;

O6 – să clsifice un text în tipul literar/nonliterar.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,citirea în lanț, problematizarea, exerciţiul, jocul didactic.

Mijloace de învăţământ: afis (anexa 1), fisă de lucru(anexa 2.a, 2.b), foi imprimate cu diferite tipuri de texte (anexa 3), coș .

Mod de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Resurse temporale: 50 minute

Resurse umane- 37 elevi

BIBLIOGRAFIE:

 A. Grigore , c. Ipate-Toma, N., Ionica, 2013- Comunicare în limba română pentru clasa a II-a- caiet de lucru, Ed. Ars Libri

 Hobjilă, A., 2014. Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar. În Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar.
Anul III. Semestrul I. Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", pp. 125-250. Iaşi

 C. Iordăchescu, 2018, Să dezlegăm tainele comunicării- auxiliar pentru clasa a II-a, semestru II, Ed. Carminis
DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ A LECŢIEI

Nr. ETAPELE Ob STRATEGIA DIDACTICĂ


CONŢINUTUL INTRUCTIV-EDUCATIV EVALUARE
Crt. LECȚIEI Op
Metode şi Mijloace de Mod de
procedee învăţământ organizare
Pregătesc materialele ce urmeaza a fi împărțite și
Moment stabilesc ordinea și liniștea în clasă.
1 organizatoric
1’

Verificarea - Ce temă ați avut pentru astăzi?


2 temei pentru - Ați întâmpinat dificultăți la rezolvare?
acasa - Voi verifica frontal tema.
- Voi expune un afiș.
- Ce eveniment este prezentat în acest afiș?
- Cine organizează concursul?
- Când va avea loc?
- Unde se va desfășura ? Conversația
- În acest afiș sunt informații despre activități care
Captarea
3 se desfășoară în viața noastră. Dar dacă mergem Afiș Frontal
atentiei
în lumea poveștilor? Vom găsi doar intamplări Elemente de
reale? problematizare
- Vă mai amintiți cum se numesc textele în care
sunt prezentate întâmplări imaginate de autor?
Dar cele în care întâlnim informații științifice,
știri, întâmplări din viața oamenilor?
Anunțarea
subiectului - Astăzi vom recapitula ceea ce ați învățat despre
4 lecției și a text, în ce categorii pot fi încadrate anumite Expunerea Frontal
,,finalităților texte, vom analiza și vom stabili ce este
de învățare” caracteristic fiecarui tip, apoi vom efectua câteva
exerciții pentru a vă fixa mai bine aceste aspecte.
Elevii vor primi câte o fișă cu două texte: unul literar Citire în gând Evaluez capacitatea
si altul nonliterar, ambele conținând informații elevilor de a citi
despre plante.( Anexa 2-a) fluent,corect,
Citirea în lanț expresiv
Le recomand elevilor să citească în gând textul Apoi
O1 vor citi cu voce tare. Vom purta o conversație pe Evaluez capacitatea
baza textului: elevilor de a răspunde
Conversația corect la întrebări
- Care este titlul?
O2 - Cine este autorul?
Recapitularea - Care sunt personajele? Fișă de
5
conținuturilor - Cine a călătorit pe aripile vântului? lucru
- Cât a durat călătoria?
- Ce a aflat băiatul despre flori? Dar despre
Elemente de
frunze?
problematizare
- Este posibilă o călătorie pe aripile vântului?

În acest text este prezentată o întâmplare imaginată


de autor. Vantul, florile, frunzele sunt asemănate cu
oamenii.
Din ce categorie face parte acest text? Deci acesta
este un text literar.
Evaluez capacitatea
O4 Se citește, în gând, apoi cu voce tare, de către elevi, Citirea în lant elevilor de a numi
textul B. factorii de mediu
Se discută pe baza textului. necesari dezvoltării
- De ce au nevoie plantele pentru a trăi? plantelor
- Ce rol au frunzele?
- Cand înverzesc majoritatea plantelor?
- De ce cad frunzele toamna?
- Care este autorul acestui text?( Autorul nu
este precizat. Este un text din care aflăm
informații despre modul si mediul de viață a
plantelor). Ce fel de text este acesta? (este un Exercițiul
text nonliterar)

După discuțiile purtate, elevii vor completa fișa de


lucru(anexa 2.b)
Evaluez capacitatea
elevilor de a selecta
cuvântul potrivit
pentru a complete
O3
corect enunțurile
lacunare

JOC DIDACTIC- ,,AȘAZA-MĂ LA LOCUL MEU!” Postit-uri Frontal


Obținerea Fișe cu texte
6 Fiecare elev va primi câte o foaie pe care o vor plia
performanței literare/non-
după axa de simetrie. Începând cu rândul de la fereastă
literare Pe echipe
vom începe să numărăm de la 1. Fiecare își va scrie pe
foaia primită numărul corespunzător.

O5 Elevii vor fi împărțiti în două grupe.

O1 Voi numi, pe rând, câte un copil din fiecare grupă Jocul didactic Evaluez capacitatea
pentru a extrage un bilet. Acesta va fi ales pe baza unei elevilor de a efectua
O2 operații matematice. Exercițiul mental operații
matematice
Exemplu:
Evaluez capacitatea
–elevul care are pe jeton suma numerelor 2 și 3; elevilor de a citi
produsul numerelor 2 și 4; câtul numerelor 6 si 3. fluent,corect,
Același elev va citi cu glas tare conținutul în fața clasei. expresiv

Voi adresa 3 întrebări în legătură cu textul citit după Evaluez capacitatea


O6
care voi solicita clasificarea textului în categoria elevilor de a răspunde
literar/nonliterar corect la întrebări

Evaluez capacitatea
elevilor de a clasifica
Pentru raspunsul corect echipa va primi 10 puncte. textele în categoria
Fiecare greseală va fi penalizată cu câte 2 puncte. literar/nonliterar

Voi realiza un clasament la tablă și voi nota punctajul


pentru fiecare echipă. Câștigă echipa care a acumulat
numarul cel mai mare de puncte și vor fi recompensati
cu aplauze din partea colegilor.
- Despre ce am discutat astăzi la ora de
Comunicare în limba română?
Asigurarea
- Voi face aprecieri asupra modului în care s-a
7 retenției și a Conversația Auxiliar Frontal
desfășurat lecția și voi anunța tema pentru acasă:
transferului
din auxiliarul Să descoperim tainele comunicarii
, Ed. Carminis ex 1,2,3, 4, 5, pagina 70.
Anexa 1
Anexa 2.a

Fișă de lucru

1. Citește textile următoare:

A. B.

,,Se spune că într-o noapte, un băiețel a


călătorit pe aripile Vântului. Au colindat până în
zori. Pentru a trăi, plantele au
- Am obosit, Vântule! nevoie de lumina Soarelui și
- Stai jos și odihnește-te, numai vezi să nu de apă. Frunzele au rolul
trezești florile! principal în prepararea hranei
- Florile dorm ca oamenii? Multe plante înverzesc
- Da, ca oamenii! primăvara.
- Și cine le scoală? zise băiatul. Frunzele rămân verzi
- Soarele! până toamna tarziu. Când nu
- Cum, stau toată ziua la Soare, iar noaptea mai este cald, iar lumina mai
iar stau și dorm? scade, frunzele se usucă.
- Nu stau niciodată. Au treabă. Cât e
lumină frunzele pregătesc hrana. Florile (Enciclopedie pentru
dau parfum, prepară polen pentru copii)
albine…”

(O călătorie în Carul Mare,


după Constantin Cubleșan)
Anexa 2.b

 Alege dintre paranteze cuvintele și completează spațiile punctate.

Textul A este un text…………………..(literar/nonliterar) în


…………………..(versuri/proză).
Autorul prezintă o întâmplare ………………….(adevărată/imaginată).
Dialogul dintre personaje…………………………(se desfășoară în realitate/este
închipuit de autor).
Florile dorm ca……………………….(oamenii/animalele).
Frunzele…………………….(stau/ au treabă).

Textul B este un text …………. …………..(literar/nonliterar) deoarece prezintă


informații………………………..(științifice, imaginate).
Frunzele au rolul principal în prepararea ……………………….(apei/hranei).
Acest process se petrece doar în prezența……………….(luminii/întunericului).
Anexa 3 a – Texte literare/nonliterare

Soarele somnors

După Emilia Plugaru

Soarele a stins lumina,

A plecat un pic să doarmă

Pe Pământ se lasă noaptea,

Nu se mai aude larmă.

Stele, stele și iar stele,

S-au întins precum păsatul,

Albe și strălucitoare,

Au acoperit înaltul.
Anexa 3.b

În timpul furtunii, printre nori


scapără cu o lumină orbitoare
fulgerul. Fulgerul este produsul
electricității acumulate de nori. Un
nor e format din picături de apă și
cristale de gheață. Prin fulgerul pe
care îl vedem pe cer se elimină
cantități uriașe de electricitate.
(Enciclopedie)
Anexa 3.c

Zâna Mării

După H. C. Andersen

Departe în largul mării, apa este albastră


ca albăstrelele, limpede cum este cristalul și
foarte adâncă.

În locul cel mai adânc se află palatul


Împăratului Mării. Acesta avea șase domnițe,
toate frumoase, dar cea mică era cea mai
frumoasă. Zânele aveau glasuri fermecătoare, iar
în loc de picioare purtau câte o coadă de pește.
Anexa 3.d

1 iunie 2019

Dragă Ilinca, Mama, 25 mai 2019

Tata,

Îți mulțumesc pentru cartea Am plecat la bunica. Mă întorc la timp


împrumutată. Mi-a fost de mare folos. pentru masa de pranz.
Te rog să cumperi 2 caiete de
matematică. Am nevoie mâine la școală.

A ta colegă, Maria

Ioana Matei