Sunteți pe pagina 1din 2

Elemente definitorii

 PR se obtine prin extensia unui nume predicativ;


 Ea indeplineste functia de nume predicativ pe langa un verb copulativ din regenta;
 Propozitia regenta are un predicat nominal incomplet;
 Prin contragere, se obtine un nume predicativ;
 PR nu are element de relatie specializat.

În expoziţiune se prezintă coordonatele spaţio-temporale”într-o dimineaţă”,”înainte de


răsăritul soarelui” şi personajul principal, Nică.

• Intriga este prezentată rapid, încă de la început. Ca să nu mai fie sculat cu noaptea-n cap
din pricina unei pupeze, Nică se gândeşte s-o fure şi apoi s-o îndepărteze de sat

• Desfăşurarea acţiunii prezintă succesiunea întâmplărilor prin care trece personajul.

• Într-o dimineaţă Nică este trimis de mama sa cu mâncare la nişte “lingurari”. În drum,
băiatul se opreşte la teiul din mijlocul satului, caută pupăza, o găseşte în scorbură,dar se
sperie de creasta ei . Astupă scorbura şi-şi continuă drumul.La întoarcere,ia pupăza şi o
ascunde vreo două zile în podul casei. Lipsa pupezei este sesizată de mătuşa Măriuca ce
vine la Smaranda, mama lui Nică, şi se plânge că băiatul a furat-o. Auzind acestea , Nică se
grăbeşte să scape de pupăză vânzând-o în iarmaroc. Acolo intră în vorbă cu un moşneag
interesat de pasăre. Acesta eliberează pupăza stârnind mânia copilului.

• În punctul culminant intervine un humuleştean care ia apărarea copilului dezvăluindu-i


identitatea. Deconspirat şi cuprins de teamă la aflarea faptului că tatăl său este prin târg,
Nică fuge spre sat.

• Deznodământul îl prezintă pe băiat acasă, lângă familie. A doua zi, după ce pupăza începe
din nou să cânte în tei, Smaranda face bucate alese şi o invită pe mătuşa Măriuca la masă.
Nică este mulţumit de rezolvarea conflictului

• Nică, eroul “Amintirilor”, este caracterizat direct de către narator(prin autocaracterizare),


dar şi de alte personaje. Mătuşa Măriuca îl numeşte “zbânţuit”, mama îi zice “dugliş”, iar
moşneagul îl vede”amarnic la viaţă”.

• Indirect,Nică se prezintă prin fapte, vorbe şi relaţiile cu celelalte personaje.

Nică este o fire curioasă. Găsirea pupezei este o întâmplare de cunoaştere:”mă chiteam în
capul meu că şerpe cu pene nu poate să fie”.

• Nică nu e lipsit de imaginaţie şi se adaptează repede situaţiei:în tei,el se urcă “încetişor”, iar
după ce pupăza dispare prin cotloane, acoperă gura scorburei cu o lespede potrivită, până
se va întoarce de la ţarină.

• Fiind”oleacă de fecior de negustor”, Nică, ajuns cu pupăza în târg, începe a se


purta“ţanţoş”.

• Comunicativ, el intră repede în discuţie cu un moşneag pentru a-i vinde pasărea.


• Nică este prezentat mai mult din interior, prin vorbe şi prin atitudini, monologul devenind
un procedeu tipic de caracterizare.

• .Scrie antonimele următoarelor adverbe şi alcătuieşte propoziţii cu acestea:


• bine/.....................................................
frumos/.............................................................
• aici/......................................................
repede/..............................................................
• des/.......................................................
afară/................................................................
• sus/.......................................................
dimineaţa/.........................................................
• ziua/.....................................................
târziu/..............................................................
• înainte/.................................................. pretutindeni/
....................................................
• adeseori/................................................