Sunteți pe pagina 1din 22

SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT

SESIUNEA II - 13 MAI 2017


DOMENIUL MEDICINĂ

ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT SIMPLU: Manifestări clinice BII, pag. 276


1. NU reprezintă semn de alarmă în BRGE, care să
impună efectuarea unei endoscopii digestive 6. Una dintre următoarele reprezintă o complicație sau
superioare: manifestare frecventă în boala Crohn, dar nu și în
A. Antecedentele heredocolaterale de cancer gastric colita ulcerativă:
B. Disfagia A. Perforația
C. Pirozisul B. Fistulele intraabdominale
D. Anemia C. Leziunile cutanate
E. Scăderea ponderală D. Artrita
R: c E. Uveita
Tabel 13.2 pag 256 R: b
Complicațiile BII, pag. 288-291

2. Despre esofagul Barett NU este adevărată 7. Tratamentul puseului acut in boala Crohn cuprinde
următoarea afirmație: următoarele, CU EXCEPŢIA:
A. Se poate diagnostica doar prin biopsii multiple A. Tratament chirurgical la bolnav cu perforație
B. Trebuie efectuate controale endoscopice regulate intestinală
C. In cazul displaziei cu grad redus se vor face B. Tratament cu 5ASA 2,4-4,8 g/zi
endoscopii anuale C. Budesonid în doză de 40-60 mg/zi
D. Reprezintă displazie de grad înalt la nivelul D. Tratament imunosupresor în formele severe
mucoasei esofagiene E. IPP la bolnavii cu afectare gastro-duodenală
E. Endoscopic se observă ascensionarea liniei Z R: c
R:d Tratamentul BII, pag. 295-296
Complicatii BRGE Pag. 257-258
8. Notați răspunsul corect în ceea ce privește indicațiile
3. Durata tratamentului în ulcerul duodenal complicat utilizării tratamentului imunosupresor în bolile
este: inflamatorii intestinale:
A. 7 până la 14 zile A. Durata tratamentului este de câteva săptămâni
B. 4- 6 săptămâni B. Azatioprina are ca reacție adversă principală
C. 4 săptămâni nefrotoxicitatea
D. 3 săptămâni C. Ciclosporina se administrează în formele moderat-
E. 6-8 săptămâni severe de boală Crohn
R: d D. Tratamentul imunosupresor nu este indicat în
Tabel 14.6 pag 271 formele corticorezistente
A. Azatioprina se administrează în doză de 2-2,5
4. Unul dintre următorii factori de mediu NU sunt mg/kg/zi
implicați în etiopagenia bolii Crohn: R: e
A. Consumul de alcool Tratamentul BII, pag. 293
B. Fumatul
C. Factorii infecțioși 9. Una dintre următoarele afecțiuni reprezintă o
D. Dieta bogată în dulciuri manifestare extradigestivă asociată BRGE:
E. Dieta bogată în grăsimi A. Astmul bronsic
R: a B. Anemia
Etiologie BII, pag 276 C. Otita externă
D. Bronșiectaziile
5. Despre proctita ulcerativă este adevărată afirmația: E. BPOC
A. Reprezintă 40-50% din totalitatea cazurilor de colită R:a
ulcerativă Tabelul 13.3 BRGE
B. Evoluția este dominată de diaree sau constipație
C. In majoritatea cazurilor inflamația rămâne cantonată 10. Terapia standard de eradicare a infecției cu H.
la nivelul rectului pylori în boala ulceroasă poate cuprinde următoarele,
D. Asociază în proporție de 30% manifestări sistemice CU EXCEPŢIA:
E. Durerile abdominale sunt frecvente A. Amoxicilină 1g x 2/zi
R: c B. Claritromicină 0,5 g x 2/zi

1
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

C. Metronidazol 1mg x 2/zi D. Nu se cunosc factori de risc externi (profesionali


D. Lansoprazol 30 mg x 2/zi sau casnici) implicați în epidemiologia BPOC
E. Esomeprazol 20 mg x 2/zi E. Riscul de BPOC crește la persoanele cu factori de
R: c risc individuali (ex: anomalii genetice)
Tabel 14.5, pag.270 Răspuns D

11. Substratul disfuncției ventilatorii obstructive din 15. Care dintre afirmațiile privind pierderea funcției
BPOC este: (pag 1) respiratorii, masurată prin declinul VEMS, este
A. Afectarea inflamatorie difuză a bronșiilor medii și FALSĂ: (pag 3,4)
mici A. Declinul natural al VEMS de-a lungul vieții este în
B. Modificarea cutiei toracice mod normal de 15-30 mL anual
C. Afectarea traheală B.Accelerarea declinului VEMS se poate datora mai
D. Inflamația sistemică multor factori și duce la scăderea pragului de apariție a
E. Toate cele de mai sus unei boli obstructive cronice
Răspuns A C. Valoarea scazută a funcției respiratorii de start
(datorită fumatului matern în viața intra-uterină sau
12. Elementele cheie ale definiției BPOC sunt: (pag1) infecțiilor respiratorii în primii ani de viață) face sa
A. Prezența obstrucției bronșice progresive scadă varsta la care apare BPOC la fumatori
B. Inflamația cronică a bronșiilor dată de fumat și/sau D. Fumatul duce la accelerarea declinului VEMS pană
factori de mediu la 100 mL anual
C. Predispoziția genetică pentru obstrucția cronică E. Declinul VEMS este stopat de tratamentul
dupa expunerea la noxe aeriene corticosteroid sistemic
D. Reversibilitatea minimă a obstrucției bronșice Rapuns E
(spontan sau dupa tratament)
E. Toate cele de mai sus 16. Următoarele structuri toracice sunt afectate morfo-
Răspuns E patologic în BPOC, CU EXCEPȚIA: (pag 5,6 )
A. Căile aeriene mari: hipertrofie și hiperplazie
13. Următoarele afirmatii despre BPOC sunt adevărate, glandulară
CU EXCEPȚIA: (pag 1,2) B. Parenchimul pulmonar: emfizem centrolobular (cel
A. Pentru definirea BPOC se folosește criteriul mai frecvent), alveole cu infiltrat inflamator cronic și
funcțional: obstrucția bronșică distrucția peretelui
B. Obstrucția cronică ireversibilă a bronșiilor este C. Vasele pulmonare: arteriopatie hipoxică
patognomonică pentru BPOC D. Pleura: tracțiune fibroasă datorită remodelării
C. Pentru diagnosticul emfizemului se folosește vasculare
criteriul anatomo-patologic: distrucția septurilor E. Căile aeriene mici: bronșiolita lent progresivă
alveolare și mărirea anormală a teritoriilor distale, fară Răspuns D
fibroză evidentă
D. Pentru diagnosticul bronșitei cronice se folosește 17. Agravarea simptomelor la un pacient cu BPOC se
criteriul clinic: tusea productivă cel puțin trei luni pe poate datora exacerbării bolii, dar poate fi cauzată și de
an, cel puțin doi ani consecutiv asocierea unor alte boli: (pag 12 )
E. Diagnosticul BPOC necesită prezența concomitentă A. Pneumonie
a emfizemului pulmonar și bronșitei cronice, care se B. Pneumotorax
pot asocia în grade diferite C. Insuficiență cardiacă
Răspuns B D. Trombembolism pulmonar
E. Toate cele de mai sus
14. Care dintre următoarele afirmații privind Răspuns E
epidemiologia BPOC este FALSĂ? (pag 2,3,4)
A. Fumatul este considerat a fi răspunzător de cel puțin 18. Respirația dificilă șuieratoare (wheezing) se poate
90% dintre cazurile de BPOC întâlni în: (pag 12)
B. Prevalența tabagismului activ în Romania a fost de A. Astm
26% în populația generală într-un studiu recent B. BPOC
C. OMS estimează ca BPOC va fi pe locul 3 mondial C. Afecțiuni laringiene
între cauzele de mortalitate în 2020 D. Pseudo-wheezing laringian emoțional
E. Toate cele de mai sus

2
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

Răspuns E C. Incipientă
D. Moderată
19. Care este rolul spirometriei în diagnosticul BPOC ? E. Fara CA
: (pag 11,12,14) D
A. Spirometria confirmă diagnosticul de BPOC, prin 24. Mortalitatea în comele hiperosmolare este de peste:
evidențierea obstrucției bronșice (scăderea raportului pag 338
VEMS/CV) A. 25 %
B. Spirometria normală exclude BPOC B. 50%
C. VEMS <50% din valoarea prezisă (după testul C. 75 %
bronhodilatator) clasifică BPOC ca fiind sever D. 10 %
D. Creșterea VEMS cu cel puțin 12% după E. 5 %
bronhodilatator, care sa reprezinte în valori absolute B
cel puțin 200 mL, este considerată semnificativă 25. Semnele de activare simpatoadrenergică în
E. Toate cele de mai sus hipoglicemii sunt, CU EXCEPȚIA: Pag 340
Răspuns E A. Transpirații
B. Foame
20. Terapia maximală de fond care poate fi C. Midriază
administrată unui pacient cu BPOC sever include D. Paloare
următoarele medicamente, CU EXCEPȚIA: (pag 18 ) E. Anxietate
A. Corticosteroid inhalator administrat regulat C
B. Bronhodilatator cu acțiune de lungă durată
administrat regulat (beta-adrenergic și/sau 26. Stadiul II de nefropatie diabetică se caracterizează
anticolinergic) prin, CU EXCEPȚIA pag 341
C. Corticosteroid sistemic (oral sau injectabil) A. Clearance creatinină normal sau scăzut
administrat regulat B. Normoalbuminurie
D. Bronhodilatator cu acțiune de scurtă durată C. TA normală
administrat la nevoie D. Membrană bazală îngroșată
E. Teofilină retard oral, adaugată medicamentelor E. Mezangiu expansionat
inhalatorii A
Răspuns C
27. Neuropatia autonomă presupune următoarele
21. Este un defect genetic al functiei beta-celulare pg manifestări, cu EXCEPȚIA; pag 344
334 A. Respiratorii: apnee de somn
A. Acantosis nigrians B. Tulburări sudorale
B. Ataxia Friedreich C. Tulburări pupilare
C. Sd. MODY D. Cardio-vasculare: moarte subită
D. Sd. Rabson Menderhall E. Gastro-intestinale: diaree predominant diurnă
E. Sd. Cushing E.
C
28. Cea mai frecventă manifestare extradigestivă a
22. Nu este un element clinic specific CAD în perioada RGE este:
de stare: pag 336 A. Globus
A. Nistagmus B. Tusea cronică
B. Hipotonie musculară C. Otita medie
C. Respirație Kussmaul D. Sinuzita cronică
D. Ileus dinamic E. Durerea toracică
E. Stare de conștiență alterată CS, R:b pag 256
A
29. Care din următoarele afirmații sunt ADEVĂRATE:
23. Care stadiu CAD prezintă urmatoarele valori: pH = A. Inhibitorii de receptori H2 au efecte antisecretorii
7.31-7.35, exces baze= - 5/-10 mEq/l, RA = 16-20: pag intense și duc la vindecarea esofagitei in 100% din
336 cazuri
A. Avansată
B. Severă

3
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

B. Blocanții pompei de protoni determină inhibarea D. Debut insidios


secreției de gastrină dacă sunt utilizați pe termen lung, E. VSH < 30 mm /1 h
ceea ce favorizează apariția tumorilor neuroendocrine (CS, pag 280), c
C. Folosirea pe termen lung a blocanților pompei de
protoni trebuie să se asocieze întotdeauna cu 34. Care din următoarele aspecte NU este datorat
suplimentarea oligoelementelor și vitaminelor pentru a hipertensiunii portale din ciroza hepatică?
nu apărea sindromul de malabsorbție A. Varicele esofagiene
D. Eficiența alcalinizantelor în creșterea pH-ului B. Circulația colaterală din flancuri
esofagian este de scurtă durată si nu duce la vindecarea C. Ascita
esofagitelor D. Tulburările de coagulare
E. Famotidina este un blocant eficient al pompei de E. Splenomegalia
protoni, ducând la ameliorarea simptomatologiei și la (CS, pag 307, d)
vindecarea esofagitei
(CS, R:D pag 258) 35. Care din următoarele mijloace terapeutice se
utilizează in boala Wilson?
30. Care din următoarele reprezintă criterii petru o A. Desferoxamina
esofagită severă: B. D Penicilamina
A. Prezența de multiple eroziuni esofagiene cu o C. Venesecția
lungime de < 5 mm D. Analogii nucleotidici
B. Prezența de leziuni circumferențiale E. Toate de mai sus
C. Prezența de “red spots” la nivelul esofagului inferior (CS, pag 319, b)
D. Ectazii venoase juxtacardiale
E. Prezența de eozinofile la examenul microscopic 36. Care din următoarele afirmații este adevărată?
(CS, R:B pag 257) A. Paracentezele voluminoase pot determina sindrom
hepatorenal
B. Riscul de a precipita coma hepatică este maxim în
31. Care din următoarele afirmații privind bolile cazul fenobarbitalului, deoarece acesta se
inflamatorii intestinale este adevarată: metabolizează predominant hepatic
A. Boala Crohn predomină la sexul masculin C. Stratificarea pacienților de pe listele de transplant
B. Riscul cel mai mare de a dezvolta boala apare la hepatic se face in funcție de scorul Child Pough.
rasa neagră D. Ascita refractară nu răspunde la doze uzuale de
C. Mutatia genei NOD2, se asociază cu boala Crohn cu diuretice
localizare ileală și tendintă la formare de stricturi E. Opțional, pacienții cu ciroză hepatică pot fi
D. Dieta bogată în carne poate favoriza apariția bolii vaccinați împotriva virusurilor hepatitice A și B.
Crohn (CS, pag 319,320, a)
E. Fumatul determină exacerbarea colitei ulcerative
(CS, pag 275,276) c 37. Care din următoarele afirmații privind sindromul
hepatorenal este FALSĂ?
32. Care din următoarele, NU contribuie la apariția A. Afectarea renală este o consecință a dezordinilor
răspunsului imun aberant în bolile inflamatorii imunologice întâlnite in ciroza hepatică
intestinale: B. Apare la pacienții cu ascită
A. Dezechilibrul microbiotei intestinale C. Creatininemia crește la peste 1,5 mg/dL
B. Dezechilibrele hormonale din perioada pubertății D. Proteinuria este sub 0,5 g / 24 ore
C. Afectarea barierei intestinale E. Apariția acestei complicații este frecvent precipitată
D. Migrarea și aderarea leucocitelor de infecții
E. Pierderea toleranței imunologice (CS,pag 325, a)
(CS, pag 276) b
38. Despre ciroza hepatică sunt adevărate următoarele,
33. Care din următorii parametrii indică o formă CU EXCEPȚIA
fulminantă de colită ulcerativă: A. Reprezintă stadiul final de evoluție progresivă a
A. Activitate zilnică sever influențată, semne sistemice bolilor hepatice cronice
prezente B. Este un proces hepatic difuz
B. Rectoragii frecvente C. Se caracterizează prin transformarea nodulară a
C. Peste 10 scaune/zi parenchimului hepatic

4
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

D. Asociază fibroză hepatică extensivă A. Atopia este predispoziția genetică de a dezvolta un


E. Asociază creșterea numărului de hepatocite răspuns mediat de IgE la aeroalergenii obișnuiți
Răspuns E – pg 303 B. Sunt peste 300 de sensibilizanți profesionali naturali
sau substanțe chimice anorganice și organice
39. Despre ciroza etanolică se poate afirma că: C. Marca imunologică a astmului alergic este producția
A. Apariția leziunilor hepatice la consumatorii cronici excesivă de citokine tip Tsuppressor 2
de alcool nu depind de sexul, factorii genetici și D. Aeroalergenii sunt alergenii din aerul interior,
nutriționali ai consumatorului exterior și atmosferic
B. Alcoolul reprzintă o cauză rară de ciroză hepatică E. Infecțiile respiratorii virale sunt factori adjuvanți ai
C. Apariția leziunilor hepatice nu depinde de astmului bronșic
ritmicitatea consumului de alcool Raspuns corect C, pagina 37-38
D. La bărbații cu ciroză, consumul mediu de alcool 44. Afirmațiile de mai jos privind patogenia CAP sunt
este de 160 g/zi timp de 8 ani, dar riscul cirogen apare adevărate, CU EXCEPȚIA:
la cantități de peste 30 de g/zi A. Contaminarea în cursul CAP se face, cel mai
E. Alcoolul reprezintă cea mai frecventă cauză de frecvent, prin microaspirare după colonizare faringiană
ciroză hepatică în majoritatea țărilor subdezvoltate. B. Contaminarea în CAP se poate face și pe cale
Răspuns D – pg 303 limfatică
C. Colonizarea cu germeni Gram negative este
40. Cauzele autoimune ale cirozei hepatice includ: favorizată de: alcoolism, boli cronice, spitalizare
A. Ciroza biliară secundară îndelungată
B. Boala Wilson D. În procent mic, contaminarea se poate face pe cale
C. Hemocromatoza hematogenă
D. Ciroza biliară primitivă E. Flora anaerobă prezentă în bucofaringe proliferează
E. Ciroza criptogenică în caz de dentiție deficitară
Răspuns D – pg 305 Raspuns corect: b, pagina 26

41. Despre hemoragia digestivă superioară la un 45. Aflați care dintre următoarele afirmații de mai jos
pacient cirotic se pot afirma următoarele, CU sunt adevărate, cu EXCEPȚIA:
EXCEPȚIA: A. Carcinoamele scuamoase au o localizare
A. Originea variceală prezintă o mortalitate de 20% predominant centrală
B. Diagnosticul poate fi confirmat prin tușeu rectal, B. Carcinomul cu celule mari are o incidenta de 30%
aspirație nazo-gastrică sau endoscopie digestivă C. Adenocarcinomul are o localizare periferică, de
superioară obicei
C. Tratamentul cuprinde prevenirea infecțiilor și a D. Carcinomul cu celule mici se asociează frecvent cu
encefalopatiei hepatice sindroamele paraneoplazice
D. Tehnicile endoscopice sunt de elecție E. Carcinomul cu celule mici are diseminare precoce
E. Metodele chirurgicale sunt o alternativă a hematogena
procedurilor endoscopice care sunt grevate de Raspuns corect B - pag 50-51
mortalitate scăzută și de agravarea insuficienței
hepatice 46. Afirmațiile de mai jos privind tratamentul CBP
Răspuns E – pg 321 sunt corecte, cu EXCEPȚIA:
A. Tratementul chirurgical se aplică tuturor tipurilor
42. Între criteriile de diagnostic ale sindromului histopatologice de CBP
hepato-renal găsim: B. Stadiile III A și uneori III B pot fi rezecabile de la
A. Absența ascitei început sau după câteva cicluri de chimioterapie
B. Creatinină serică sub 1,5 mg/dL neoadjuvantă
C. Absența șocului C. Înainte de intervenția chirurgicală trebuie evaluată
D. Proteinurie peste 0,5 g/zi funcția pulmonară post rezecție
E. Îmbunătățirea funcției renale la 2 zile după oprirea D. Evaluarea rezecabilității se face pornind de la datele
diureticelor de imagistică completate cu biopsii ganglionare
Răspuns C – pg 325 E. Evaluarea preoperatorie corectă scade mortalitatea
postoperatorie
43. Următoarele afirmații sunt adevărate, CU Rasp corect A - pag 59-60
EXCEPȚIA:

5
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

47. Enunțurile de mai jos reprezintă complicații ale E. Tratamentul ulcerului complicat cuprinde
radioterapiei, cu EXCEPȚIA: subsalicilatul de bismut
A. Esofagita R: c,d
B. Pneumonita de iradiere Tratamentul bolii ulceroase, pag. 269-270
C. Roșu cutanat
D. Fibroza pulmonară 52. Factorii de risc de resângerare la pacienții cu boală
E. Neuropatie secundară iradierii plexului brahial ulceroasă și HDS pot fi:
Rasp corect C - pag 62 A. Hemostaza endoscopica aplicată ca unică sursă
terapeutică
48. Chimioterapia are următoarele efecte adverse, cu B. Trombofilia
EXCEPȚIA: C. Hepatopatie severă
A. Alopecie D. Ulcerele aflate pe mica curbură
B. Aplazie medulară E. Ulcerele de mari dimensiuni
C. Șoc anafilactic R: a, c, e
D. Insuficiență hepatică acută Tabelul 14.3, pag.268
E. Insuficiență renală acută
Rasp corect D - pag 64 53. Care dintre următoarele afirmații legate de
complicațiile bolii ulceroase NU sunt adevărate:
49. Următoarele afirmații despre clinica BPOC-ului A. Ulcerul penetrant are un tablou clinic estompat sau
sunt corecte CU EXCEPȚIA: polimorf
A. Principalele semne în BPOC sunt tusea cronică și B. Managementul ulcerului penetrant este eminamente
dispneea de efort medicamentos
B. Un semn important în BPOC este scăderea calității C. Ulcerul perforat se prezintă cu tablou de abdomen
vieții acut chirurgical
C.Tusea este zilnică, cel puțin 3 luni pe an, minim 2 D. Stenoza pilorică se poate complica cu acidoză
ani consecutiv metabolică hipocloremică
D. Expectorația cronică zilnică purulentă reflectă în E. Este obligatorie hemostază endoscopică în
80% din cazuri prezența unor bronșiectazii hemoragia digestivă superioară cronică
E. În BPOC nu apare wheezing, acesta fiind un semn R: b, d, e
rezervat astmului Complicațiile bolii ulceroase, pag. 268
Raspuns corect e), paginile 8-9
54. Despre etiopatogenia ulcerului peptic sunt
50. Obiectivele unui program de reabilitare respiratorie adevărate informațiile:
sunt următoarele, CU EXCEPȚIA: A. Fumatul nu reprezintă un factor de risc pentru
A. Să amelioreze simptomatologia ulcerul peptic
B. Să crească VEMS-ul B. Infectia cu H.pilori induce metaplazie gastrică la
C. Să reducă numărul de exacerbări nivelul duodenului
D. Să reducă consumul de medicamente și de servicii C. H. pilori produce toxine agresive local
medicale D. Poate apărea ulcer de stress la pacienții cu
E. Să amelioreze calitatea vieții traumatism craniocerebral
Raspuns corect: b, pagina 20 E. Consumul cronic de AINS crește riscul de ulcer
peptic prin creșterea secreției acide
ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT MULTIPLU (2, R: b, c,d
3 sau 4 răspunsuri corecte): Etiopatogenia bolii ulceroase, pag.263
51. Alegeți răspunsurile corecte referitoare la
tratamentul bolii ulceroase: 55. Care dintre următoarele NU reprezintă manifestări
A. Limitarea consumului de alcool nu este importantă extraintestinale în bolile inflamatorii intestinale:
B. Misoprostolul nu are indicație A. Spondilita
C. Tratamentul antisecretor reprezintă resursa B. Eritemul nodos
terapeutica suficientă la pacinții tineri, fără simptome C. Insuficiența aortică
de alarmă D. Colangita sclerozantă primitivă
D. Prezența infecției cu H. pylori impune asocierea de E. Poliartrita reumatoidă
antibiotice R: c, e
Pag. 290

6
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

A. Antibioterapie anti H.pilori


56. Despre tratamentul cu agenți biologici în bolile B. Antiacide și alginați pentru vindecarea esofagitelor
inflamatorii intestinale sunt adevărate afirmațiile: C. Scădere ponderală pentru pacienții obezi
A. Se folosește doar în puseele acute D. Tratamentul de întreținere cu IPP se face cu doza
B. Alergiile pot fi reacții adverse cea mai mică eficientă
C. Eficacitatea tratamentului se urmărește pe baza E. Intervenția chirurgicală se face de rutină
scorurilor de activitate R: c, d 258-259
D. Adalimumabul se folosește la pacienții care nu au
răspuns la Infliximab 62. Este indicată EDS în BRGE la următoarele
E. Acționează prin inhibarea TNF-alfa categorii de pacienți, CU EXCEPŢIA:
R: b, c,d, e A. La pacienții care prezintă pirozis
Pag 293-294 B. Vârsta pacientului peste 50 ani
C. La pacienții cu hernie hiatală
57. Care dintre următoarele reprezintă complicații ale D. Simptomatologie atipică
bolilor inflamatorii intestinale: E. Eșec terapeutic la IPP
A. Megacolon toxic R: a, c
B. Ocluzia Pag. 256-257
C. Diverticuloză
D. Stenoze digestive 63. Tratamentul ulcerului hemoragic include:
E. HDS A. Hemostază endoscopică prin injectare de soluții
R: a,c, d, vasoactive
Tabel 15.9 pag 288 B. Intervenția chirurgicală ca ultimă resursă terapeutică
C. Embolizarea arterială selectivă de primă intenție
58. Simptomele care pot apărea în boala Crohn sunt D. Reechilibrarea volemică
următoarele, CU EXCEPŢIA: E. Vagotomie și piloroplastie
A. Scaune diareice R: a, b, d
A. Regurgitații acide Pag. 270-271
C. Dureri abdominale difuze
D. Scaune pleiocrome 64. Despre etiopatogenia bolilor inflamatorii intestinale
E. Scădere ponderală NU sunt adevărate afirmațiile:
R: b, d A. Modificările genetice au rol determinant în extensia
Pag.281 și severitatea inflamației
B. Din punct de vedere etnic, asiaticii au riscul cel mai
59. Despre colangita sclerozantă primitivă sunt mare
adevărate informațiile: C. Mutația NOD2 se asociază frecvent cu colita
A. Se asociază până la 30-50% cu bolile inflamatorii ulcerativă
intestinale D. În boala Crohn există un răspuns inflamator de tip
B. Este o boală infecțioasă Th1
C. La examenul obiectiv se observă leziuni de grataj E. În bolile inflamatorii intestinale există o exacerbare
D. Probele de laborator evidențiază C-ANCA pozitivi a aderării, migrării și invaziei leucocitare
E. Diagnosticul se face prin colangiografie R: b,c
R: c, e Pag 276-277
Pag. 291
65. Care din următoarele NU dau de obicei RGE?
60. Următoarele medicamente pot agrava/determina A. Inhibitorii enzimei de conversie
BRGE: B. Blocanții canalelor de calciu
A. Betablocantele C. Hidrazida
B. Antidepresive triciclice D. Estrogenii
C. Teofilina E. Progesteronii
D. Digitala (CG R:AC, pag 255)
E. Blocanții canalelor de calciu
R: b,c, e 255 66. Care din următoarele afirmații sunt FALSE:
A. Boala Crohn poate afecta orice segment al tubului
61. Tratamentul BRGE trebuie să conțină: digestiv

7
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

B. In colita ulceroasă, inflamația este transmurală, D. Tratamentul cu AINS


motiv pentru care apar frecvent fistule E. Infecția cu Herpes simplex tip 2
C. In boala Crohn, afectarea mucoasei intestinale este (CM, pag 263,264) a, c, d
parcelară, discontinuă
D. Fistulele perianale sunt întalnite adesea în boala 71. Care din afirmațiile de mai jos sunt corecte în
Crohn legătură cu morfopatologia BPOC-ului:
E. Scaunele cu aspect steatoreic pot fi întalnite in colita A. BPOC-ul afectează căile aeriene mari și mici
ulcerativă cu localizare ileală B. Leziunea caracteristică parenchimului pulmonar
(CM, pag 280. 281), b, e este emfizemul pulmonar
C. Peretele bronșic devine îngroșat cu prezența de
67. Care dintre următoarele modificări biologice se pot secreții abundente
întâlni în bolile inflamatorii intestinale D. Căile aeriene mici sunt mai puțin afectate în BPOC
A. Anemie feriprivă E. Emfizemul centrolobular și panlobular se descriu în
B. Anemie macrocitară BPOC
C. Trombocitopenie Raspuns corect: a, b,c,e Paginile 5-6
D. Creșterea VSH
E. Hipercalcemie 72. Care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate în
(CM,pag 282) a,b,d diagnosticul pozitiv al BPOC-ului:
A. Confirmarea diagnosticului se face prin efectuarea
68. Următoarele afirmații sunt FALSE, CU pneumotahogramei
EXCEPȚIA: B. Pentru diagnostic se folosește raportul VEMS/CVF
A. În serul pacienților cu Boala Crohn pot fi depistați > 0.7
cu precădere anticorpi pANCA C. Dispneea din BPOC se manifestă prin crize de
B. Colonoscopia evidențiază prezența de ulcerații dispnee paroxistică, în special nocturne
aftoide in colita ulcerativă D. Diagnosticul pozitiv în BPOC se pune pe examenul
C. Pseudopolipii inflamatorii pot fi decelate in toate CT toracic
formele de boală inflamatorie intestinală E. Dispneea este persistentă și progresivă cu agravare
D. Colonoscopia este metoda de elecție pentru la efort și la infecție respiratorie
depistarea megacolonului toxic Raspuns corect a) e) pagina 10
E. Endoscopia cu magnificație crește acuratețea
diagnosticării modificărilor displazice din bolile 73. Explorarea de bază a BPOC-ului la luarea în
inflamatorii intestinale evidență din perioada stabile include:
(CM, pag 282, 283), c, e A. Spirometrie cu test bronhodilatator
B. Fibrobronhoscopia
69. Care din următoarele afirmații sunt ADEVĂRATE C. Examenul clinic
: D. Evaluarea comorbidității cardiovasculare
A. Asocierea infecției cu H. pylori crește riscul de E. Radiografia toracică standard
ulcer Raspuns corect: a,c,d,e pagina 14
B. H. pylori acționează exclusiv prin generarea de
toxine cu agresivitate pentru mucoasa gastrică
C. H. pylori are un tropism special pentru zonele de 74. Care din următoarele afirmații sunt adevărate:
metaplazie gastrică de la nivel duodenal. A. Radiografia toracică în BPOC este, în general,
D. La pacienții cu H. pylori prezent, există un risc mai săracă în modificări
mare de a dezvolta adenocarcinom gastric sau limfom B. Este recomandată efectuarea unei radiografii
MALT toracice la pacienții cu BPOC pentru un diagnostic
E. Inhibarea sintezei de prostaglandine de către AINS precoce al cancerului pulmonar
duce la creșterea secreției de acid clorhidric C. Radiografia pulmonară este utilă la cei cu BPOC
(CG, pag 263, 264) a, c, d pentru că obiectivează și cuantifică bulele și emfizemul
pulmonar
70. Care din situațiile de mai jos reprezintă factori de D. Radiografia pulmonară permite diagnosticarea altor
risc pentru boala ulceroasă? afecțiuni cu tablou clinic comun cu BPOC-ul:
A. Sindrom Zollinger Ellison pneumonii, insuficiență cardiacă, etc.
B. Diabetul zaharat insulinoindependent E. Radiografia toracică este utilă în explorarea de bază
C. Asocierea corticosteroizilor cu AINS la luarea în evidență

8
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

Raspuns corect: a,b,d,e pagina 12 D. Factori care țin de gazdă și determină o evoluție
prelungită
75. Criteriile de spitalizare în exacerbarea BPOC sunt: E. Diagnostic precoce
A. Obnubilarea Raspuns corect: a,c,d pagina 34
B. Dispnee severă de repaus
C. Tahipnee peste 25 respirații/minut 80. Pneumonia recurentă are drept cauze:
D. Alura ventriculară peste 110 bătăi / minut A. O boală sistemică
E. Febra B. Bronșiectazii difuze
Raspuns corect: a,b,c,d pagina 22 C. Cauze locale
D. Noncomplianța la tratament
76. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate: E. Etiologia cu Chlamydia pneumoniae
A. Astmul bronșic se caracterizează funcțional prin Raspuns corect: a,b,c pagina 35
sindrom restrictiv
B. Obstrucția din astmul bronșic este reversibilă 81. Care dintre simptomele de mai jos definesc
spontan sau după un bronhodilatator exacerbarea din BPOC?
C. În obstrucțiile severe, apare hiperinflația, când cresc A. Apariția sau agravarea dispneei
volumele pulmonare, în special volumul rezidual B. Creșterea volumului de spută
D. Transferul gazos prin membrana alveolo-capilară C. Subfebrilitate sau febră
este modificat în astm D. Apariția sau agravarea tusei
E. Obstrucția căilor aeriene în astm se insoțește de E. Tahicardie
hipercapnie Raspuns corect: abcd, pagina 21
Raspuns corect: b,c pag 40-41
82. Care din următoarele clase de medicamente se
77. Care din următoarele afirmații sunt FALSE: folosesc în tratamentul BPOC?
A. Pneumoniile nozocomiale apar la o persoană A. Teofiline
spitalizată pentru o altă boală la mai mult de 48 de ore B. Anticolinergice cu durată lungă de acțiune
după internare C. Antileucotriene
B. Creșterea procentului de tulpini bacteriene D. Betamimetice cu acțiune scurtă sau lungă de acțiune
rezistente la antibiotic determină dificultăți terapeutice E. Corticosteroizii inhalatorii
în pneumonii Raspuns abde, pag 16-18
C. Pneumoniile comunitare sunt cele dobândite în afara
spitalului și debutează în primele 72 de ore după 83. Care sunt efectele administrării corticosteroizilor
spitalizare inhalatorii în BPOC?
D. Pneumonia este un sindrom prin care se manifestă A. Crește semnificativ VEMS-ul
un număr mare de infecții diferite B. Reducerea ratei exacerbărilor
E. Pneumonia comunitară se prezintă ca pneumonie C. Ameliorează calitatea vieții pacienților
francă sau pneumonie atipică D. Scade purulența sputei
Raspuns corect a,c pagina 25,27 E. Nu influențează semnificativ rata de degradare
anuală a VEMS-ului
78. Indicele prognotic pentru pneumonie se calculează Raspuns bce, pagina 18
în funție de:
A. Hipotensiunea arterială sub 90 mmHg
B. Polipnee peste sau egal cu 30 /minut 84. Ce explorări impun exacerbăriile severe ale BPOC?
C. Alterarea funcțiilor mentale A. ECG
D. Hemoptizia B. Bronhoscopie
E. Vârsta peste 65 de ani C. Gazometrie
Raspuns corect: a,c,b,e pagina 27-28 D. Examen CT
E. Radiografie toracică
79. O evoluție nefavorabilă a pneumoniei poate avea Raspuns corect a,c,e pag 22
drept cauze următoarele:
A. Terapie ineficientă (germen rezistent) 85. Care sunt beneficiile administrării corticosteroizilor
B. Coexistența unei talasemii pe cale generală în BPOC?
C. O complicație a pneumoniei (ex. Empiemul) A. Scade purulența sputei
B. Scade durata de spitalizare

9
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

C. Scade riscul de recidivă a exacerbării în următoarele 90. Tratamentul exacerbării severe a BPOC include:
6 luni (pag23 )
D. Grăbește remisiunea dispneei și a simptomelor A. Oxigenoterapia pe sondă nazală în debit mic (2-3
E. Ameliorează hipoxemia și hipercapnia L/min)
Raspuns corect bcde, pagina 23 B. Bronhodilatație maximală, preferabil prin
nebulizare
86. Care este etiologia probabilă pneumoniei C. Mucolitice
comunitare raportat la vârstă? D. Corticoterapie sistemică în doze medii
A. La adultul tânăr, etiologia mai frecventă este E. Suport ventilator non-invaziv sau invaziv în caz de
Streptococcus pneumoniae acidoză respiratorie decompensată
B. La adultul peste 40 de ani, predomină Mycoplasma Răspuns ABDE
pneumonia
C. La vărstnic predomină Streptococcus pneumonia, 91. Care din următoarele elemente cardinale
Haemophilus influenza, bacilii Gram negativi anamnestice susțin diagnositcul pozitiv de diabet
D. La copilul mai mare de 6 ani, germenul mai des zaharat? Pag 336
incriminate este E. coli A. Poliurie
E. La copilul sub 6 ani, etiologia probabilă poate fi o B. Stare de deshidratare accentuată
suprainfecție bacteriană după boli anergizante. C. Tulburări hidroelectrolitice
Raspuns corect ce, pagina 25-26 D. Scădere ponderală
E. Respirație Kussmaul
87. Care sunt mediatorii preformați ai eozinofilelor cu A, D
rol în inflamația cronică din astmul bronșic?
A. Proteina bazică majoră- MBP 92. Despre debutul comei hiperosmolare diabetice sunt
B. Catalază derivată din eozinofil- ECA adevărate următoarele afirmații: Pag 338
C. Neuropeptidaza derivată din eozinofil- EDN A. Debutul este brusc
D. Proteina cationică eozinofilică- ECP B. Apare azotemia extrarenală
E. EPO- peroxidaza eozinofilică C. Apare astenia fizică progresivă
Raspuns corect: a,c,d,e pag 40 D. Pacientul este hipertermic
E. Apare scăderea ponderală
88. Care sunt avantajele tratamentului asociativ C, E
CSI+BADLA în BPOC?
A. Ameliorează calitatea vieții 93. Despre perioada de stare în acidoza lactică
B. Ameliorează calitatea somnului diabetică sunt adevărate următoarele afirmații: pag 339
C. Scade purulența sputei A. Pacientul este bradicardic
D. Reduce fondul de atopie B. Respirația Kussmaul are miros de acetonă
E. Ameliorează numărul și severitatea exacerbărilor C. pH-ul scade sub 7.1
Rasp corect abe, pag 18 D. Starea de conștiență este alterată
E. Raportul acid lactic/acid piruvic crește peste 10/1
89. Care dintre afirmațiile de mai jos despre C, D, E
oxigenoterapia de lungă durată la domiciliu în BPOC
sunt adevărate: 94. Diagnosticul diferențial al acidozei lactice din
A. Durata de utilizare trebuie să fie minimum 15-16 diabet se face cu: ; PAG 339
ore pe zi, care să include obligatoriu noaptea A. Acidozele metabolice din alte afecțiuni
B. Titrarea debitului necesar se poate face folosind B. Coma hepatică
monitorizarea clinică C. Cetoacidoza diabetică
C. Oxigenoterapia de lungă durată crește D. Stări de deshidratare de alte etiologii
supraviețuirea in stadiile avansate E. Coma infecțioasă
D. Indicația se poate stabili și în perioada de A, C
exacerbare
E. Calea de administrare este reprezentată de canula 95. Triada Whipple cuprinde: pag 339
nazală A. Glicemie sub 70 mg/dl
Rasp: a,b,c,e pag 19 B. Glicemie peste 70 mg/dl
C. Simptome și semne specifice hipoglicemiei
D. Remisia simptomatologiei după aport de glucide

10
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

E. Hiperglicemie A, C, E
A, C, D
101. Despre fibroza hepatică sunt adevărate
96. Stadiile evolutive ale retinopatiei diabetice cuprind următoarele, CU EXCEPȚIA:
pag 343 A. Este o componentă constantă a cirozei hepatice
A. RD preproliferativă și proliferativă – dilatare B. Poate apărea și în insuficiența cardiacă stângă
capilară, hemoragii, exsudate C. Poate apărea și în obstrucția căilor biliare
B. RD neproliferativă- hemoragii, microanevrsime D. Este sinonimă cu ciroza hepatică
C. RD preproliferativă și proliferativă- zone de E. Poate apărea și în fibroza hepatică congenitală
ischemie, risc de glaucom neovascular (fibroza zonei 3)
D. RD proliferativă complicată- hemoragie in vitros, Răspuns B,D,E – pg 303
dezlipire de retină
E. RD neproliferativă- neovase, dialtare capilară, 102. Pot fi cauze rare de ciroză hepatică următoarele,
exsudate CU EXCEPȚIA:
B, C, D A. Toxoplasmozei
B. Cirozei biliară primitivă
97. Particularitățile gangrenei diabetice în funcție de C. Pericarditei constrictivă
etiologie sunt: PAG 345 D. Cirozei după by-pass
A. Gangrena neuropată- puls arterial absent E. Schistosomiazei
B.Gangrena neuropată – puls arterial prezent Răspuns B,C – pg 304
C. Gangrena arteriopată - hipoestezie tactilă, termică,
dureroasă și vibratorie 103. Factorii de risc implicați în apariția steatohepatitei
D. Gangrena neuropată- ROT normale non=alcoolice sunt, CU EXCEPȚIA:
E. Gangrena arteriopată- tratament medicamentos fără A. IMC peste 28
rezultate B. Raportul AST/ALT subunitar
B, E C. Hiperparatiroidismul primar
D. Insulino-rezistența
98. Afirmatiile FALSE despre boala vasculară a E. Hipertensiunea arterială
trunchiurilor supraaortice sunt: pag 346 Răspuns B,C – pg 304
A. Este mai frecventă de 3 ori decât la nediabetici
B. Se poate manifesta prin accidente vasculare 104. Factorii care stimulează regenerarea hepatocitară
hemoragice sunt următorii, CU EXCEPȚIA:
C. Manifestările sunt mai frecvente la vârstnici A. Epidermal growth factor
D. Manifestările sunt mai frecvente la bărbați B. Activitatea redusa a matrix metalo-proteinazelor
E. Hemoragia cerebrală este mai rară la pacienții cu C. Heparin-binding growth factor
DZ, dar cu evoluție mai severă D. Transforming growth factor alfa
B, C, D E. Hepatocyte growth factor
Răaspuns B,C – pg 305,306
99. Manifestări cutanate și bucolinguale în diabet sunt:
pag 346 105. La analiza microscopică a unor piese de biopsie
A. Piele ceroasă hepatică prelevate de la un pacient cu ciroză de
B. Hipopigmentare cutanată etiologie alcoolică se pot întâlni următoarele:
C. Granulom inelar A. Prezența hialinului limitat la spațiul extracelular
D. Ulcere atrofice B. Corpi Mallory
E. Durinoame C. Depozite de fier intrahepatocitar
A, C, E D. Diminuarea severă a numărului ductelor biliare
E. Depozite de cupru extracelular
100. Despre leziunile hepatice în DZ sunt adevărate Răspuns B,C – pg 307
următoarele afirmații: pag 346
A Se întâlnesc în sindromul Mauriac 106. Valoarea serică a trigliceridelor poate crește în
B. Se întâlnesc în sindromul Gilbert următoarele afecțiuni:
C. Se întâlnesc în steatonecroza hepatică A. Sindromul Budd-Chiari
D. Predomină la barbații obezi B. Ruptura spontană a capsulei Glisson
E. Apar în cadrul DZ Tip 2 C. Sindromul Zieve

11
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

D. Cirozele de cauză virală cu evoluție îndelungată E. Prezența lichidului de ascită, decelabil inclusiv în
E. Cirozele alcoolice cazul ascitei de gradul I
Răspuns C,E – pg 307 Răspuns A,B,D,E – pg 310,311

107. Substanțele ce au efect vasoconstrictor asupra


circulației intrahepatice sunt următoarele, CU 112. Teste neinvazive pentru evaluarea fibrozei
EXCEPȚIA hepatice care utilizează drept criteriu valoarea GGT
A. Endotelina sunt următoarele:
B. Leucotrienele A. Forns
C. Vasopresina B. APRI
D. Angiotensinogenul C. Fibrotest
E. Oxidul nitric D. ELF
Răspuns D,E – pg 307 E. PGA index
Răspuns A,C,E – pg 312
108. Steluțele vasculare pot apărea tranzitor în cadrul
următoarelor contexte fiziologice sau patologice: 113. Următoarele afirmații legate de ciroza biliară
A. În hepatita acută virală primitivă sunt adevărate:
B. În timpul sarcinii A. Se poate asocia cu afecțiuni extrahepatice în 90%
C. La copii din cazuri
D. În hepatita cronică activă B. Ocazional pacienții pot prezenta neuropatie
E. Ca o consecință a malnutriției protein-calorice periferică xantomatoasă
Răspuns A,B,C,D – pg 309 C. În fazele inițiale ale bolii, colestaza se asociază cu
icter sclero-tegumentar
109. Sindromul hemoragipar se poate datora D. Antigenul E2 și proteina X sunt specifice acestei
următoarelor consecințe fiziopatologice ale boli
insuficienței hepatocelulare: E. Debutul este cel mai frecvent între 25-40 de ani
A. Scăderea sintezei factorilor II, V, VII, IX, X Răspuns B,D – pg 313
B. Reducerea sintezei proteice cu diminuarea
rezistenței peretelui vascular 114. Diagnosticul bolii Wilson este susținut de
C. Creșterea raportului estrogeni liberi/testosteron liber următoarele:
plasmatic A. creșterea excreției intestinale a cuprului peste 100
D. Trombocitopenie mg/24 ore
E. Creșterea presiunii oncotice a plasmei B. scăderea ceruloplasminei serice sub 20 mg%
Răspuns A,B,D – pg 309 C. creșterea cantității de amiloid intrahepatocitar
D. creșterea cuprului hepatic peste 250 g/gram de țesut
110. Diabetul se asociază în special următoarelor uscat
forme de ciroză hepatică: E. scăderea depozitelor de colagen și fibronectină
A. Ciroza alcoolică Răspuns B,D – pg 315
B. Ciroza datorată infecției cu VHC
C. Ciroza determinată de boala Wilson 115. În cadrul clasei C, conform clasificarii Child-
D. Ciroza determinată de coinfecția VHB și VHD Pugh-Turcotte, poate fi încadrat un pacient ce prezintă
E. Ciroza determinată de hemocromatoza următoarele:
Răspuns A,B,E – pg 310,311 A. Ascită în cantitate medie, bilirubină serică = 1,3 mg
%, fără encefalopatie, INR = 1,6 , albuminemie = 3,9 g
111. Cu ajutorul ecografiei abdominale se pot decela %
următoarele modificări în cadrul cirozei hepatice: B. Ascită în cantitate mare, comatos, INR = 2,9,
A. Pot fi vizualizați nodulii de regenerare de albuminemie = 1,8 g %, bilirubină serică = 6 mg %
dimensiuni mari, de regulă hipoecogeni C. Ascită în cantitate moderată, cu un grad moderat de
B. Contur hepatic neregulat encefalopatie, INR = 1,9 , albuminemie = 2,8 g %,
C. Calibrul scăzut al venei splenice datorat bilirubină serică = 5 mg %
hipertensiunii portale D. Ascită în cantitate moderată, fără encefalopatie,
D. Peretele colecistului poate fi îngroșat, cu aspect de INR = 2, albuminemie = 4 g %, bilirubină serică = 1,2
dublu contur datorită hipoproteinemiei mg %

12
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

E. Ascită în cantitate mare, cu un grad moderat de A. Bilanțul diagnostic minim în CBP include
encefalopatie, INR = 4, albuminemie = 1,6 g %, radiografia toracică și consultul pneumologic
bilirubină serică = 3,4 mg % B. Examenul CT se face după endoscopia bronșică
Răspuns B,C,E – pg 317 pentru a putea stadializa CBP
C. Evaluarea precisă a extensiei ganglionare și a
116. Care dintre afirmațiile de mai jos, în legătură cu extensiei metastatice se face prin PET-CT
cancerul bronhopulmonar, sunt corecte: D. Endoscopia bronșică nu are utilitate practică în
A. Are punct de plecare la nivelul celulelor alveolare cancerele cu localizare periferică
B. Poate fi primitiv sau secundar E. În cadrul diagnosticului pozitiv pentru alegerea unei
C. Incidența lui ocupă în Europa unul dintre primele opțiuni terapeutice este necesar consultul cardiologic
locuri Raspuns corect: B, D - pag 53-54
D. Supraviețuirea la 5 ani este de 20%
E. În România, incidența lui în totalul cancerelor se 121. Care dintre investigațiile de mai jos au fost
situează pe locul doi, după cancerul de sân folosite ca programe de screening în CBP fără rezultate
Raspuns corect B,C - pag 48 certe?
A. Examen CT torace
117. Care dintre substanțele de mai jos sunt cei mai B. Examen citologic al sputei
importanți factori asociați cu riscul de cancer C. Radiografia toracică
bronhopulmonar: D. Bronhoscopia cu fluorescență
A. Azbest E. Aspiratul bronșic
B. Cadmiu Raspuns B, C, D - pag 59
C. Aluminium
D. Arsenic 122. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate
E. Fum diesel în legătură cu tratamentul chirurgical al CBP:
Raspuns corect A, B, D, E - pag 49 A. Tratamentul chirurgical trebuie completat cu
radioterapie și/sau chimioterapie
118. În legătură cu formațiunile tumorale pulmonare: B. Mai puțin de 30% din pacienții cu CBP se pretează
A. Carcinoamele non microcelulare reprezinta 80-85% la tratementul chirurgical
din formele tumorilor maligne de tip epitelial C. Rezecțiile tumorale incomplete se fac doar în rare
B. Carcinomul scuamos poate fi detectat prin cazuri de hemoptizii masive sau complicații infecțioase
endoscopie D. Tratamentul chirurgical vizează atât îndepărtarea în
C. S-a renunțat în clasificare la entitatea de carcinom totalitate a tumorii primitive, cât și a stațiilor
bronhiolo-alveolar ganglionare invadate
D. Și tumora carcinoidă face parte din NSCLC-non E. Tratamentul chirurgical reprezintă principalul
small cell lung cancer tratament cu potențial de vindecare
E. Adenocarcinomul este forma cea mai frecventă la Raspuns A, C, D, E - pag 59
pacienții nefumători
Raspuns corect A, B, C, E - pag 50 123. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt corecte?
A. În cazul carcinoamelor nediferențiate este
119. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate: importantă orientarea către adenocarcinm sau carcinom
A. Edemul ,,în pelerină’’ apare prin compresia/invazia scuamos pe baza imunohistochimiei
pericardului B. Adenocarcinomul are o incidență de aproximativ
B. În cazul invaziei simpaticului cervical apare 25% și este forma cea mai frecventă la fumători
sindromul Pancoast-Tobias C. În aproximativ 10% din cazuri, cancerele non-
C. Metastazele osoase sunt de obicei leziuni micro-celulare non scuamoase prezintă anomalii
osteocondensate genetice somatice pentru care există tratamente
D. Metastazele osoase sunt localizate de obicei la specifice
nivelul vertebrelor, coastelor și bazinului D. Carcinoamele scuamoase pot fi detectate prin
E. Hemoptizia este simptom de Cancerului Bronho endoscopie
Pulmonar E. Adenocarcinomul are o diseminare extratoracică
Raspuns corect D, E - pagina 52-53 rapidă
Rasp corect: A, C, D, E - pag 50-51
120. Precizați care dintre enunțurile de mai jos sunt
FALSE:

13
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

124. Precizați care dintre entitățile de mai jos sunt E. Doar pacienții cu TB extrapulmonară care prezintă
forme de adenocarcinom: complicații sunt testați HIV
A. Adenocarcinom cu celule clare Rasp corect bcd, pag 79
B. Carcinom pleomorf
C. Carcinom mucinos sau coloid 129. Următoarele afirmații despre TBC sunt adevărate:
D. Carcinom cu celule clare A. Intradermoreacția la tuberculină este pozitivă și la
E. Carcinom scuamos cu celule clare pacienții imunodeprimați
Rasp A, C - pag 51 B. În TB secundară, la examenul radiologic leziunile
sunt polimorfe, situate predominant în regiunile apicale
125. Care dintre următoarele reprezintă contraindicații și dorsale bilateral, asimetric, neomogen
la tratamentul chirurgical al CBP? C. Diagnosticul TB extrapulmonare este ușor de
A. Insuficiența cardiacă avansată stabilit comparativ cu TB pulmonară
B. Diabetul zaharat insulinonecesitant D. Diagnosticul tuberculozei indiferent de localizare se
C. Fibrilația atrială cronică face de către pneumolog
D. Boala ischemică coronariană E. În localizările multiple, dintre care cel puțin una
E. Insuficiența hepatică pulmonară, primează diagnosticul de TB pulmonară
Rasp corect A, E - pag 60 Rasp corect b,e, pag 78-79

126. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate 130. Afectarea TB a SNC are următoarele simptome:
privind radioterapia în tratementul CBP? A. Diaree
A. Radioterapia are rol curativ, atunci când este B. Hemipareză
asociată cu chimioterapia C. Tetrapareză
B. Radioterapia este tratament complementar după D. Convulsii
tratamentul chirurgical E. Tulburări de conștiență
C. Radioterapia iradiază și plămânul adiacent tumorii Rasp corect de, pag 81
agravând funcția pulmonară
D. Radioterapia se folosește pentru ameliorarea 131. Care din următoarele afirmații sunt adevărate
durerilor din metastazelor osoase despre TB ganglionară:
E. Radioterapia folosește sisteme bazate pe Cobalt A. Ganglionii iau aspect pseudotumoral, ulterior
Rasp corect abcd pag 61-62 colicvează și fistulizează la piele
B. Chiar în absența intervenției chirurgicale TB
127. Următoarele afirmații sunt adevărate privind ganglionară se vindecă fără cicatrice
chimioterapia: C. Examenul histopatologic evidențiează granulomul
A. Se recomandă minim 6 (maxim 10) cicluri de TB
chimioterapie D. Tratamentul este doar cu regimuri standard de
B. Vârsta avansată este contraindicație pentru antibiotice anti TB pentru că fistulele se închid spontan
chimioterapie E. Puroiul fistular este pozitiv în 90% pentru BK sau
C. Carboplatinul se poate folosi în caz în cazurile de Mycobacterium bovis
alterare a funcției renale Rasp corect ac, pag 81
D. Se folosesc asocieri de 3 droguri citostatice
E. Chimioterapia trebuie oprită în caz de progresie sub 132. Asociați din simptomele de mai jos pe cele
tratament, urmând a se folosi altă schemă terapeutică caracteristice TEP:
Rasp ce, pag 63 A. Greață și vărsături
B. Dispnee
128. Pentru TB pulmonară, în cazul asocierii C. Dureri la nivelul unui membru superior
HIV/SIDA sunt adevărate următoarele: D. Hemoptizii
A. Infecția HIV accelerează evoluția bolii TBC E. Anxietate
B. Pacienții HIV+ au un risc de 2-3 ori mai mare de Rasp corect bd, pag 91
îmbolnăvire pentru TB
C. Toți pacienții cu TB pulmonară sunt testați HIV 133. Care din următoarele complicații pot apărea în
D. Toți pacienții HIV pozitiv sunt investigați pentru TEP:
TB, cu examen bacteriologic pentru BK și examen A. Exitus
radiologic pulmonar B. Hipertensiunea pulmonară tromboembolică cronică
C. Pneumotorax

14
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

D. Recurența precoce a TEP D. Mutația genică face ca valoarea serică a AAT să fie
E. Rezoluția incompletă a trombilor de <10% din valoarea normală
Rasp corect abde, pag 96-97 E. Determină un declin anual al VEMS nesemnificativ
Răspuns CD
134. Ce anomalii ECG sunt asociate cu un prognostic
nefavorabil în TEP? 139. Care dintre afirmațiile privind prezentarea clinică
A. Aritmii ventriculare a BPOC sunt adevărate: (pag 8,9)
B. Prezența undelor q în derivațiile stângi A. Simptomele apar lent, progresiv
C. BRS nou apărut B. Tusea productivă aduce tarziu fumătorii la medic,
D. Inversiunea undelor T în derivațiile anterioare întrucât aceștia o consideră ca fiind "normală"
E. Bradicardia C. Dispneea de efort apare rar în BPOC
Rasp corect de, pag 93 D. Respirația șuieratoare (wheezing) nu se întîlnește în
BPOC
135. Recomandările actuale privind durata E. Pacientul se poate prezenta la medic pentru
anticoagulării în cazul TEP sunt: simptomele bolilor asociate: cardio-vasculare,
A. TEP secundar unui factor de risc tranzitor neoplazii (datorate factorului de risc comun – fumatul)
(reversibil)- durată anticoagulare intravenoasă 3 luni Răspuns ABE
B. TEP neprovocat- durată minimum 6 luni după
primul episod, cu prelungire dacă riscul hemoragic este 140. Efectuarea unei radiografii pulmonare standard
mare este recomandată la pacienții cu BPOC: (pag 8,12 )
C. TEP neprovocat- al doilea episod- anticoagulare A. La momentul diagnosticului
indefinit B. La fiecare vizită de control
D. TEP și cancer activ- HGMM primele 3-6 luni, apoi C. Dacă apar modificări ale caracterului tusei
anticoagulare fie HGMM, fie anticoagulant oral D. Dacă apar hemoptizii sau spute hemoptoice
nedefinit sau până se rezolvă neoplazia E. Nu este recomandată la pacienții cu BPOC, întrucât
E. Periodic trebuie evaluat raportul risc/beneficii radiografia nu arată modificări importante în BPOC
Rasp corect cde, pag 100 Răspuns ACD

136. Boli cronice insoțite de obstrucție bronșică 141. Următoarele elemente sunt luate în calcul pentru
ireversibilă sunt: (pag 2) clasificarea BPOC: (pag 14)
A. Fibroza pulmonară idiopatică A. Clasificarea ia în calcul valoarea VEMS în perioada
B. BPOC stabilă, măsurat după bronhodilatator
C. Fibroza chistică B. Exacerbările frecvente încadrează pacienții în clase
D. Edemul pulmonar acut de risc crescut, chiar dacă valoarea VEMS nu este
E. Bronșiolita obliterantă scazută sever
Răspuns BCE C. Clasificarea ține cont și de severitatea simptomelor
D. Încadrarea în grupe de risc se face în funcție de cel
137. Următoarele boli cronice cu substrat inflamator mai sever dintre elementele evaluate
asemănător se asociază frecvent la fumatori, datorită E. Istoricul fumatului este un factor de diferențiere în
tabagismului ca factor de risc comun: (pag 2) clasificarea BPOC
A. BPOC Răspuns ABCD
B. Ateroscleroză sistemică, ce determină boli vasculare
coronariene, cerebrale sau periferice 142. Evoluție și prognostic BPOC: (pag 2,13,15)
C. Astmul A. BPOC este o boală rapid progresivă, între momentul
D. Diabetul zaharat tip II diagnosticului și deces trec de obicei mai puțin de 5 ani
E. Leziuni articulare inflamatorii B. Dintre complicațiile tardive fac parte insuficiența
Răspuns ABD respiratorie cronică și cordul pulmonar cronic
C. Doar 5% dintre pacienții cu VEMS <750 mL
138. Deficitul de alfa1 anti-tripsină: (pag 4) supraviețuiesc mai mult de 10 ani
A. Determină o formă uşoară de emfizem pan-acinar D. BPOC se poate vindeca dacă pacientul este tratat
B. Este destul de frecvent, fiind răspunzător de 15-25% corect
dintre cazurile de BPOC E. Sevrajul fumatului este singurul mijloc prin care se
C. Se manifestă clinic la tineri (<40 de ani), mai ales poate încetini declinul VEMS la un pacient cu BPOC
dacă sunt și fumători Răspuns BCE

15
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

E. Se folosește doar ca tratament de asociere la


143. Despre granulomul TB sunt adevărate bronhodilatatoarele inhalatorii la pacienții cu BPOC
următoarele, CU EXCEPTIA: (pg.75) sever
A. conține 3-4 celule gigante Langhans Răspuns BCE
B. este o structură specifică care permite confirmarea
TB 148. Afirmațiile adevărate despre corticoterapia
C. conține la periferie fibroblaști inhalatorie în tratamentul BPOC sunt: (pag 18)
D. conține la exterior o zonă de necroză cazeoasă A. Stopează degradarea anuală a VEMS
E. este avascular B. Se indică pacienților cu BPOC sever (VEMS <50%
RASPUNS: A D prezis)
C. Se indică pacienților cu exacerbări frecvente (2 sau
144. Administrarea bronhodilatatoarelor cu durată mai multe / an)
scurtă de acțiune este recomandată în BPOC: (pag 16) D. Se asociază la tratamentul bronhodilatator cu
A. Cel puțin de trei ori pe zi acțiune de lungă durată, cu care se potențează reciproc
B. Doar în asociere cu un corticosteroid inhalator E. Nu se recomandă în BPOC, întrucât este o boală
C. În caz de agravare a dispneei („la nevoie”) progresivă, iar riscurile corticoterapiei pe termen lung
D. Preventiv, înainte de un efort fizic sunt prea mari
E. Nu sunt recomandate în BPOC, ci doar Răspuns BCD
bronhodilatatoarele cu durată lungă de acțiune
Răspuns CD 149. Care dintre următoarele medicații sunt
recomandate în tratamentul BPOC: (pag 18,19)
145. Dintre efectele adverse întalnite după A. Mucoliticele și antioxidanții, întrucât au un
administrarea excesivă a bronhodilatatoarelor beta- beneficiu important în BPOC
mimetice cu durată scurtă de acțiune fac parte: (pag B. Vaccinarea anti-pneumococică
16) C. Vaccinarea anti-gripală anuală
A. Dilatația bronșiilor D. Antibioticele administrate profilactic, în cure de
B. Tahicardia sinusală durată medie, repetate de câteva ori pe an
C. Tremorul extremităților E. Inhibitorii tusei (ex: codeina)
D. Hipopotasemia Răspuns BC
E. Creșterea frecvenței exacerbărilor
Răspuns BCD 150. Referitor la administrarea oxigenoterapiei la
domiciliu la pacienții cu BPOC stabil sunt adevărate
146. Avantajele folosirii bronhodilatatoarelor cu durată următoarele: (pag 19 )
lungă de acțiune în BPOC sunt: (pag 17) A. Calea de administrare preferată este pe canulă
A. Durata de acțiune de 12-24 de ore nazală
B. Limitarea remodelării bronșice B. Debitul uzual este 8-10 litri/minut
C. Creșterea numărului de exacerbări C. Administrarea trebuie să fie de cel puțin 15-16 ore /
D. Efectele adverse reduse după inhalarea corectă zi, incluzând toată perioada nopții
E. Gustul plăcut după inhalare D. Se folosește doar în perioadele de exacerbare
Răspuns ABD ușoară, pentru a preveni dezvoltarea unei exacerbări
severe
147. Următoarele afirmații cu privire la folosirea E. Titrarea administrării oxigenoterapiei are ca țintă
teofilinei în tratamentul pacienților cu BPOC sunt obținerea unei saturații a oxigenului (SaO2) de 88-92%
corecte: (pag 17) Răspuns ACE
A. Trebuie indicată de rutină la pacienții cu BPOC încă
din primele stadii de boală 151. Ventilația non-invazivă cu două nivele de
B. Se folosesc doar formele retard presiune (Bi-PAP) este indicată: (pag 19,20)
C. Efectele adverse sunt mai frecvente decât în cazul A. La toti pacienții cu BPOC
bronhodilatatoarelor inhalatorii la doze uzuale B. La pacienții cu BPOC cu hipercapnie persistentă
D. Efectul bronhodilatator este mult mai bun față de (PaCO2 >55 mm Hg)
cel al bronhodilatatorelor beta-adrenergice sau anti- C. La pacienții cu BPOC cu spitalizări frecvente (2 sau
colinergice mai multe / an) pentru decompensări cu acidoză
respiratorie

16
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

D. La pacienții cu BPOC la care se asociază obezitate A. Hemostaza endoscopică este metoda terapeutică de
morbidă și/sau sindrom de apnee în somn elecție în hemoragiile variceale ale ciroticului, având o
E. Ventilația non-invazivă nu are un rol clar definit la eficacitate de peste 90%
pacienții cu BPOC B. În 60% din cazuri hemoragiile prin ruptură de varice
Răspuns BCD esofagiene se opresc spontan
C. Riscul resângerării este de circa 50% / an
152. Exacerbarea BPOC este definită ca: (pag 21) D. Pentru profilaxia resângerării variceale se folosesc
A. Agravarea dispneei la un pacient cunoscut cu BPOC beta-blocante in doză mică care scad frecvența
sau cu suspiciune de BPOC cardiacă cu 10%
B. Creșterea cantitații și/sau a purulenței sputei E. Șunturile porto-cave scad riscul de resângerare și de
C. Stare febrilă izolată, fară agravarea dispneei sau apariție a encefalopatiei portale
tusei (CM, pag 322, d,e)
D. Absența răspunsului bronhodilatator spirometric
E. Agravarea patologiei cardio-vasculare concomitente 157. În apariția encefalopatiei hepatice sunt
Răspuns AB incriminate următoarele fenomene:
A. Creșterea concentrației de uree la nivelul sistemului
153. Microorganismele implicate frecvent în nervos central
exacerbările infecțioase ale BPOC sunt următoarele: B. Scăderea metabolizării hepatice a amoniacului
(pag 21 ) C. Scăderea metabolizarii hepatice a mercaptanilor
A. Virusuri D. Predominanța factorilor inhibitori ai transmisiei
B. Mycobacterii atipice neuronale prin creșterea GABA la nivelul SNC
C. Chlamydia E. Apariția de falși neurotransmițători
D. Staphylococcus aureus (CM, pag 322, 323, b,c,d,e)
E. Haemophilus influenzae
Răspuns ACE 158. Următorii factori pot precipita apariția
encefalopatiei hepatice, cu EXCEPȚIA:
154. Între criteriile de internare în secția de terapie A. Abuzul de carne
intensivă a unui pacient cu exacerbare severă de BPOC B. Consumul de alcool.
sunt: (pag 22) C. Administrare în exces de diuretice
A. Dispneea severă de repaus D. Hiperglicemia
B. Tahicardia >110 bpm E. stresul psihic
C. Istoric de endocardită bacteriană (CM, pag 323, d,e)
D. Istoric de epilepsie
E. Semne de insuficiență cardiacă 159. În tratamentul encefalopatiei hepatice se
Răspuns ABE recomandă următoarele:
A. Propranolol
155. Care din următoarele afirmații sunt FALSE? B. Furosemid
A. În sindromul hepatorenal, se poate obține scăderea C. Rifamixina
creatininemiei, prin creșterea progresivă a dozelor de D. Lactuloza
diuretice E. Alimentație bogată în proteine cu valoare nutritivă
B. Etiologia peritonitei bacteriene spontane este cel superioară
mai adesea polimicrobiană (CM, pag 324, c,d)
C. Prezența în ascită a peste 250 neutrofile /mmc
indică peritonită bacteriană spontană, chiar și în 160. Care din următoarele reprezintă metode de
absența izolării unui germen bacterian scădere a hipertensiunii portale?
D. Pentru screeningul cancerului hepatic la cirotici se A. Beta-blocantele
recomandă efectuarea bianuală a ecografiei hepatice și B. Mononitrații
a alfa-fetoproteinei C. Diureticele
E. Macrocitoza adevărată este mai frecvent întalnită la D. Acidul ursodeoxicolic
femeile cu ciroză biliară primitivă din cauza E. Prednisonul
malabsorbției acidului folic (CM, pag 319, a,b)
(Cm pag 329, a,b,e)
161. Care din următoarele afirmații sunt FALSE?
156. Care din afirmațile de mai jos sunt FALSE?

17
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

A. Steluțele vasculare sunt un semn patognomonic al 166. Care din următoarele afirmații privind colestaza
cirozei hepatice extrahepatică sunt FALSE?
B. Ginecomastia este frecvent întâlnită la bărbațiii cu A. Poate fi cauzată de colangită sclerozantă primară
ciroză hepatică B. Ecografia evidențiază dilatății ale căilor biliare
C. Trombocitoza si scăderea factorilor complexului intrahepatice și a coledocului
protrombinic sunt principalele cauze ale sidromului C. Ciroza apare dupa o evoluție de 4 luni
hemoragipar la cirotici D. Determină steatoree, cu malabsorbția vitaminelor
D. În stadiile avansate ale cirozei dimensiunile liposolubile
ficatului se reduc E. Obstacolul de pe căile biliare poate fi înlăturat sau
E. Hipotesiunea arterială este consecința tulburărilor ocolit
hemodinamice din ciroza hepatică (CM, pag 314, a,c)
(CM, pag 308, a,c)
167. Următoarele afirmații sunt adevarăte, CU
162. Următoarele modificări sunt semne de EXCEPȚIA:
insuficiența hepatică, cu EXCEPȚIA: A. Hemocromatoza se asociază frecvent cu tulburări
A. Hipoalbuminemia neurologice, cum ar fi tremor, disartrie, sindrom
B. Trombocitopenia pseudobulbar
C. Hipergamaglobulinemia B. Boala Wilson este consecința acumulării excesive
D. Scăderea colesterolului esterificat de cupru în diverse organe
E. Scăderea indicelui de protrombină, corectabil prin C. Anemia hemolitică este frecvent întălnită la bolnavii
administrare parenterală de vitamină K cu hemocromatoză primară
(CM, pag 310, b,c,e) D. Inelul Kayser Fleischer este expresia depozitelor de
hemosiderină la nivelul globului ocular
163. Care din următoarele semne ecografice indică E. Afectarea renală cu aminoacidurie poate fi întalnită
hipertensiune portală: în boala Wilson
A. Dilatarea venei porte (CM, pag 315, a,c,d)
B. Splenomegalia
C. Prezența nodulilor de regenerare 168 .Care din următorii parametrii clinici si biologici,
D. Hepatomegalia NU sunt incluși în clasificarea Child Pough:
E. Anastomozele portocave A. Albuminemia
(CM, pag 311, a,b,e) B. Creatininemia
C. Encefalopatia
164. Care din următoarele afirmații referitoare la ciroza D. Dimensiunea varicelor esofagiene
biliară primitivă sunt FALSE? E. Ascita
A. Apare de două ori mai frecvent la femei decât la (CM, pag 317, b,d)
bărbați
B. Icterul apare datorită leziunilor căilor biliare 169. Care din următoarele situații NU constituie
extrahepatice, care apar dilatate indicație pentru tratamentul cu Infliximab al bolii
C. Colestaza determină malabsorbția vitaminelor C, B inflamatorii intestinale?
si acidului folic A. Formele fistulizante ale BC
D. Se asociază frecvent și cu alte tulburări autoimune B. Formele moderate sau severe, fără răspuns la
E. Primul simptom este de obicei pruritul, care poate tratamentul convențional
precede cu circa 2 ani icterul C. Formele de BC corticodependente sau
(CM, pag 313, a,b,c) corticorefractare
D. Artrita poliarticulară
165. Care din următoarele anomalii imunologice pot fi E. Malabsorbția severă
întâlnite în ciroza biliară primitivă? (CM, pag 293, d,e)
A. anticorpi antinucleari
B. creșterea IgA 170. Care din următoarele situații impun intervenția
C. anticorpi antimitocondriali chirurgicală de urgență?
D. hipogamaglobulinemie A. Displazia colonică
E. anticorpi antieritrocitari B. Perforația intestinală
CM, pag 314 , a,b,d,e) C. Megacolonul toxic
D. Ocluzie intestinală

18
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

E. Fistula colonică D. Ulcerele cu sediul în duodenul pot fi întâlnite în


(CM pag 296, bcd) boala Crohn
E. Ulcerele nu ating în general muscularis mucosae
171. Care din următoarele medicamente pot fi (CM, pag 265, 266) a, c, e,
implicate în apariția cirozei hepatice?
A. Lidocaina 176. Care din cele de mai jos NU sunt afirmații
B. Amiodarona adevărate?
C. Metotrexatul A. Controlul EDS la 6 săptămâni este obligatoriu atât
D. Izoniazida în ulcerul gastric, cât și în cel duodenal
E. Cloramfenicolul B. Este obligatorie recoltarea de biopsii din ulcerul
(CM, pag 304, b,c, d) gastric
C. Testarea invazivă a prezenței H. pylori se poate
172. Care din următoarele modificări histopatologice realiza prin identificarea antigenului H. pylori în
sunt întâlnite în ciroza hepatică? materiile fecale
A. Proliferare a sinusoidelor capilare D. Descoperirea apectului de nișă gastrică la tranzitul
B. Fibroza hepatică baritat, face inutilă EDS la pacientul respectiv
C. Regenerare nodulară E. În suspiciunea de sindrom Zollinger Elison se
D. Necroza hepatocitară recomandă dozarea pepsinemiei
E. Hiperplazia ductelor biliare (CM, pag 266, 267) a,c,d,e
(CM, pag 307), b,c,d
177. În cazul complicațiilor ulcerului gastroduodenal
173. În cazul ulcerelor complicate cu HDS, următoarele afirmații sunt adevărate:
următoarele afirmații sunt adevărate: A. Hemoragia digestivă superioară se manifestă cel
A. Tratamentul chirurgical este metodă de elecție mai frecvent prin hematemeză și/sau hematochezie.
B. Embolizarea arterială selectivă se indică în caz de B. Perforația și penetrația gastrică sunt cauze de
eșec al hemostazei endoscopice abdomen acut și necesită tratament chirurgicală
C. Decelarea unui ulcer de mari dimensiuni este un C. Stenoză pilorică poate fi suspicionată la pacienții cu
factor de risc pentru resângerare vărsături postprandiale precoce
D. În sângerările cronice , oculte, apare anemia D. La pacienții cu ulcer penetrant este obligatorie EDS
macrocitară, datorită carenței de fier E. Stenoza pilorică poate determina tulburări
E. Imediat după efectuarea în urgență a EDS pentru a hidroelectrolitice și acido-bazice.
preciza sediul sângerării, se încep procedurile de (CM pag 268) b, e
reechilibrare a pacientului
(CM, pag 268, 271) b,c 178. Următoarele situații NU reprezintă factori de risc
pentru resângerare în cazul hemoragiilor digestive
174. Care din următoarele pot fi complicații ale colitei superioare nonvariceale:
ulcerative? A. Ulcerul duodenal bulbar pe fața anterioară
A. Stenoza colonică stânsă B. Necesitatea tratamentului cu heparină după ce s-a
B. Fisura perianală realizat hemostaza endoscopică
C. Perforația colonică C. Asocierea diabetului zaharat tip II
D. Megacolonul toxic D. Hemostaza endoscopică aplicată ca unică resursă
E. Displazia colonică terapeutică
(CM, pag 289, c,d,e) E. Ulcerele multiple
(CM, pag 268) a,c,e
175. Următoarele afirmații sunt adevărate, cu
EXCEPȚIA: 179. Care din următoarele antibiotic NU sunt utilizate
A. Durerea postprandială precoce este sugestivă pentru în schemele pentru eradicarea infecției H. pylori?
ulcerul duodenal A. Amoxicilina
B. Sațietatea precoce poate fi un semn de alarmă B. Biseptolul
C. În cazul unei hemoragii digestive superioare în care C. Tetraciclină
pacientul este instabil hemodinamic, se impune D. Cefotaximă
efectuarea EDS în regim de urgență pentru a putea E. Levofloxacină
stabili diagnosticul și a începe ulterior manevrele de (CM, pag 270) b,c,d,e
reechilibrare.

19
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

180. Următoarele semne reprezintă indicații pentru 185. Referitor la rolul factorilor genetici în geneza
EDS in boala de reflux esofagian, cu EXCEPȚIA: adenocarcinoamelor, următoarele afirmații sunt
A. Disfonie corecte:
B. Scădere ponderală A. Adenocarcinoamele pot avea anomalii genetice
C. Istoric familial de cancer de colon somatice
D. Tuse seacă B. Incidența acestor anomalii genetice este mai mare la
E. Hemoragie digestivă superioară fumători
(CG, R: ACD pag 256) C. O parte dintre anomaliile genetice somatice să
beneficieze de un tratament specific
181. Care din următoarele afirmații sunt FALSE: D. Doar o parte dintre fumători dezvoltă cancer
A. EDS este intotdeauna relevantă pentru esofagita de bronhopulmonar
reflux E. Pacientii fumatori, care au si Sindrom Li-Fraumeni,
B. EDS este obligatorie la toți pacienții cu simptome au un risc de 3 ori mai mare de a dezvolta cancer
de RGE pulmonar
C. Sensibilitatea EDS in diagnosticul esofagitei este de Raspuns corect ACDE - pag 49
50%
D. Un pH esofagian sub 4 in 4-5% din timpul 186. Afirmațiile de mai jos privind Cancerul
monitorizării, indică reflux acid patologic Bronhopulmonar sunt adevărate:
E. Disfagia constituie o indicație pentru efectuarea A. Durerea toracică apare din cauza invaziei pleurei
EDS parietale
(CG R:AB, pag 256, 257)i B. Din momentul primei consultatii pana la instaurarea
tratamentului, este recomandat ca procesul diagnostic
182. Următoarele afirmații privind esofagul Barrett sa fie de cel mult 3 luni
sunt adevărate CU EXCEPȚIA: C. Metastazele cerebrale pot da semne de iritație
A. Esofagul Barrett reprezintă o indicație pentru corticală cu convulsii
controale endoscopice periodice D. O parte din simptomatologia CBP este dată de
B. Metaplazia intestinală la nivelul esofagului mediu sindroamele paraneoplazice
este o consecință a refluxului gastroesofagian E. Majoritatea pacienților cu CBP se prezintă cu
C. La pacienții cu displazie înaltă se recomandă control simptome în stadiile avansate de boală
endoscopic anual Raspuns ACDE, pag 52-53
D. Se poate renunța la controalele endoscopice dacă la
două biopsii successive nu s-a evidențiat displazie 187. Precizați care dintre afirmațiile de mai jos sunt
E. Macroscopic esofagul Barrett apare ca o FALSE:
ascensionare a liniei Z A. Pentru nodulii pulmonari unici, atitudinea
(CG, R:BCD pag 257,258) terapeutică depinde de structura și dimensiunea
nodulului
183. Îngrijirile paliative presupun combaterea B. Pentru depistarea metastazelor osoase se folosește
următoarelor simptome: doar PET-CT
A. Durerea C. Tratamentul CBP se stabilește de către medicul
B. Ataxia oncolog
C. Hemoptizia D. Pentru depistarea metastazelor vertebrale se
D. Dispneea folosește scintigrafia osoasă
E. Anxietatea E. Investigația imagistică a cereierului este opțională în
Rasp corect ABDE - pag 65-66 CBP
Raspuns corect BCDE - pag 55-56-57
184. Componentele enumerate mai jos din fumul de
țigară sunt oncogenice: 188. Simptomele enumerate mai jos sunt caracteristice
A. Aldehide astmului bronșic:
B. Cianuri A. Dispnee expiratorie
C. N’-nitrosonornicotina- NNN B. Tuse
D. Benzenul C. Stridor
E. Hidrocarburile aromatice policiclice D. Senzație de constricție toracică
Raspuns corect ACDE - pag 48-49 E. Spută, de obicei, albă spumoasă
Raspuns corect ABDE, pagina 41

20
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

C. Regimul convețional de insulină constă in


189. Care dintre afirmațiile următoare sunt FALSE în administrarea uneia sau a doua injectii de insulină pe zi
legatură cu factorii de risc în BPOC: D. Regimul convențional de insulină nu mimează
A. Poluanții atmosferici sunt exclusiv factori etiologici secreția fiziologică de insulină
accesorii în combinație cu fumatul E. Regimul convențional permite o flexibilitate a
B. Statusul socio-economic scăzut nu se asociază cu orarului meselor
scăderea accelerată a VEMS-ului B, C, D
C. Funcția respiratorie estimată prin VEMS prezintă o
tendință naturală de scădere în decursul vieții 194. Despre arteriopatia membrelor inferioare la
D. Scăderea anuală a VEMS-ului, în mod normal, este pacienții cu DZ sunt adevărate următoarele afirmații:
de sub 10 mL / an pag 345
E. Poluarea prin încălzirea cu lemne în gospodării nu A. Apare la 10-20 % din pacienții cu DZ
reprezintă o posibilă cauză de BPOC B. Apar de 2 ori mai frecvent la pacienții cu DZ
Raspunct corect: ABDE, paginile 3,4 C. Claudicația intermitentă este prezentă întotdeauna,
datorită neuropatiei
190. Despre tulburările osoase în diabetul zaharat sunt D. Macroangiopatia se însoțește de leziuni în vasele
adevărate următoarele afirmații: pag 347 mai mici și arteriole
A. Se datorează glicozilării proteinelor osoase E. Stadiul 3 se caracterizează prin claudicație
B. Se datorează pierderii urinare de fosfați intermitentă
C. Se suprapune întotdeauna peste osteoporoza ce B, D
apare în neuropatia diabetică
D. Asociază eritem dureros al pielii din zonă 195. Anatomo-patologic, ciroza hepatică NU se
E. Poate apărea osteoliza fixă a șoldului și caracterizează prin:
genunchiului A. Microscopic, ficatul este dur
A. D B. Regenerare nodulară si necroze hepatocitare
C. Absența fibrozei
191. Despre sulfonilureice sunt adevărate următoarele D. Ficatul are culoare albicioasă
afirmații: pag 348 E. Lobulii hepatici sunt fragmentați sau distorsionați,
A. Reprezintă prima opțiune terapeutică în DZ tip 2 cu menținerea raporturilor esențiale între hepatocite și
B. Au efect hipoglicemiant prin mecanisme vasele portale și hepatice
pancreatice Răspuns ACDE – pg 306,307
C. Au efect hipoglicemiant prin mecanism
extrapancreatic (creșterea sensibilității periferice la
insulină) 196. Despre fiziopatologia cirozei hepatice sunt
D. Metiglinidele au acțiune similară cu sulfonilureicele adevărate următoarele afirmații:
dar cu durată mai scurtă A. Insuficiența hepatocelulară este una dintre
E. Reduc lipotoxicitatea consecințele instalării cirozei hepatice
B,C, D B. Perturbarea metabolismului proteic se manifestă
prin scăderea sintezei de albumină
192. Complicatiile tratamentului cu insulina sunt C. Alterarea hemodinamicii și hipotensiunea portală
urmatoarele, CU EXCEPȚIA: pag 350 sunt consecințe ale instalării cirozei
A. Lipodistrofia la locul de injectare D. Perturbarea funcționalității ficatului se va exprima
B. Scăderea în greutate la nivelul metabolismelor protidic, glucidic, lipidic și
C. Neuropatie senzitivă hipoalgică hidromineral.
D. Abcese la locul injectării E. Trigliceridele pot crește în cirozele alcoolice.
E. Creșterea în greutate Răspuns ABDE – pg 307
B, C
197. Despre azatioprină în tratamentul bolilor
193. Despre schemele de insulinoterapie sunt adevărate inflamatorii intestinale sunt adevăratele următoarele,
următoarele afirmații: pag 350 cu EXCEPȚIA:
A. Regimul intensiv de insulinoterapie constă în A. Se administrează în doze de 20-25 mg/kg/zi
injecții multiple ( peste 3 injecții /zi) B. Eficiența apare după primele 2-3 săptămâni de
B. Regimul intensiv permite o flexibilitate crescută a tratament
orarului meselor C. Poate da ca reacție adversă supresie medulară

21
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ale EXAMENULUI de REZIDENȚIAT
SESIUNEA II - 13 MAI 2017
DOMENIUL MEDICINĂ

D. Poate da ca reacție adversă hepatotoxicitate


E. Este indicată in formele
corticorezistente/corticodependente de boală
Pg 293 raspuns A,B

198. Tabloul clinic al cirozei hepatice cuprinde, cu


EXCEPȚIA:
A. Semne cutaneo-mucoase numeroase
B. Icter minim sau chiar absent în ciroza compensată
C. Creștere ponderală
D. Modificări endocrine frecvente la femei
E. Sindrom hemoragipar prin deficit de proteina C si S
Răspuns ACDE – pg 308,309

199. Tratamentul cirozei hepatice cuprinde, cu


EXCEPȚIA:
A. Repaus la pat în orice fază a bolii
B. Profilaxia infecțiilor prin vaccinare împotriva
virusului B și C
C. Medicamente cu antifibrotic: pentoxifilina, acidul
ursodeoxicolic
D. Tratamentul cu interferon pentru formele
decompensate de ciroza hepatică cu virus B sau C
E. Evitarea beta-blocantelor din cauza creșterii riscului
de hipertensiune portală
Răspuns ABDE – pg 318, 319

200. Contraindicațiile absolute ale transplantului


hepatic sunt cele de mai jos:
A. Tromboza portală
B. Infecții active cu sepsis
C. Cancerele extrahepatice
D. Imposibilitatea socială, fizică sau psihică de a tolera
procedura
E. Infecția HIV necontrolată
Răspuns BCDE – pg 320

22