Sunteți pe pagina 1din 12

CONCURS JUDEȚEAN

”MĂRŢIŞOARE, MĂRŢIŞOARE”

Domeniul estetic creativ și arte vizuale

Ediţia a III-a

MARTIE 2020
ARGUMENT:
Primăvara începe cu un mărţisor, care este oferit în prima zi a lunii Martie persoanelor
dragi nouă pentru a le aduce noroc, bunăstare şi fericire.
Mărţişorul este unul dintre cele mai iubite şi păstrate obiceuri, transmise an de an, de la o
generaţie la alta. Semnificaţia mărţişorului este şi în ziua de azi aceeaşi- simbol al primăverii.
Prin acest proiect dorim să punem la încercare creativitatea copiilor, care sub îndrumarea
cadrelor didactice, vor avea posibilitatea de a realiza mărţişoare din diverse materiale. Pentru
că de Mărţişor dăruieşti, intenţionăm să insuflăm copiilor dragoste şi respect pentru cei din
jur, compasiune şi generozitate.
Acest proiect atinge obiective nu doar din sfera educaţiei estetice, ci şi a celei morale.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

TITLUL PROIECTULUI: „MĂRȚIȘOARE, MĂRȚIȘOARE”


TIPUL PROIECTULUI: CONCURS JUDEȚEAN
DOMENIUL ȘI TIPUL DE EDUCAȚIE: DOMENIUL ESTETIC ,CREATIV, ȘI ARTE
VIZUALE
INSTITUȚIA COORDONATOARE: GPP „LUMEA COPIILOR”, TOPOLOVENI
COORDONATORI PROIECT:
Prof.inv.presc. GRIGORE CONSTANTINA
Prof.inv.presc. MARCUSANU MARIA- LUMINITA
Prof.inv.presc. CIUCU GABRIELA

PARTENERI IMPLICAȚI IN PROIECT:


 Inspectoratul Scolar al Judetului Arges
 Consiliul Local- Topoloveni
 Ziarul local- Orizont
 Asociatia „Farmecul Copilariei”
 Editura Trend

ECHIPA DE PROIECT:
 Inspector activitati extrascolare Hernest Adrian
 Inspector invatamant prescolar Toma Georgeta
 Director GPP „Lumea Copiilor” Târțău Eugenia
 Prof.inv.presc. Filip Gabriela
 Prof.inv.presc. Ciocan Elena
 Prof.inv.presc. Dițu Gabriela

SCOP:
 promovarea valorilor comune la nivelul partenerilor implicaţi prin atragerea efectivă a
copiilor în organizarea activităţilor extracurriculare.
OBIECTIVE SPECIFICE:
- încurajarea schimbului de bune practici;
- dezvoltarea aptitudinilor creative artistico-plastice în rândul prescolarilor si scolarilor;
- promovarea spiritului de competiţie în rândul prescolarilor si elevilor cu talent plastic;
- comunicare între elevii din şcoli şi medii diferite ;

GRUP TINTA:

 prescolarii si scolarii

BENEFICIARI:

 Directi: prescolari si scolari


 Indirecti: cadre didactice, parinti, comunitatea

TERMEN DE DERULARE:

 28 IANUARIE 2020- 20 APRILIE 2020

RESURSE:

 Umane: cadre didactice, preșcolarii, scolari, părinti, comunitatea locala.


 Materiale: aparat foto, laptop, panouri polistiren, hârtie glasată,coli, diverse materiale
refolosibile, diplome, adeverinte, invitatii.
 Financiare: sponsorizări, donații
BUGETUL ESTIMATIV:
 Bugetul este stabilit în funcţie de resursele proprii. Pentru organizarea în bune
condiţii a concursului, cheltuielile prevazute vor fi suportate de sponsori.

ROLUL PARTENERILOR IN CADRUL PROIECTULUI:


 să informeze membrii comunităţii despre proiectul derulat, despre sistemul acestuia,
despre parteneriatul dintre cele doua părţi;
 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
 să participe, în calitate de invitat sau gazdă la activităţile derulate în proiect;
 să disemineze informaţii despre grădiniţă în comunitatea locală.

SECŢIUNI:

 I. Martisoare - din diferite materiale.


 Forma de participare: directa

 II. Felicitari- din diferite materiale


 Forma de participare: directa

Data si locul de desfasurare: 28.02.2020, ora 10:00, in sala de grupa”Albinutele”, din


G.P.P. ,,Lumea Copiilor”, Topoloveni.
Nr inreg...../..../......

REGULAMENT:

Proiectul se adresează copiilor şi cadrelor didactice din judeţul Arges

Concursul este gratuit – nu se percepe taxa de participare.

 Lansarea oficială a proiectului în cadrul comisiei metodice (ianuarie 2020).


 Derularea activităţilor după cum urmează:
 Realizarea lucrărilor corespunzător secţiunilor stabilite (29.01-
23.02.2020);
 5 februarie – 21 februarie 2020 - trimiterea lucrărilor (prin poştă
sau personal) pe adresa gradinitei( str. Zavoiului, nr.90,
Topoloveni), , fişa de înscriere, acordul de parteneriat (în 2
exemplare)
 2 martie 2020- desfasurarea concursului, organizarea expoziției in
incinta gradinitei „Lumea Copiilor”, cu lucrările trimise; jurizarea şi
stabilirea premiilor;
 Pâna pe 20 aprilie 2020 - trimiterea diplomelor de participare.

 Copiii vor realiza sub îndrumarea cadrului didactic mărțișoare si felicitari din diverse
materiale, inclusiv materiale din natură sau materiale reciclabile, folosind tehnica
dorită. Mărţişorul se va prinde pe o eticheta ( nume, prenume copil, / nume, prenume
cadru didactic/ scoala/gradinita) cu ac sau cu agrafă de birou, nu lipit. Fiecare cadru
didactic poate participa cu maxim 2 lucrari, indiferent de secţiunea la care se înscrie.
Mărţişoarele/felicitarile copiilor vor fi realizate în tehnica de lucru dorită.
 Lucrările împreună cu fișa de înscriere (Anexa 1), acordul de parteneriat(Anexa 2) în
dublu exemplar și un plic autoadresat se trimit la adresa grădiniței ( str. Zavoiului,
nr.90, Topoloveni), până la data de 24.02.2020, data poștei. Diplomele pentru copii și
adeverința pentru cadrul didactic îndrumător se vor trimite prin poștă în plicul
autoadresat.
 Se vor acorda premiile I, II, III si mentiune pentru fiecare sectiune, iar cadrele
didactice vor primi diploma de participare. Lucrările expediate nu sunt returnabile.
 Precizăm că un exemplar din acordul de parteneriat va fi returnat împreună cu
diplomele elevilor şi adeverinţele cadrelor didactice.
 Relatii suplimentare se pot obtine la nr de tel:
 0747367382 - Grigore Constantina
-e-mail: grigoreflorinion@yahoo.com
 0728705110 - Marcusanu Maria
-e-mail: luminita_marcusanu@yahoo.com
 Evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie formată din cadre didactice din
grădiniţa organizatoare a concursului:
 Comisia de evaluare a lucrărilor :
 Prof. inv.presc. Grigore Constantina
 Prof. inv.presc Marcusanu Maria
 Prof.inv.presc. Ciucu Gabriela
 Criterii de evaluare a lucrărilor:
 Respectarea temei concursului
 Originalitate Creativitate Acurateţe
 . Comisia de organizare a expozitiei:
 Prof.inv.presc. Filip Gabriela
 Prof.inv.presc. Ciocan Elena
 Prof.inv.presc. Ditu Gabriela
Rezultate asteptate ca urmare a implementarii proiectului:

 Descoperirea copiilor cu reale aptitudini spre creaţii artistico-plastice;


 Implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a elevilor în
organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, activităţi ce vor conduce la
creşterea cantitativă şi calitativă a acestora;
 -Dezvoltarea comunicării la copiii participanţi, prin propriile creaţii;

MONITORIZARE:

 pentru fiecare etapa a proiectului se va stabili un cadru didactic care se va


ocupa de coordonarea activității respective.

EVALUARE:

 Prezentări power point pentru activitățile proiectului.


 Desene, expoziție, diplome,, fotografii
 Portofoliul proiectului educational
 Activități de promovare/ mediatizare și diseminare: Prin ISJ Arges, comisiile metodice
ale învățătoarelor și educatoarelor.
 Prin facebook:”Lumea Copiilor”
 Prin unitățile de învățământ partenere.

Mijloacele prin care se vor realiza monitorizarea şi evaluarea proiectului sunt:


raport iniţial, raport final, întâlniri cu copii, părinţi, cadre didactice şi persoanele
implicate, chestionare.

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE:

Mediatizarea concursului se va face prin articole sau anunţuri în mass-media locală, pe


site-ul şi pe email-ul grădiniţei. Prin intermediul Inspectoratului Şcolar Judeţean se va
populariza concursul în rândul cadrelor didactice. De asemenea, se va populariza şi se va
disemina proiectul în cadrul cercurilor pedagogice, a simpozioanelor, a întâlnirilor cu părinţii.
Se vor publica articole în ziarul local „Orizont”, în Consiliul Profesoral şi Consiliul de
Administraţie, comisii metodice, cercuri pedagogice. Vor fi transmise e-mailuri de mulţumire
grădiniţelor participante.

BIBLIOGRAFIE:
- “Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani)”, MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, 2008
- “Albumul de arta”, Ion Grigore, editura Nemira, 2011
- “Desenul creativ”, Ghid practic, Barrington Barber, editura D’Art, 2014

Inspector activitati extrascolare, Inspector invatamant prescolar,

Prof. Hernest Adrian Toma Georgeta

Director G.P.P.,,Lumea Copiilor”, Topoloveni


Prof. Inv. Presc. Tartau Eugenia
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

PROIECT EDUCATIONAL

”MĂRŢIŞOARE, MĂRŢIŞOARE”

Martie 2020

Nume si prenume cadru didactic: …….............................………………………………..


Specialitatea..................................................................
Unitatea de învăţământ: ..............................................
Str: ............................................................................ Nr. ......................
Localitatea: .................................................................... Judeţul:……………..
Telefon cadru didactic: ...................................................
Adresa e-mail cadru didactic: ……....................................................................

NR.C NUME PRENUME TITLUL LUCRĂRII SECȚIUNEA EVALUARE


RT. COPIL
ANEXA 2

GPP « «Lumea Copiilor » Topoloveni Gradinita…………………………….


Str.Zavoiului nr 90 Adresa……………………………….
Jud.Arges Localitate/Judet……………………….
Tel/Fax: 0248667557 Tel/Fax………………………………..
E-mail:grigoreflorinion@yahoo.com E-mail...............................................
E-mail:luminita_marcusanu@yahoo.com
Nr.........../.................. Nr........./...........................

ACORD DE PARTENERIAT
PROIECT EDUCATIONAL

”MĂRŢIŞOARE, MĂRŢIŞOARE”
AN ȘCOLAR 2019-2020

Încheiat astăzi : ……………………..

Părţi contractante:

a. G.P.P.,, LUMEA COPIILOR “, TOPOLOVENI reprezentată prin prof. TÂRȚĂU


EUGENIA în calitate de Director și prof Grigore Constantina/Marcusanu Maria/
Ciucu Gabriela, în calitate de inițiatori și coordonatori proiect.
b. GRĂDINIŢA............................................................................................…localitatea....
................................,........................judeţul...............................................reprezentată
prin………………....………………….........................în calitate de Director
și………….………….…………………….....în calitate de partener.

Obiectul contractului :
Obiectul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi
partener în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor extraşcolare cuprinse în Proiectul
Educational ”MĂRŢIŞOARE, MĂRŢIŞOARE” în instituţia coordonatoare și în instituția
parteneră.
Grup ţintă: cadre didactice, preșcolari, scolari
Obligaţiile părţilor :
 Coordonatorul se obligă :
- Să informeze unităţile şcolare despre implementarea proiectului;
- Să încheie parteneriate cu colaboratorii;
- Să întocmească calendarul activităților;
- Să stabilească strategiile de lucru;
- Să asigure monitorizarea derulării proiectului;
- Să emită şi să distribuie diplome pentru cadrele didactice îndrumătoare.
 Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- Să mediatizeze proiectul educațional în unitatea şcolară și în rândul părinților;
- Să pregătească materiale necesare activităților;
- Să desfășoare activitățile propuse în calendarul activităților din proiect;
- Să respecte termenul de trimitere către coordonator a produselor activității;
- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
proiectului educațional.
Durata contractului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării
proiectului educațional.
Prezentul acord de parteneriat a fost incheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
fiecare cu putere de original.

Coordonator, Partener,
G.P.P.,, Lumea copiilor”, Topoloveni Gradinita/ scoala...........................
Director, Director,
Prof. Tartau Eugenia …………………………….

S-ar putea să vă placă și