Sunteți pe pagina 1din 4

Tematica controlului intern în gimnaziul”Gh.

Asachi” pentru anul 2010-2011

Tipul controlului Subiectul Obiectul controlului Perioada Responsabili de


controlului control

Clasa a I-a Septembrie-noiembrie Dir.adj.instruire


„Adaptarea elevilor clasei a Clasa a V-a
Tematic I-a şi a V-a la o nouă treaptă
de şcolaritate”

Disciplinele din aria Februarie-aprilie Dir.adj.instruire


„Dezvoltarea abilităţilor în curriculară
cadrul ariei curriculare arte „Arte şi tehnologii”
şi tehnologii”

Controlul cadrelor didactice Cadrul atestat Octombrie - februarie Directorul adj.instruire


aspirante confirmarea/
Individual coferirea gradului didactic.
Control individual al Documentaţia şcolară Pe tot parcursul anului Directorul adj.instruire
cadrelor didactice:
Savenco T-învăţător.
Lazăr V.-prof . ed. muzicală

Ciclograma activităţii planului operaţional de dezvoltare a gimnaziului „Gh.Asachi”


pentru anul 2010-2011
Tipul de Lunile anului
activitate
septembri octombri noiembri decembrie ianuarie februarie martie aprilie mai
e e e
Consiliul
Administrativ

Consiliul
profesoral

Catedre
metodice
Toate Arte şi Limbă şi Clasele Socio- Ştiinţe şi Clasele Socio- Toate
catedrele tehnologii; comunicare; primare; umane; matematică; primare umane catedrele
Ştinţă şi Arte şi Socio-umane, Arte şi
matematică tehnologii; tehnologii;
Control
individual
Control
tematic

Adunări
generale
părinteşti

Decade pe
obiecte Claselor Istorie; Matematică; Fizică; l.franceză; geografie Educaţie
primare L. rusă; L.română; Informatică; ed.plastică; fizică
muzică;
biologie;
Probă de
evaluare
internă
Controlul
documentaţie
i
Şcolare
Lucrul cu
Tinerii
şpecialişti
Seminare
Instructiv-
metodice
Raport
statistic
semestrial

S-ar putea să vă placă și