Sunteți pe pagina 1din 2

----- - - - - -- - - - - - - - - - -

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 5


Echilibrul barei drepte articulata Ia un capat
Lucrarea de laborator are drept scop verificarea practica a ecuatiilor de echilibru scrise pentru
solidul rigid. Pentru aceasta se folose~te un dispozitiv, a~a cum se vede in figura 1, format dintr-o bara
AB, un disc articulat, scripeti, fire ~i greutati etalon.

Bara dreapta omogena AB, de Jungime ,I?' ~i masa ,m1", este filetata in disc, aviind centrul in
0, de razli ,r" ~i masa ,m 2". In punctul 0 s-a realizat o articulatie cilindrica (figura 1). In punctul D,
DB= 11 , este legat orizontal un fir care trece peste scripetele S1. La capatulliber al firului atama un
corp de masa ,m3". Sa se calculeze unghiul a dintre bara ~i verticala, reactiunea orizontala ~i
reactiunea verticala din 0 pentru pozitia de echilibru.

Axul articulatiei

.H
X

Fig.l

a) Teoretic
Conform axiomei legaturilor se inlocuiesc legaturile din 0 ~i din fir cu fort:ele de
legatura corespunzatoare ( reactiunile fi ~i V ) ~i cu tensiunea din fir f .

Date: l, 11 , m1 , m 2 , m 3 •
Se cere: H, V , a la echilibru.

Rezolvare
Se scriu ecuatiile scalare de echilibru:
Ox: H - m 3 g=O~H=m 3 g
Oy: V-m 1 g - m 2 g=O~V=(m 1 +m 2 )g

M 0 z =0=>m3 g ·(11 +r )cosx -m 1 g{~+r )sina =0


m·(l+r)
3 .
RezuWi: tga = ( J ) , de unde se deduce unghml a
m · - +r
I 2
b) Experimental
Conform figurii 2, se leaga de disc doua fire : unul orizontal, care trece peste
scripetele S2, la capatul caruia se leaga un corp de masa m 4 ; unul vertical ce trece
peste scripetii S3 $i S4 , la capatul caruia se aplica un corp de masa m 5 .Se scoate axul
articulatiei ~i se constata ca bara ramane in echilibru in aceea~i pozitie.
In plus se va observa ca:
a) m 4 g=H=m 3 g
b) (m 1 +m 2 )g=V=m 5 g
c) unghiul a se va citi pe disc.
Se va observa axioma legaturilor.
Se vor compara rezultatele teoretice cu cele experimentale.

Axul articulatiei se scoate

Fig. 2

Aplicatie numerica:

Se vor cantari: m1 = 0,26kg; m 2 = 3,88kg; m 3 = m4 = 0,24kg; m 5 = 4,14kg

Se vor masura: /1 = ; l =; r = ; a =

Observatie:

Se vor explica diferentele intre valorile lui a pe cale experimentala ~i pe calc teoretica luand
in consideratie momentul frecarii de rostogolire din articulatia 0 (rulment).