Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.945/2007 ”Cu privire
la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea
proprietății publice”
________________________

În temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea
proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 nr.90-93, art.401), cu
modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.945/2007 cu privire la măsurile de realizare a
Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.981), se modifică după cum urmează:
a) pozițiile 2, 3, 20, 21, 29 și 65 se exclud;
b) se completează cu poziția 91 cu următorul cuprins:
”91 S.A. ”SANFARM- mun. Chișinău, 1002600039072 4 492 330 x 445 234 99,110
PRIM” str. Grenoble, 149/A ”
c) se completează cu poziția 161 cu următorul cuprins:
”161 S.A. ”Metalferos” mun. Chișinău, Zona 1002600025822 3 590 420 10 281 065 78,282
industrială Vatra, ”
str. Feroviarilor 1/3
d) se completează cu poziția 171 cu următorul cuprins:
”17 1
S.A. "Vinuri or. Ialoveni, 1003600093785 6 719 800 10 405 968 60,414
Ialoveni" str. Alexandru cel Bun, 4 ”
e) se completează cu pozițiile 191-194 cu următorul cuprins:
”191 S.A."Alimentarmas". mun. Chișinău, 1002600049280 24 356 540 10 732 728 30,08
str. Meșterul Manole, 12
2
19 S.C."IT-CAFE" mun. Chișinău, 1006600009929 15 680 699 15 680 699 100,00
S.R.L. str. Alexandru cel Bun, 59
19 Publicația Periodica mun. Chișinău,
3
1006600027097 5 400 1 350 25,00
"Casa Editoriala IT- str. A. Puskin, 42
MOLDOVA" S.R.L.
19 S.R.L. "Metrompas" mun. Chișinău
4
1003600023353 2 554 679 286 124 11,20”
str. Feredeului, 4

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.


PRIM-MINISTRU Ion CHICU
Contrasemnează:
Ministrul economiei
și infrastructurii Anatol USATÎI
Ministrul finanțelor Sergiu PUȘCUȚA