Sunteți pe pagina 1din 7

Programă pentru opțional

Instituția de învățământ: Grădinița cu P.P. ,,Căsuța Fermecată”


Denumirea opționalului: ,,Cum creștem sănătoși?”
Tipul: la nivelul mai multor domenii experentiale
Domeniul experiențial vizat: D.Ș., D.L.C., D.E.C.
Nivel/Grup țintă vizat: Nivel II, Grupa mare
Durata: 1 an

ARGUMENT:

Educatia pentru sanatate este drumul cel mai scurt prin care notiunile ajung la copil,ca
reguli si norme. Acest optional isi propune sa-l faca pe copil sa inteleaga de mic ca sanatatea
inseamna pastrarea igienei proprii, dar si colectiva, precum si un mod de viata echilibrata, A fi
sanatos nu inseamna absenta bolii. Deprinderile elementare de igiena trebuie imprimate la cea
mai frageda varsta, pentru ca ele sa faca parte din modul de viata cotidian.
Prin ,,Educatia pentru sanatate” ne putem propune ca fiecare copil sa –si cunoasca
propriul corp, sa descopere importanta fiecarei actiuni pe care o intreprinde asupra lui si cat
de benefica sau daunatoare poate fi ea, daca nu-si insuseste si nu respecta anumite norme si
reguli de igiena.
Menţinerea şi întărirea sănătăţii, în condiţiile prezente de poluare şi stress ale lumii
întregi constituie factorul de bază pentru ca omul să poată participa eficient şi activ la viaţa
socială.
A învăţa copilul, de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să respecte regulile de
igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune
bazele trainice formării comportamentului igienic.
Lipsa deprinderilor igienice creează dificultăţi în respectarea regimului din grădiniţă,
îngreunează activitatea educatoarei, diminuează calitatea procesului de învăţământ.
Am considerat utilă conceperea acestui opţional, prin care am urmărit ca noţiunile
teoretice să se transpună în reguli şi norme comportamentale pentru copii.

Competențe generale:
 Formarea capacităţii de a utiliza cunoştiinţele însuşite în situaţii reale;
 Formarea şi dezvoltarea interesului pentru problematica sănătăţii, pentru cunoaşterea
organismului uman, şi a funcţiilor sale vitale;
 Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării armonioase a
organismului;
 Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi recreere;
 Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi de desfăşurare de exerciţii fizice în
vederea menţinerii sănătăţii;
 Educarea deprinderilor de a păstra curate şi în bună stare îmbrăcămintea, vesela precum
şi mobilierul şi dotările collective ale grădiniţei;

Competențe specifice:
o Să cunoască schema corporală umană;
o Să cunoască principalele reguli de igienă personală, dovedind aceasta şi prin folosirea din
o proprie iniţiativă a obiectelor sanitare personale;
o Să înţeleagă necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera;
o Să cunoască implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele

o nerespectării acestora;
o Să înteleagă notiunile de sănătate, igienă, boală;

Exemple de comportamente:
 Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unor stări de boală;
 Să respecte regulile de igienă dentară;
 Să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiindu-le pe cele
dăunătoare;
 Să înţeleagă că după o activitate solicitantă sunt necesare şi binevenite jocul şi odihna;
 Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului;
 Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de alimente;
 Să cunoască normele igienico-sanitare, respectându-le în orice imprejurare;
 Să realizeze conexiunea cauză-efect vizând factorii naturali (apă, aer, soare) şi ambientali
 asupra sănătăţii individului şi grupului;
 Să-şi formeze deprinderi igienico-sanitare corecte.

Lista de conţinuturi:

 familiarizarea cu importanţa pe care o reprezintă sănătatea şi menţinerea ei;


 microbii – modul de răspândire şi de transmitere; modul în care se apără organismul;
 decodarea semnificaţiei literelor corespondente vitaminelor, cunoaşterea alimentelor ce
conţin vitaminele principale;
 rolul vitaminelor în organism; surse de vitamine;
 norme de igienă a pielii, a părului, unghiilor; conştientizarea riscurilor la care se expune
prin neîngrijirea lor;
 norme de igienă a dinţilor, urechilor şi a nasului;
 însuşirea unor cunoştinţe şi norme specifice asigurării igienei personale;
 înţelegerea necesităţii alternării activităţilor cu odihnă şi respectarea unui program zilnic;
 greşeli în aplicarea normelor de igienă colectivă;

Activități de învățare:
- Vizitarea unui medic stomatolog;
- Enumerarea unpor comportamente proprii unui stil de viata sanatos;
- Memorarea unor poezii din care sa reiasa importanta ingrijirii corpului;
- Recunosterea alimentelor sanatoase si a celor nesanatoase;

Metode si mijloace de realizare:


 joc-exercitiu
 joc de rol
 joc didactic
 auditia

Modalităţi de evaluare:
- observarea directa comportamentului
- convorbire
- desen
- exerciţiul
- activitate practică
- joc de mişcare
- joc didactic
- joc de rol

BIBLIOGRAFIE:

1. M.E.N. ,,Educaţia pentru sănătate în învăţământul preşcolar”, îndrumător metodic,


Editura Medicală, Bucureşti, 1979
2. Bartoş E., Hagiu G., ,,Consultaţii pentru activitatea metodică in grădiniţă” Ed. Eurobit,
Timişoara, 1996
3. Peneş Marcela, ,,Igiena personală” Editura Ana, Bucureşti, 2000
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII OPŢIONALULUI
DATA OBIECTIVE TEMA ACTIVITĂŢII
Să-şi descrie propriul corp, ,,Acesta sunt eu” observare
04.10. enumerând funcţiile vitale
2018 ale organismului uman
11.10. Să reprezinte grafic schema ,,Chipul prietenului meu “
2018 corporală. desen
18.10. Să identifice propria stare ,,Ce ne spune oglinda?”
2018 de sănătate privindu-se în Joc-exerciţiu
oglindă.
Să cunoască alimentele ce ,,Alimente bogate în
25.10. contin vitaminele vitamine”
2018 principale. observare
15.11. Să înţeleagă rolul ,,Salvat de vitamine”
2018 vitaminelor în organism; să povestire creată
găsească surse de vitamine.
22.11. Să spele fructele şi legumele ,,Salata de fructe sau de
2018 înainte de a le comsuma. legume”
activitate practică
29.11. Să folosească obiecte de uz ,,Prietenii”
2018 personal (periuţă de dinţi, de Dan Faur
prosop, săpun) pentru memorizare
mentinerea igienei corpului.
06.12. Să se spele corect, ,,La spălător”
2018 economisind apa şi săpunul lectură după imagini
(fără a se juca cu apa)
13.12. Să ştie să utilizeze ,,Şerveţelul”
2018 şerveţelul în scopuri precise desen decorativ
(în timpul mesei)
20.12. Să dovedească deprinderea ,,Arată-mi ce şi cum pot
2018 de a utilize corect obiectele folosi”
de uz personal. joc didactic
17.01. Să-şi cureţe singuri hainele ,,Periem hăinuţele de praf”
2019 şi să le aranjeze pe scăunel activitate practic -
sau în dulap. gospodărească
24.01. Să-şi controleze ţinuta ,,Supărarea Danielei” de V.

S-ar putea să vă placă și