Sunteți pe pagina 1din 2

Întrebări:

1. Ce reprezintă ansamblul relațiilor social- economice, mecanismele, riscurile și deciziile


care se stabilesc și au loc în procesul circulației, evaluării, acumulării și repartiției
monedei și a mijloacelor de plată pe plan internațional?
2. Cine este parte componentă a Politicii Monetare Internaționale și este constituită din
burse, Bănci Comerciale și case de schimb valutar?
3. Ce este utilizat pentru rezolvarea problemelor economice
4. Una din rețelele informaționale, cu ajutorul cărora se desfășoară fără întrerupere
operațiunile valutare?
5. Ce reprezintă totalitatea elementelor economice, interdependențe și reglementate într-un
mod anumit?
6. Ce reprezintă cadrul instituțional mondial, regional și național de organizare și
reglementare a realațiilor social-economice?
7. Fondul Monetar Internațional este o instituție de cine specializată?
8. Cîte etape evolutive sunt cunoscute în cadrul fenomenului financiar monetar
internațional?
9. Cum se numea sistemul care avea la bază cursuri valutare flotante?
10. Sistemul Monetar al devizei de la Bretton Woods avea la bază cursuri valutare ..
11. Subsistemul sistemului monetar de la Jamaica este....
12. În 1803 ce țară stabilește oficial bimetalismul?
13. În cadrul Bimetalismul Monetar ce monede circulau paralel?
14. Unde s-a semnat tratatul privind UE?
15. Cum a fost denumit în 1999 coșul valutar?
16. Cum se denumea valuta unică europeană?
17. În 1818 Marea Britanie a adoptat drept bază a sistemului monetar..
18. Conform sistemului de la Bretton Woods statele își mențineau rezervele monetare în aur
sau în ...
19. Una din principalele instituții financiar- monetare care asigură stabilitate sistemului
monetar financiar internațional?
20. Unde puteau fi schimbați dolarii în cadrul sistemului de la Bretton Woods?