Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Theodor Aman”

Str. George Topârceanu, Nr.3, Câmpulung Muscel,


Argeș
0248 / 530642
“Visul incepe cu un profesor care
crede in tine!” www.scoalatheodoraman.ro

Nr..................................

P LA N I F I C A R E A A C T I V I T Ă Ţ I L O R

COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

Anul şcolar 2018 – 2019

Nr. crt. Luna / data Forma de organizare / tematica Responsabil Obs.

1 Septembrie - analiza activităţii comisiei metodice in anul şcolar


2017-2018

-constituirea comisiei în anul şcolar 2018-2019


Toţi membrii
- -stabilirea planului de activităţi; comisiei

-analiza programei şcolare şi a planificărilor


calendaristice;

-întocmirea schemelor orare și a orarelor;

- elaborarea testelor iniţiale

- conţinutul portofoliului cadrului didactic

- referat de specialitate: Importanța evaluării inițiale în


învățământul primar Prof. Avram
Daniela

2 Octombrie -lecţie metodică: Matematică și explorarea mediului; Prof. Stoica


Maria
-referat de specialitate despre formarea deprinderilor
matematice la şcolari;

-analiza rezultatelor de la testele iniţiale, cu măsuri


ameliorative;
Toţi membrii
-activităţi extraşcolare organizate cu elevii în acest an comisiei
şcolar;
Noiembrie CERC PEDAGOGIC

3 Decembrie -lecţie metodică: Arte vizuale și abilități practice ; Prof. înv.


primar
-referat de specialitate;
Ivașcu
Georgeta
Mihaela

4 Ianuarie Prof. înv.


Individualizarea şi diferenţierea, modalităţi de primar
Pahonțu
eficientizare a instruirii Rahela
- referate de specialitate Prof. înv.
primar

Oprescu
Narcisa

5 Februarie Strategii creative cultivate in activitatea pe centre din Prof. inv.


alternativa educationala Step by Step primar

-referate de specialitate Bulgaru


Adelina

Prof. inv.
primar

Lăzărescu
Ionela

6 Martie Lecţie metodică: Comunicare în limba română

-referat de specialitate pe tema diversificării si Prof. înv.


flexibilizării continuturilor invatarii prin utilizarea primar Duță
predarii integrate in orele de limba si literatura română; Roxana

7 Aprilie Lecţie metodică: Dezvoltare personală Prof. inv.


primar
- referate de specialitate: ”Dezvoltarea personală în
învățământul primar”; Chivereanu
Iuliana
Noutăţi în specialitate;
8 Mai

CERC PEDAGOGIC Toţi membrii


comisiei

9 Iunie

-analiza rezultatelor testelor finale din anul şcolar 2018– Responsabil


2019. comisie
metidică
- analiza activităţilor comisiei metodice
Toţi membrii
comisiei

Resp. comisie metodică

Prof. înv. primar Chivereanu Iuliana

DIRECTOR,

Prof. Costescu Marilena Filofteia