Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei,Culturii şi Cercetării

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii


Departamentul Telecomunicaţii şi Sisteme Electronice

Lucrare de laborator Nr.1


la disciplina
“ Tehnici de comutaţie”

Tema: Comutatoarele temporale(T), spaţiale(S) şi


digitale(D)

A efectuat:

A verificat: l.univ. Iazloveţchi Maria

Chişinău 2019
1.1 Scopul lucrarii:

1.1.1 Studierea principiului de functionare al comutatoarelor temporale (T).


1.1.2 Studierea principiului de functionare al comutatoarelor spatiale (S).
1.1.3 Studierea principiului de functionare al comutatoarelor digitale (D).

1.2 Reprezentarea schemei bloc a comutatorului temporal (T):

a) Comutatorul temporal cu comanda de intrare:

Fig.1.2.1 Schema bloc a comutatorului temporal cu comanda de intare.


b) Comutatorul temporal cu comanda de iesire:

Fig.1.2.2 Schema bloc a comutatorului temporal cu comanda de iesire.

1.3 Reprezentarea schemei bloc a comutatorului spatial (S):

Fig.1.3 Schema bloc a comutatorului spatial.


1.4 Reprezentarea schemei bloc a comutatorului digital (D).

Fig.1.4 Schema bloc a comutatorului digital

1.5 Concluzii:
In lucrarea data am studiat principiului de functionare al comutatoarelor temporale(T) cu
comanda de intarare si comanda de iesire, deasemenea am studiat comutatoarele spatiale (S)
si comutatoarele digitale (D).In figurile de mai sus sunt reprezentate schemele bloc a
acestora.