Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnazială Bogdana

Prof. Naciu Iulia Violeta

CONŢINUTUL
PORTOFOLIULUI LA FIZICĂ clasa a VIII-a
Anul şcolar 2016 / 2017

OBLIGATORIU:
1. UN MOTTO (un citat al unui mare om de ştiinţă sau scriitor, un proverb etc)
2. PORTRETUL UNUI MARE FIZICIAN: Blaise Pascal, Arhimede, Ernest
Rutherford, Alessandro Volta, Luigi Galvani, Georg Simon Ohm, Charles
Auguste De Coulomb, Benjamin Franklin, James Prescott Joule, James Watt,
Gustav Robert Kirchhoff, Nikola Tesla, Weber, Michael Faraday, Wilhelm Conrad
Roentgen, Henri Becquerel, Marie Curie, Horia Hulubei, Albert Einstein etc
( date personale, mari descoperiri, curiozităţi)
3. FIŞĂ RECAPITULATIVĂ TEORETICĂ conţinând fenomenele fizice, legile
fizice şi mărimile fizice (simboluri, formule, unităţi de măsură, instrumente de
măsură) învăţate anul acesta la fizică
4. FIŞE DE LUCRU, REFERATELE LUCRĂRILOR DE LABORATOR,
TESTE
5. PROBLEME SUPLIMENTARE DE FIZICĂ (minim 5 probleme la fiecare
capitol studiat )
6. „ŞI EU AM REALIZAT ASTA!” – demonstrarea experimentală inedită a unui
fenomen fizic studiat anul acesta, utilizând materiale aflate la îndemână acasă sau
în comerţ ( fişă de lucru ce conţine: materiale necesare, mod de lucru, explicaţie
ştiinţifică, poze, desene etc)
7. CURIOZITĂŢI ŞTIINŢIFICE - informaţii de genul „Ştiaţi că?” despre orice
temă ştiinţifică abordată anul acesta la clasă
8. „FIZICA ŞI VIAŢA COTIDIANĂ” – o sinteză / referat / eseu /desen pe o temă
studiată la clasă anul acesta, care să arate legătura dintre fizică şi viaţa de zi cu zi
9. PROIECT DE FIZICĂ (cu o temă studiată anul acesta la clasă); planul de
lucru: tema studiată, argument, obiective propuse, materiale necesare, mod de
lucru, observaţii experimentale, explicaţie ştiinţifică, concluzii, poze din timpul
lucrului, desene etc.

OPŢIONAL:
▪ PROBLEME REZOLVATE DATE LA CONCURSURILE ŞCOLARE
▪ EXPERIMENTE DISTRACTIVE – fişă de lucru (ce conţine materiale
necesare, mod de lucru, explicaţie ştiinţifică, poze)

NOTA.: Orice material din portofoliu trebuie să cuprindă obligatoriu o listă cu


BIBLIOGRAFIA utilizată la redactarea lui.