Sunteți pe pagina 1din 2

______________________________

1. Taie forma greşită a cuvintelor „va” şi „v-a”:


 Va / v-a veni în vizită la voi. V-a / Va cumpărat un dicţionar.
 El va / v-a merge la volei. Va / V-a invitat şi pe voi.
 Ghiocelul v-a/ va răsări la primăvară.
 Gândăcelul v-a/ va ieşi la lumină la primăvară.
 Va/v-a trebui să veniţi la noi şi vă asigurăm că vă va/ v-a plăcea locul.
 Ion va/ v-a spus că va/ v-a veni şi el?
 Va / v-a anunţat că va / v-a veni mâine?
2. Subliniază verbele şi completează tabelul:
Un soare palid străbate printre ramuri.
Florile sunt la fereastră.
Natura s-a întristat.
Iarna va veni în curând.
verb exprimă timp număr persoană

3 Alcătuiţi enunţuri cu verbe care să respecte cerinţele:

a)verb, persoana a II- a, număr singular, timp trecut

____________________________________________________________________________________________

b)verb, persoana a III- a, număr plural, timp viitor

____________________________________________________________________________________________

c)verb, persoana I, număr plural, timp prezent

___________________________________________________________________________________________

d)verb, persoana a III- a, număr singular, timp trecut

___________________________________________________________________________________________

3. Alcătuiţi câte o propoziţie în care cuvântul „pui” să fie substantiv şi verb .

______________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

4 Completează propoziţiile cu verbele potrivite, după cerinţă:

a) Veveriţa __________________ boabe de mei.( viitor)


b) Crocodilul _________________ în apă. (prezent)
c) Elevii ____________________cărţi pe bănci. (trecut)
a) Găinuşele _________________ boabe de grâu. (trecut)
b) Gospodarii _________________ strugurii. (viitor)
c) Învăţătorul ___________________lucrările. (prezent)
Grupaţi următoarele verbe după timp:
admirăm, au început, voi duce, cântă, plutesc, strigaseră, veţi picta, ai cheltuit, va întârzia, repetaşi
veţi acţiona, trecem, ai venit, va scrie, petrecuseşi, am adus, vom concura, visez, umblaserăţi, râzi

Prezent trecut viitor

Scrieţi forma verbului „a începe” la:


- pers. I, nr plural, timp trecut; __________________________________
- pers. a III-a, nr. sing., timp viitor;_______________________________
- pers. a II-a, nr. plural, timp prezent_____________________________
„a înţelege” la:
- pers. I, nr plural, timp trecut;____________________________________
- pers. a III-a, nr. sing., timp viitor;_________________________________
- pers. a II-a, nr. plural, timp prezent.________________________________

Completează tabelul, după model:


Substantiv Adjectiv Verb
frumusețe frumos a înfrumuseța
mâncare
veselie
luminos
sărac
a îmbuna
înalt
desen
ploaie

Completează enunţurile cu verbe potrivite care să conţină cuvintele „ va” sau „v-a” :

Cred că .................................................................. şi Silvia în excursie.


Nu ştiu de ce nu ........................................................................ .
Îi ................................................................ scrisoarea mâine dimineaţă.
În încăperea luminoasă , trandafirul .......................................................... .
Victor mi-a spus că obrăznicia lui .............................................................. .
După –amiază colega mea ................................................................ o compunere deosebită.
Aşază lângă fiecare verb din căsuţă forma corectă ( „va” sau „v-a”).

....... aprecia ........... plimbat ...........explicat ...........formula


.........impresionat ............ rămâne ...........spune ............sugerat
..........uita ............. dictat ............ solicitat .............urca
............rugat ...............prezenta .............precizat .............sărbători