Sunteți pe pagina 1din 1

„Aprobat”

Director adjunct
______________
Știrbu Aurelia

Plan de recuperare
pentru eleva clasei a II-a E Grumeza Andreea
la matematică și limba română pentru perioada 09.10.2018 – 18.02.2019

Nr.
Conținutul activității Data Responsabil
d/o
1. Citirea fluentă, corectă, rapidă zilnic O. Paravina
2. a) Intitularea textului (l. rom.); zilnic O. Paravina
b) Scrisul numeric (matem.) zilnic
O. Paravina
3. Calculul oral (adunare, scădere, înmulțire, zilnic
împărțire)

4. a) Rezolvarea ecuațiilor;
b) Formularea întrebărilor și răspunsurilor; 01-09.11.18 O. Paravina

5. Ordinea efectuării operațiilor


Cuvinte cu sens apropiat 12 – 16.11.18 O. Paravina

6. Rezolvarea problemelor cu justificări și cu plan 19.11.-14.12.18 O. Paravina


Cuvinte cu sens opus.

7. Completarea tabelului
Scrierea ortogramelor 13.01. – 01.02.19 O. Paravina

8. Polisemia cuvintelor
Formularea propozițiilor 01.02 – 13.02.19 O. Paravina

Diriginta clasei a II-a E O. Paravina