Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.
Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Raport la
Lucrare de laborator Nr.2
la Matematici Speciale

A efectuat: st. gr. IA-181 Paniș Iulian

A verificat: lect.univ. Buzurniuc Ștefan

Chișinau, 2019
Calculul unui segment de serie cu precizia dată

Sarcini de lucru:
a)Să se calculeze cu exactitatea termenului care după valoarea absolută este mai mic decât
mărimea 10-5 pe intervalul [a, b] cu pasul h suma seriei;
b)Să se determine domeniul de convergență a seriei;

Nr. Variantei: 15
Valorile datelor iniţiale:
- Intervalul [0,1a; 0,8a], a = 3
𝑏−𝑎
- Pasul h =
10

Seria:
𝑎 1 𝑥 2 1∗3 𝑥 4 1∗3∗5 𝑥 6
𝑙𝑛 + ( ) − ( ) + ( ) −⋯
𝑥 2∗2 𝑎 2∗4∗4 𝑎 2∗4∗6∗6 𝑎

Termenul general:
(2𝑛 − 1)‼ 𝑥 2𝑛
𝑈𝑛 = (−1)𝑛+1 ( )
2𝑛‼ − 2𝑛 𝑎
b) Domeniul de convergență:
Schema logică:

Listingul programului:
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>

int main() {
float S, F; int a = 3; float x; int n=0;
float T =1;
//functii de afisare
printf("____________________________________________\n");
printf("| x | Suma | Functia | n |\n");
printf("--------------------------------------------\n");
for(x = 0.3; x<=2.4; x+=0.21){
S = log(2*a/x);
n = 1;

while (fabs(T)>0.000001){

T*=pow(-1, n+1)*(2*n-1)*(x/a)*(x/a)/(pow(2,n+1)*n*2*n);
S+=T;
S+=T;
n++;
}
F = log((a/x)+sqrt(pow((a/x),2)+1));

printf("| %f | %f | %f | %d |\n", x, S, F, n);

}
printf("--------------------------------------------\n");
getch();
return 0;
}
Rezultatul executării programului:

Concluzie:

În urma acestei lucrări am aprofundat cunoștințele în studiul seriilor și calculul domeniului


de convergență a acesteia prin utilizarea diferitor metode (ex. d'Alembert). De asemenea am
aplicat aceste cunoștințe în domeniul informatic prin crearea unui program în limbajul C.