Sunteți pe pagina 1din 13

Tipuri disponibile de diagrame

Microsoft Office Excel 2007 acceptă multe tipuri de diagrame pentru a vă ajuta să afișați date în modurile
semnificative pentru publicul dvs. Când veți crea o diagramă sau veți modifica tipul unei diagrame
existente, aveți posibilitatea să selectați unul dintre următoarele tipuri de diagrame.

Diagramele coloană
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă
coloană. Diagramele coloană sunt utile pentru afișarea modificărilor datelor într-o perioadă de timp sau
pentru ilustrarea unor comparații între elemente.
În diagramele coloană, categoriile sunt de obicei organizate pe axa orizontală iar valorile pe axa verticală.

Diagramele coloană au următoarele subtipuri de diagrame:


 Coloană grupată și coloană grupată în 3-D Diagramele coloană grupată compară valorile în
categorii. O diagramă coloană grupată afișează valorile în dreptunghiuri verticale 2-D. O diagramă
coloană grupată în 3-D afișează datele utilizând doar perspectiva 3-D. Nu se utilizează o a treia
axă valorică (axă de adâncime).

Se poate utiliza un tip de diagramă coloană grupată când aveți categorii care reprezintă:
Intervale de valori (de exemplu, număr de elemente).
Aranjamente specifice de scale (de exemplu, o scală Likert cu intrări, cum ar fi total de
acord, de acord, neutru, dezacord, dezacord total).
Nume care nu sunt într-o anumită ordine (de exemplu, nume de elemente, nume geografice
sau nume de persoane).
Notă Pentru a prezenta date în format 3-D care utilizează trei axe (axele orizontală,
verticală și de adâncime) ce pot fi modificate, utilizați în schimb un subtip de diagramă
coloană 3-D.
 Coloană stratificată și coloană stratificată în 3-D Diagramele coloană stratificată arată relația
elementelor individuale cu întregul, comparând contribuția fiecărei valori la totalul după categorii.
O diagramă coloană stratificată afișează valorile în dreptunghiuri 2-D stratificate pe verticală. O
diagramă coloană stratificată 3-D afișează datele numai cu ajutorul perspectivei 3-D. Nu se
utilizează o a treia axă valorică (axă de adâncime).

Se poate utiliza o diagramă coloană stratificată când aveți mai multe serii de date și doriți să
accentuați totalul.
 Coloană stratificată 100% și coloană stratificată 100% în 3-D Diagramele coloană
stratificată 100% și coloană stratificată 100% în 3-D compară procentul cu care fiecare valoare
contribuie la un total după categorii. O diagramă coloană stratificată 100% afișează valorile în
dreptunghiuri 2-D verticale stratificate 100 %. O diagramă coloană stratificată 100% 3-D afișează
datele utilizând doar perspectiva 3-D. Nu se utilizează o a treia axă valorică (axă de adâncime).

Se poate utiliza o diagramă coloană stratificată 100% când aveți trei sau mai multe serii de date și
doriți să accentuați contribuțiile la întreg, în special dacă totalul este același pentru fiecare
categorie.
 Coloană 3-D Diagramele coloană 3-D utilizează trei axe care pot fi modificate (o axă
orizontală, o axă verticală și o axă de adâncime) și compară puncte de date pe axele orizontală și
de adâncime.

Aveți posibilitatea să utilizați o diagramă coloană 3-D când doriți să comparați datele în categorii
și în serii în mod egal, deoarece acest tip de diagramă afișează categoriile pe axa orizontală și pe
cea de adâncime, în timp ce axa verticală afișează valorile.
 Cilindru, con și piramidă Diagramele cilindru, con și piramidă sunt disponibile în aceleași
tipuri de diagrame grupate, stratificate, stratificate 100% și 3-D care sunt furnizate pentru
diagramele coloană dreptunghiulară și acestea afișează și compară datele în același mod. Singura
diferență este că aceste tipuri de diagrame afișează forme de cilindru, con și piramidă în locul
dreptunghiurilor.

Diagramele linie
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pot fi reprezentate într-o diagramă linie. Diagramele linie
pot afișa date continue în timp, în funcție de o scală comună și, de aceea, sunt ideale pentru afișarea
tendințelor datelor la intervale egale. Într-o diagramă linie, datele din categorii sunt distribuite egal pe axa
orizontală și toate datele valori sunt distribuite egal pe axa verticală.
Ar trebui să utilizați o diagramă liniară dacă etichetele categoriilor sunt text și reprezintă valori spațiate
egal cum ar fi luni, trimestre sau ani fiscali. Aceasta se aplică în special dacă există mai multe serii pentru
o singură serie, luați în considerare utilizarea unei diagrame de categorii. De asemenea, ar trebui să
utilizați o diagramă liniară dacă aveți câteva etichete numerice spațiate egal, în special ani. Dacă aveți mai
mult de zece etichete numerice, utilizați în schimb o diagramă prin puncte.
Diagramele liniare au următoarele subtipuri de diagrame:
 Linie și linie cu marcaje Afișate cu sau fără marcaje care să indice valori de date individuale,
diagramele liniare sunt utile pentru afișarea tendințelor în timp sau în categorii ordonate, în special
când există multe puncte de date și ordinea în care acestea sunt prezentate este importantă. Dacă
există multe categorii sau dacă valorile sunt aproximative, utilizați o diagramă liniară fără
marcaje.

 Linie stratificată și linie stratificată cu marcaje Afișate cu sau fără marcaje care să indice
valori de date individuale, diagramele liniare stratificate se pot utiliza pentru a afișa tendința
contribuției fiecărei valori în timp sau în categorii ordonate, dar, deoarece nu este simplu să vedeți
că liniile sunt stratificate, se recomandă să utilizați în schimb alt tip de diagramă liniară sau o
diagramă suprafață stratificată.

 Linie stratificată 100% și linie stratificată 100% cu marcaje Afișate cu sau fără marcaje care
să indice valori de date individuale, diagramele liniare stratificate 100% sunt utile pentru afișarea
tendinței procentului cu care contribuie fiecare valoare în timp sau în categorii ordonate. Dacă
există multe categorii sau dacă valorile sunt aproximative, utilizați o diagramă liniară stratificată
100% fără marcaje.
Sfat Pentru o mai bună prezentare a acestui tip de date, luați în considerare utilizarea unei
diagrame suprafață stratificată 100%.

 Linie 3-D Diagramele liniare 3-D afișează fiecare rând sau coloană de date ca o panglică 3-D. O
diagramă liniară 3-D are axele orizontală, verticală și adâncime care pot fi modificate.

Diagramele de tip structură radială


Datele care sunt aranjate într-o singură coloană sau rând într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o
diagramă de structură radială. Diagramele de structură radială arată dimensiunea elementelor dintr-o serie
de date, proporțional cu suma elementelor. puncte de date dintr-o diagramă de structură radială sunt
afișate ca procent din întreaga structură radială.
Luați în considerare utilizarea unei diagrame de structură radială când:
 Nu aveți decât o serie de date pe care doriți să o reprezentați.
 Nici una dintre valorile pe care doriți să le reprezentați nu este negativă.
 Aproape nici una dintre valorile pe care doriți să le reprezentați nu este valoare zero.
 Nu aveți mai multe de șapte categorii.
 Categoriile reprezintă părți din structura radială întreagă.
Diagramele de structură radială au următoarele subtipuri de diagrame:
 Structură radială și structură radială 3-D Diagramele de structură radială afișează contribuția
fiecărei valori la un total în format 2-D sau 3-D. Se pot scoate manual sectoarele unei diagrame de
structură radială pentru a le evidenția.

 Structură radială de structură radială și bară de structură radială Diagramele de structură


radială din radială și bară din radială afișează diagrame de structură radială cu valori definite de
utilizator extrase din diagrama principală de structură radială și combinate într-o a doua diagramă
de structură radială sau într-o diagramă bară stratificată. Aceste tipuri de diagrame sunt utile când
doriți să faceți sectoarele mici din structura radială principală mai ușor de distins.

 Structură radială extrudată și structură radială extrudată 3-D Diagramele de structură


radială extrudate afișează contribuția fiecărei valori la total, în timp ce subliniază valorile
individuale. Diagramele de structură radială extrudate se pot afișa în format 3-D. Aveți
posibilitatea să modificați setarea de extrudare a diagramei de structură radială pentru toate
sectoarele și pentru sectoare individuale, dar nu să extrageți manual sectoarele unei diagrame
extrudate de structură radială. Dacă doriți să extrageți sectoarele manual, utilizați în schimb o
diagramă de structură radială sau o diagramă de structură radială 3-D.

Diagramele bară
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă
bară. Diagramele bară ilustrează comparații între elemente individuale.
Luați în considerare utilizarea unei diagrame bară când:
 Etichetele axelor sunt lungi.
 Valorile afișate sunt durate.
Diagramele bară au următoarele subtipuri de diagrame:
 Bară grupată și bară grupată în 3-D Diagramele bară grupată compară valorile după
categorii. Într-o diagramă bară grupată, categoriile sunt de obicei organizate pe axa verticală, iar
valorile pe axa orizontală. O diagramă bară grupată în 3-D afișează dreptunghiurile orizontale în
format 3-D; nu afișează datele în trei axe.

 Bară stratificată și bară stratificată în 3-D Diagramele bară stratificată arată relația
elementelor individuale cu întregul. O diagramă bară stratificată în 3-D afișează dreptunghiurile
orizontale în format 3-D; nu afișează datele în trei axe.

 Bară stratificată 100% și bară stratificată 100% în 3-D Acest tip de diagramă compară
procentul cu care contribuie fiecare valoare la totalul după categorii. O diagramă bară stratificată
100% în 3-D afișează dreptunghiurile orizontale în format 3-D; nu afișează datele în trei axe.

 Cilindru, con și piramidă orizontale Aceste diagrame sunt disponibile în aceleași tipuri de
diagrame grupate, stratificate și stratificate 100% care sunt furnizate pentru diagramele bară
dreptunghiulară. Acestea afișează și compară date în același mod. Singura diferență este că aceste
tipuri de diagrame afișează forme de cilindru, con și piramidă în locul dreptunghiurilor orizontale.
Diagramele zonă
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pot fi reprezentate într-o diagramă zonă. Diagramele zonă
accentuează magnitudinea schimbării în timp și pot fi utilizate pentru a atrage atenția asupra valorii totale
în funcție de o tendință. De exemplu, datele care reprezintă profitul în timp pot fi reprezentate într-o
diagramă zonă pentru a accentua profitul total.
Afișând suma valorilor reprezentate, o diagramă zonă arată și relația părților cu întregul.

Diagramele zonă au următoarele subtipuri de diagrame:


 Suprafață 2-D și suprafață 3-D Indiferent dacă se afișează în 2-D sau în 3-D, diagramele
suprafață afișează tendința valorilor în timp sau în categorii de date. Diagramele suprafață 3-D
utilizează trei axe (axele orizontală, verticală și adâncime) ce pot fi modificate. Ca regulă
generală, luați în considerare utilizarea unei diagrame liniare în locul unei diagrame suprafață
nestratificată, deoarece datele dintr-o serie pot fi ascunse de datele din altă serie.

 Suprafață stratificată și suprafață stratificată în 3-D Diagramele suprafață stratificată


afișează tendința contribuției fiecărei valori în timp sau alte categorii de date. O diagramă
suprafață stratificată în 3-D se afișează în același mod, dar utilizează o perspectivă 3-D.
Perspectiva 3-D nu este o adevărată diagramă 3-D, nu utilizează a treia axă de valori (axa de
adâncime).

 Suprafață stratificată 100% și suprafață stratificată 100% în 3-D Diagramele suprafață


stratificată 100% afișează tendința cu care contribuie fiecare valoare în timp sau alte categorii de
date. O diagramă suprafață stratificată 100% în 3-D se afișează în același mod, dar utilizează o
perspectivă 3-D. Perspectiva 3-D nu este o adevărată diagramă 3-D, nu utilizează a treia axă de
valori (axa de adâncime).
Diagramele xy (puncte)
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pot fi reprezentate într-o diagramă xy (puncte).
Diagramele prin puncte afișează relațiile între valorile numerice din mai multe serii de date sau reprezintă
două grupuri de numere ca o singură serie de coordonate xy.
O diagramă prin puncte are două axe de valori, afișând un set de date numerice pe axa orizontală (axa x)
și un altul pe axa verticală (axa y). Aceasta combină aceste valori în puncte de date unice și le afișează în
intervale inegale sau grupate. Diagramele prin puncte sunt de obicei utilizate pentru afișarea și
compararea valorilor numerice, cum ar fi date științifice, statistice și de inginerie.
Luați în considerare utilizarea unei diagrame prin puncte când:
 Doriți să modificați scala axei orizontale.
 Doriți să faceți acea axă o scală logaritmică.
 Valorile pentru axa orizontală nu sunt spațiate egal.
 Există multe puncte de date pe axa orizontală.
 Doriți să afișați în mod eficace datele din foaia de lucru, care include seturi de valori perechi sau
grupate și să reglați scalele independente ale unei diagrame prin puncte pentru a dezvălui mai
multe informații despre valorile grupate.
 Doriți să arătați asemănări între seturi mari de date în schimbul diferențelor dintre punctele de
date.
 Doriți să comparați multe puncte de date, indiferent de parametrul timp; cu cât includeți mai multe
date într-o diagramă prin puncte, cu atât mai bune sunt comparațiile care se pot face.
Pentru a aranja date într-o foaie de lucru pentru o diagramă prin puncte, ar trebui să plasați valorile x într-
un rând sau coloană, apoi să introduceți valorile y corespondente în rândurile sau coloanele adiacente.

Diagramele prin puncte au următoarele subtipuri de diagrame:


 Prin puncte doar cu marcaje Acest tip de diagramă compară perechi de valori. Utilizați o
diagramă prin puncte cu marcator de date, dar fără linii când utilizați multe puncte de date, iar
liniile de conectare ar face datele mai greu de citit. De asemenea, se poate utiliza acest tip de
diagramă când trebuie să afișați conectarea punctelor de date.

 Prin puncte cu linii fine și prin puncte cu linii fine și marcaje Acest tip de diagramă afișează
o curbă netezită care leagă punctele de date. Liniile netezite pot fi afișate cu sau fără marcaje.
Utilizați o linie netezită fără marcatori dacă există multe puncte de date.
 Prin puncte cu linii drepte și prin puncte cu linii drepte și marcaje Acest tip de diagramă
afișează linii conectoare drepte între puncte de date. Liniile drepte pot fi afișate cu sau fără
marcaje.

Diagramele bursiere
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o anumită ordine într-o foaie de lucru pot fi
reprezentate într-o diagramă bursieră. Cum implică și numele, o diagramă bursieră se utilizează cel mai
des pentru a ilustra fluctuația cotațiilor bursiere. Cu toate acestea, această diagramă poate fi utilizată și
pentru date științifice. De exemplu, se poate utiliza o diagramă bursieră pentru a indica fluctuația
temperaturilor zilnice sau anuale. Trebuie sa organizați datele în ordinea corectă pentru a crea diagrame
bursiere.
Modul în care sunt organizate datele unei diagrame bursiere în foaia de lucru este foarte important. De
exemplu, pentru a crea o diagramă bursieră maxim-minim-închidere simplă, ar trebui să aranjați datele cu
Maxim, Minim și Închidere ca titluri de coloane, în această ordine.

Diagramele bursiere au următoarele subtipuri de diagrame:


 Maxim-minim-închidere Diagrama bursieră maxim-minim-închidere se utilizează deseori
pentru a ilustra prețuri de acțiuni. Aceasta necesită trei serii de valori în ordinea următoare:
maxim, minim, apoi închidere.
 Deschidere-maxim-minim-închidere Acest tip de diagramă bursieră necesită patru serii de
valori în ordinea corectă (deschidere, maxim, minim, apoi închidere).

 Volum-maxim-minim-închidere Acest tip de diagramă bursieră necesită patru serii de valori în


ordinea corectă (volum, maxim, minim, apoi închidere).

 Volum-deschidere-maxim-minim-închidere Acest tip de diagramă bursieră necesită cinci serii


de valori în ordinea corectă (volum, deschidere, maxim, minim, apoi închidere).

Diagramele suprafață
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă
suprafață. O diagramă suprafață este utilă când doriți să găsiți combinații optime între două seturi de date.
Ca într-o hartă topografică, culorile și modelele indică zone care se află în același interval de valori.
Se poate utiliza o diagramă suprafață când atât categoriile cât și seriile de date sunt valori numerice.
Diagramele suprafață au următoarele subtipuri de diagrame:
 Suprafață 3-D Diagramele suprafață 3-D afișează tendințele din valori de-a lungul a două
dimensiuni, într-o curbă continuă. Benzile de culori dintr-o diagramă nu reprezintă seriile de date;
ele reprezintă distincția dintre valori. Această diagramă afișează o vizualizare 3-D a datelor, care
se poate imagina ca o panglică flexibilă întinsă peste o diagramă coloană 3-D. Se utilizează de
obicei pentru a arăta relațiile între volume mari de date, care altfel pot fi dificil de văzut.

 Suprafață structură de fire 3-D Când se afișează fără culoare de suprafață, o diagramă
suprafață 3-D se numește diagramă suprafață structură de fire 3-D. Această diagramă afișează
numai liniile. O diagramă suprafață 3-D care se afișează fără benzi colorate pe oricare suprafață se
numește diagramă suprafață structură de fire 3-D. Această diagramă afișează numai liniile.
Notă O diagramă suprafață structură de fire 3-D nu este ușor de citit, dar acest tip de diagramă
este util pentru reprezentarea grafică a unor seturi mari de date.

 Contur Diagramele contur sunt diagrame suprafață văzute de sus, asemănătoare hărților
topografice 2-D. Într-o diagramă contur, benzile de culoare reprezintă zone specifice de valori.
Liniile dintr-o diagramă contur conectează punctele interpolate de valori egale.

 Contur structură de fire Diagramele contur structură de fire sunt, de asemenea, diagrame
suprafață văzute de sus. Fără benzi de culoare pe suprafață, o diagramă structură de fire afișează
numai liniile.
Notă Diagramele contur structură de fire nu sunt ușor de citit. Se poate utiliza în schimb o
diagramă suprafață 3-D.
Diagramele de structură inelară
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o singură foaie de lucru pot fi reprezentate într-o
diagramă de structură inelară. Asemenea unei diagrame de structură radială, o diagramă de structură
inelară arată relația părților cu întregul, dar poate conține mai multe serie de date.

Notă Diagramele de structură inelară nu sunt ușor de citit. Se poate utiliza în schimb o diagramă coloană
stratificată sau bară stratificată.
Diagramele de structură inelară au următoarele subtipuri de diagrame:
 Structură inelară Diagramele de structură inelară afișează datele în inele, unde fiecare inel
reprezintă o serie de date. Dacă procentele se afișează în etichete de date, fiecare inel va totaliza
100%.

 Structură inelară extrudată Foarte asemănătoare diagramelor radiale extrudate, diagramele


inelare extrudate afișează contribuția fiecărei valori la total în timp ce accentuează valorile
individuale, însă acestea pot conține mai multe serii de date.

Diagramele cu bule
Datele care sunt aranjate în coloane într-o foaie de lucru astfel încât valorile x sunt listate în prima
coloană iar valorile y corespondente și valorile dimensiune bule sunt listate în coloanele adiacente, pot fi
reprezentate într-o diagramă cu bule.
De exemplu, se pot organiza datele așa cum se afișează în următorul exemplu.
Diagramele cu bule au următoarele subtipuri de diagrame:
 Bulă sau bulă cu efect 3-D Ambele tipuri de diagrame cu bule compară seturi de trei valori în
loc de două. A treia valoare determină dimensiunea marcatorului de bule. Aveți posibilitatea să
alegeți afișarea bulelor în format 2-D sau cu efect 3-D.

Diagramele radar
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate grafic într-o
diagramă radar. Diagramele radar compară valorile agregate ale mai multor serie de date.

Diagramele radar au următoarele subtipuri de diagrame:


 Radar și radar cu marcaje Cu sau fără marcaje pentru punctele de date individuale,
diagramele radar afișează modificările valorilor relativ la un punct central.
 Radar plin Într-o diagramă radar plin, suprafața acoperită de o serie de date este umplută cu o
culoare.