Sunteți pe pagina 1din 9

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

”DUMITRU CIUMĂGEANU”

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 06.03.2018
CLASA: a V-a
PROFESOR: Lucan Sorina
ARIA CURRICULARA: Terapie educațională complexă și integrată
MODULUL: Ludoterapie
SUBIECTUL LECTIEI: Masca veselă, masca tristă
TIPUL LECTIEI: Formare de priceperi și deprinderi
ORGANIZAREA CLASEI: frontal, individual
MATERIALE DIDACTICE: jetoane, imagini, foarfece, lipici, bețișoare de înghețată
METODE SI PROCEDEE: conversaţia, expunerea, explicaţia, exerciţiul, brainstorming, demonstrația, joc didactic

Bibliografie: Cerghit, I. – “Terapia educationala integrata” ( Ed. Pro Humanitate – Bucuresti 1997)
Petrovai, D., Iliescu, M. (2012) – “Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale ale copiilor în vârstă de 3 – 10 ani – instrumente şi
modele de lucru”, Fundaţia “Copiii noştri”, Bucureşti

COMPETENȚE GENERALE:
4. Formarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social
COMPETENȚE SPECIFICE:

4.1 Iniţierea şi stabilirea de relaţii cu cei din jur, utilizând diverse forme de comunicare
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
”DUMITRU CIUMĂGEANU”

OBIECTIVE OPERATIONALE:

O1–să identifice emoțiile prezentate de către profesor

O2–să enumere emoțiile prezentate

O3–să dea exemple de situații în care se pot simți triști/fericiți

O4– să mimeze emoțiile cerute (bucurie, tristețe)

O5–să asambleze măștile respectând indicațiile profesorului

NR. MOMENTELE OB CONTINUTUL STRATEGII DIDACTICE EVALUARE OBS.


CRT LECTIEI STIINTIFIC AL METODE MATERIALE ORGANIZA
LECTIEI DIDACTICE REA
COLECTIVU
LUI

1 MOMENTUL Pregatirea materialelor


ORGANIZATORIC didactice. Se asigură
1 min liniștea în sala de clasă și un Frontal
climat corespunzător.

2 CAPTAREA ATENȚIEI Profesorul prezintă elevilor Frontal


5 min o imagine cu anotimpul brainstormi
primăvara și cere să spună ng
ce le trece lor prin minte
atunci când se gândesc la
acest anotimp
În ce anotimp ne aflăm? Ce
vă vine în minte atunci
când vă gândiți la
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
”DUMITRU CIUMĂGEANU”

primăvară?
Profesorul notează la tablă
răspunsurile elevilor.

3 ANUNTAREA TEMEI Profesorul anunță tema Conversația Frontal


1 min lecției.
În această oră vom vorbi
puțin despre emoțiile
noastre și ne vom juca de-a
actorii.

4 DISCUȚII Profesorul discută cu elevii


PREGĂTITOARE despre starea lor în
5 min momentul de față.
Cum vă simțiți acum?
Sunteți fericiți, sunteți triști,
obosiți?

5 DESFĂȘURAREA Profesorul citește elevilor


ACTIVITĂȚII povestea Ursul cafeniu,
după Vladimir Colin, apoi expunerea
30 min O1 discută cu elevii pe baza text Frontal
textului. Conversația imagini
Cum credeți că s-a simțit jetoane orala
ursulețul cafeniu când a
fost respins de către ceilalți
urși?(trist) Dar atunci
O2 când urșii l-au admirat?
(bucuros)
Elevii vor răspunde la
întrebările adresate și vor
alege jetonul cu emoția jetoane
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
”DUMITRU CIUMĂGEANU”

potrivită. exercițiul
O3
Profesorul cere elevilor să frontal
enumere emoțiile amintite
anterior și altele pe care ei
le cunosc.
explicația
Profesorul propune elevilor conversația
următorul joc didactic: joc didactic frontal
Continuă propoziția… individual
Sunt supărat atunci când…
Sunt bucuros atunci când…

O4 Următorul joc propus


presupune mimarea de către
elevi a emoțiilor. Elevii vor exercițiul individual practic
extrage câte un cartonaș pe aplicativă
care se află câte o emoție.
Elevul va ieși în fața clasei
și va mima emoția
respectivă, iar ceilalți elevi
vor încerca să ghicească
despre ce emoție este vorba.

O5 Profesorul prezintă apoi


elevilor 2 măști, una tristă și
una veselă. Cu materialele demonstrați frontal
primate de la profesor, și ei a lipici
vor confecționa cele 2 exercițiul bețișoare de
măști. înghețată
Elevii identifică masca
tristă și pe cea veselă și individual
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
”DUMITRU CIUMĂGEANU”

explică felul în care arată


(masca veselă zâmbește,
masca tristă are ochii în
lacrimi). Profesorul
prezintă etapele de realizare
a măștii: lipirea ochilor și a
guriței pe imaginea suport
și apoi lipirea acesteia pe
bețișorul de înghețată.
Profesorul sprijină elevii
care au nevoie de ajutor.

6 ASIGURAREA O1 Profesorul prezintă elevilor conversația măști frontal orală


RETENȚIEI câtea situații. Sarcina lor
8 min este de a identifica emoția
prezentă în fiecare situație,
ridicând masca adecvată.
• Dănuț își pierde
jucăria.
• Bunicul Anei este
bolnav.
• Oana recită o poezie
la o serbare.
• Ancuța cade și se
lovește.
• Tatăl s-a întors din
străinătate.
• Mirela a întârziat la
şcoală.
• Ai cunoscut noi
prieteni.
7 ÎNCHEIEREA LECȚIEI Se vor face aprecieri Conversația
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
”DUMITRU CIUMĂGEANU”

2 min generale şi individuale cu Frontal Orală


privire la participarea la
activitate a copiilor.
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
”DUMITRU CIUMĂGEANU”

Povestea ursului cafeniu

după Vladimir Colin

Urşii care trăiesc la Polul Nord sunt albi. Printre ei s-a rătăcit și un urs cafeniu, care venea tocmai din țara noastră.
Când l-au văzut pe ursul cafeniu, toate focile au început să râdă.
- Ia te uită! Un urs murdar! strigă o focă
- Vai, ce caraghios!

Martinel plecă mai departe supărat şi se întâlni cu nişte urşi albi.


- Fraţilor! strigă bucuros Martin. Ah! Ce bine-mi pare că vă văd...
- Cine-i urâtul ăsta care se crede frate cu noi? spuse cu dispreţ un urs alb.
De ciudă, bietul Martin simţi că-i dau lacrimile.
- Dar bine, fraţilor, nu vedeţi că sunt urs, ca şi voi?
-Urşii cumsecade sunt albi, răspunse un urs şi-i întoarse spatele.
Bietul Martin se aşeză jos şi începu să plângă. Cum plângea aşa, se apropie de el un pinguin.
- De ce plângi, ursule?
- Cum să nu plâng dacă urşii albi mă dispreţuiesc şi focile râd de mine? Eu sunt cafeniu, la noi toţi urşii sunt cafenii.

- Şi numai pentru atâta lucru plângi? Hai, vino cu mine!


Pinguinul îl duse pe Martin într-un loc ferit şi îl rugă să se săpunească bine. Când Martinel a fost plin de spumă albă și strălucitoare, pinguinul l-a dus în
mijlocul urşilor albi.
- Vai, ce urs frumos! strigă un urs alb.
- Ce blană albă şi strălucitoare! Vino să te joci cu noi!
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
”DUMITRU CIUMĂGEANU”

Bietul Martinel nu mai înţelegea nimic. Dar era atât de bucuros de primirea pe care i-o făceau urşii albi, că nici nu-şi bătu capul să înţeleagă. Ii mulţumi
pinguinului şi rămase printre urşii albi cu care se jucă, uitând de toate.
Deodată însă, un munte de gheaţă se apropie de sloiul pe care se jucau.
- Fugiţi! Fugiţi! strigă un urs şi se aruncă în apă, înotând voiniceşte.

Chiar în clipa aceea răsună glasul înspăimântat al unei ursoaice:


- Puiul! Puiul meu!... A rămas pe sloi!
Niciunul dintre urşii care se depărtaseră nu s-a întors să ajute.

Martin se repezi şi începu să caute ursuleţul. Îl găsi şi-l luă în braţe, dar gheaţa s-a spart şi au căzut amândoi în apă. Cu chiu cu vai au reuşit să iasă la
suprafaţă.

Mama ursuleţului se repezi să-i mulţumească, dar, când ajunse lângă Martin, încremeni. Şi la fel încremeniră şi ceilalţi urşi albi. Clăbucii de săpun din blana lui
Martin se topiseră în apă, şi ursul nostru era din nou cafeniu ...
- Alb sau cafeniu, eşti un urs bun şi viteaz, spuse mama ursuleţului. Îţi mulţumesc...
Din ziua aceea, Martin n-a mai fost nevoit să-şi împodobească blana cu clăbuci de săpun şi a rămas printre urşii albi, bucurându-se de cinste şi prietenie. De
atunci mai cântă Martin şi-n ziua de azi:
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
”DUMITRU CIUMĂGEANU”