Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 2.

Fișă de lucru

Diagrame în Excel
Temă pentru acasă

Realizați un registru de calcul nou numit „Diagrame Excel_tema”.


Aplicația 1. Redenumiți prima foaie de calcul aplicatie1 si completați-o cu datele din tabelul
următor:

a) Formatați celulele în care se află valorile celor 2 valute (domeniul B4:F5) de tip
„număr cu 4 zecimale”.
b) Formatați celulele în care se află ziua (B3:F3) de tip „dată”.
c) Realizati un grafic de tip linie pentru a evidenția evoluția monedei euro, respectiv
un grafic pentru evoluția monedei dolar.
d) Pentru graficul ce reprezintă evoluția monedei euro:
 Stabiliți titlurile astfel: pentru diagramă - „Evoluția EURO în perioada 1-
5.02.2020”; pentru axa X: data; pentru axa Y: valoarea; legenda să fie ștearsă.
 Modificați înălțimea și lățimea graficului astfel: înălțime: 10 cm; lățime: 15 cm
 Modificați stilul diagramei cu unul la alegere.
 Afisati pe grafic valorile corespunzatoare fiecărei zile.
e) Pentru graficul ce reprezintă evoluția monedei dolar:
 Stabiliți titlul diagramei: „Evoluția DOLAR în perioada 1-5.02.2020”.
 Adăugați diagramei un contur și o culoare de umplere la alegere.
 Mutați diagrama într-o foaie nouă cu numele „Evoluție dolar”.
 Afișați pe grafic valorile corespunzătoare fiecărei zile.

Aplicația 2. Creați, în a doua foaie de calcul – numită aplicatie2, un grafic de tip „structură
radială” pe baza datelor din tabelul de mai jos (datele reprezintă rezultatul unui sondaj cu
tema „cel mai eficient soft de proiectare CAD”). Afișați pe diagramă procentele 7
corespunzătoare fiecărui soft în parte.

Aplicația 3. Redenumiți a treia foaie de calcul cu aplicatie3 și reprezentați grafic funcțiile:


3
f ( x)  sin 2 x  2 sin x, x    10,10
2
x2 1
g ( x)  , x    10,10
x2 1