Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 2.

Fișă de laborator

Temă pentru acasă


Operatori în Excel.
Realizați un registru de calcul nou numit „Operatori Excel_tema”. Rezolvați fiecare aplicație de mai jos în
câte o foaie de calcul denumită cu numele aplicației (aplicatia1, aplicatia2, etc).

Aplicația 1. Introduceți, în prima foaie de calcul, cele 2 matrice de mai jos și calculați
combinațiile liniare de matrice 2  A  B , respectiv 2  B  A .
 11,2 4,46 4 22,21 5,6 23 10 
 
 0,35 2,2 3,57 4,3 3 4,5 9 
A   8,26 3,06 5,35 2,6 8 3,04 8,9 
 
 5,9 19.05 6,66 9,4 5,5 2,06 8,8 
 4,12 11 9,15 5,24 15 23,32 16,37 

 12 6,05 11,10 8,09 0,15 7,17 8 
 
 12,3 6,03 11,15 5,06 1,06 5,6 5 
B 5 5,45 12 7,16 9 22 6,09 
 
 4,6 23,31 56 8 4,6 39,08 6,01 
 2,33 9 45,21 2 4,13 13,15 6,07 

Aplicația 2. În a doua foaie de calcul, calculați valorile funcției y definită de expresiile:


2 x 2  1 daca x  1
y , pentru x  3, - 2,  1, 0, 1, 2, 3 . Realizați graficul funcției y.
 x daca x  1

Aplicația 3. În a treia foaie de calcul, folosind operatorii aritmetici corespunzători, scrieţi în


forma acceptată de calculator, în celulele F3 (pentru valorile de la pct a), G3 (pentru valorile de la pct b), H3

3
 a  b 2
(pentru valorile de la pct c), expresia x2  y şi folosiţi pentru calcularea ei, valorile:
E 5  2 2c 2
x y x y
a) a=4, b=3, c=2, x =4, y=3 care vor fi introduce în celulele B1, B2, B3, B4, B5.
b) a=1, b=2, c=3, x =4, y=5 care vor fi introduce în celulele C1, C2, C3, C4, C5.
c) a=5, b=4, c=3, x =2, y=1 care vor fi introduce în celulele D1, D2, D3, D4, D5.
Formatați celulele F3, G3, H3 să fie de tip numeric cu 4 zecimale.

Aplicația 4. În a patra foaie de calcul, completați cu date ca în tabelul de mai jos și folosind
operatorii corespunzători completați câmpurile Autor și titlul cărții, TVA 20%, Preț cu TVA, după
exemplul din celulele C2, E2, F2.

2
2