Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

PROCES VERBAL DE CONTROL IN


FAZA DE EXECUTIE CONSULTANT :
BENEFICIAR: DETERMINANTA LOUIS BERGER SAS
S.C. COMPANIA DE
UTILITATI PUBLICE S.A. Nr...............Data........................
FOCSANI

Contract de lucrari : VN-CL-04 RETELE APA SI CANALIZARE IN GRUPAREA ADJUD


Obiectul : U.A.T. ______________________;
Localitatea : _________________________;

1. Cu ocazia verificarii efectuate la: Verificarea montajului conductei


- Pozarea conductei, Teava PVC Dn = _________ mm ;
- Imbinare tuburi
TRONSON : camin _____________ ÷ camin _______________
Strada. _____________________________________

2. Au stat la baza verificarii urmatoarele documente (nr. proiect , proiectant , nr.plansa , nr.
dispozitie tehnica normative , STAS –uri , legislatie ) :
Proiect nr. VN – CL – 04 , caiet de sarcini ;
Planuri de executie nr. : ___________________________________________________________
Certificat de calitate ;
Declararie de conformitate ;
Normative in vigoare : ( Ordinul 3218/2016 ; NP 133 – 2013 ; I 22 – 99 ) ;

3. Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor, au rezultat urmatoarele:

Lucrarile au fost executate conform documentatiei tehnice de executie, a caietului de sarcini


si a normativelor in vigoate . Conducta respecta cotele si pantele prevazute in plansele din proiect .
Se poate trece la etapa urmatoare. – pozare strat nisip peste conducta.

4. Au fost stabilite urmatoarele masuri:

Se autorizeaza continuarea lucrarilor .

Cine a participat: Functia Numele si prenumele Semnatura


Antreprenor Sef Santier Constantin Tibichi
R.T.E. Cristi Mazare
TOPO Bogdan Ghintuiala

Beneficiar Diriginte de Santier Victor Popescu


Proiectant Inginer Sava Ion

S-ar putea să vă placă și